مبدا : تهران
مقصد : رم
تاریخ شروع تور : 1398/12/27
تاریخ پایان تور : 1399/01/14
نوع سفر : هوایی - ترکیش
مدت اقامت : 7 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
هتل دربی

هتل گالیا

BB
BB
7,900,000 تومان + 1,090 یورو
7,900,000 تومان + 1,790 یورو
6,900,000 تومان + 790 یورو
6,900,000 تومان + 690 یورو
هتل سویئت شدلا بارسلونا

هتل پالادیوم پالاس

BB
BB
7,900,000 تومان + 1,160 یورو
7,900,000 تومان + 1,950 یورو
6,900,000 تومان + 860 یورو
6,900,000 تومان + 760 یورو
هتل مارینو کوبی

هتل امپیره پالاس

BB
BB
7,900,000 تومان + 1,230 یورو
7,900,000 تومان + 2,190 یورو
6,900,000 تومان + 930 یورو
6,900,000 تومان + 830 یورو
هتل گوتیکو

هتل ای ایکس اینترنشنال

BB
BB
7,900,000 تومان + 1,260 یورو
7,900,000 تومان + 2,250 یورو
6,900,000 تومان + 970 یورو
6,900,000 تومان + 870 یورو
هتل یورواستار بی سی ان دیزاین

هتل لاگراف

BB
BB
7,900,000 تومان + 1,320 یورو
7,900,000 تومان + 2,370 یورو
6,900,000 تومان + 1,030 یورو
6,900,000 تومان + 930 یورو
هتل میرامار بارسلونا

هتل آمبایکیاتوری

BB
BB
7,900,000 تومان + 1,370 یورو
7,900,000 تومان + 2,420 یورو
6,900,000 تومان + 1,070 یورو
6,900,000 تومان + 970 یورو
هتل دبلیو بارسلونا

هتل مجستیک رم

BB
BB
7,900,000 تومان + 1,970 یورو
7,900,000 تومان + 3,540 یورو
6,900,000 تومان + 1,670 یورو
6,900,000 تومان + 1,490 یورو
نام هتل هتل دربی

هتل گالیا

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,900,000 تومان + 1,090 یورو 7,900,000 تومان + 1,790 یورو 6,900,000 تومان + 790 یورو 6,900,000 تومان + 690 یورو
توضیحات
نام هتل هتل سویئت شدلا بارسلونا

هتل پالادیوم پالاس

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,900,000 تومان + 1,160 یورو 7,900,000 تومان + 1,950 یورو 6,900,000 تومان + 860 یورو 6,900,000 تومان + 760 یورو
توضیحات
نام هتل هتل مارینو کوبی

هتل امپیره پالاس

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,900,000 تومان + 1,230 یورو 7,900,000 تومان + 2,190 یورو 6,900,000 تومان + 930 یورو 6,900,000 تومان + 830 یورو
توضیحات
نام هتل هتل گوتیکو

هتل ای ایکس اینترنشنال

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,900,000 تومان + 1,260 یورو 7,900,000 تومان + 2,250 یورو 6,900,000 تومان + 970 یورو 6,900,000 تومان + 870 یورو
توضیحات
نام هتل هتل یورواستار بی سی ان دیزاین

هتل لاگراف

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,900,000 تومان + 1,320 یورو 7,900,000 تومان + 2,370 یورو 6,900,000 تومان + 1,030 یورو 6,900,000 تومان + 930 یورو
توضیحات
نام هتل هتل میرامار بارسلونا

هتل آمبایکیاتوری

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,900,000 تومان + 1,370 یورو 7,900,000 تومان + 2,420 یورو 6,900,000 تومان + 1,070 یورو 6,900,000 تومان + 970 یورو
توضیحات
نام هتل هتل دبلیو بارسلونا

هتل مجستیک رم

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,900,000 تومان + 1,970 یورو 7,900,000 تومان + 3,540 یورو 6,900,000 تومان + 1,670 یورو 6,900,000 تومان + 1,490 یورو
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 اسپانیا 3
2 رم 4
ردیف 1
به اسپانیا
مدت اقامت 3
توضیحات
ردیف 2
به رم
مدت اقامت 4
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
2 عکس
3 شناسنامه
4 کارت ملی
5 فرم مشخصات فردی
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
ردیف 2
مدرک عکس
شرط 1
ردیف 3
مدرک شناسنامه
شرط 1
ردیف 4
مدرک کارت ملی
شرط 1
ردیف 5
مدرک فرم مشخصات فردی
شرط 1
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 بیمه مسافرتی
3 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 3
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور اسپانیا ایتالیا نوروز 99