مبدا : تهران
مقصد : استانبول
تاریخ شروع تور : 1398/09/19
تاریخ پایان تور : 1398/09/23
نوع سفر : هوایی - ماهان
مدت اقامت : 4 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
Reydel Hotel

BB
2,990,000 تومان
3,680,000 تومان
2,840,000 تومان
2,350,000 تومان
250,000 تومان
هتل بیرول

BB
3,220,000 تومان
3,860,000 تومان
2,950,000 تومان
2,350,000 تومان
250,000 تومان
Kaya Madrid hotel

BB
3,220,000 تومان
3,860,000 تومان
3,220,000 تومان
2,350,000 تومان
250,000 تومان
Grand Liza Hotel

BB
3,270,000 تومان
4,080,000 تومان
3,000,000 تومان
2,350,000 تومان
250,000 تومان
هتل مکس ویل

BB
3,270,000 تومان
3,970,000 تومان
3,000,000 تومان
2,350,000 تومان
250,000 تومان
Pera Rose Hotel

BB
3,430,000 تومان
4,290,000 تومان
3,060,000 تومان
2,350,000 تومان
250,000 تومان
Tulip City hotel

BB
3,430,000 تومان
4,290,000 تومان
3,060,000 تومان
2,350,000 تومان
250,000 تومان
Dora

BB
3,460,000 تومان
4,350,000 تومان
3,000,000 تومان
2,350,000 تومان
250,000 تومان
Nova Plaza Taksim Square

BB
3,650,000 تومان
4,720,000 تومان
3,650,000 تومان
2,350,000 تومان
250,000 تومان
Feronya Hotel

BB
3,650,000 تومان
4,720,000 تومان
3,430,000 تومان
2,350,000 تومان
250,000 تومان
Ramada Hotel & Suites Istanbul

BB
3,760,000 تومان
4,940,000 تومان
3,170,000 تومان
2,350,000 تومان
250,000 تومان
Nova Plaza Taksim Square

BB
3,790,000 تومان
5,010,000 تومان
3,790,000 تومان
2,350,000 تومان
250,000 تومان
Grand Oztanik Hotel

BB
3,960,000 تومان
5,450,000 تومان
3,190,000 تومان
2,350,000 تومان
250,000 تومان
هتل سنترال پالاس

BB
3,960,000 تومان
5,450,000 تومان
3,190,000 تومان
2,350,000 تومان
250,000 تومان
هتل لارس پارک

BB
3,960,000 تومان
5,450,000 تومان
3,430,000 تومان
2,350,000 تومان
250,000 تومان
Avantgarde Taksim Hotel

BB
3,960,000 تومان
5,450,000 تومان
31,900,000 تومان
2,350,000 تومان
250,000 تومان
Golden Age Hotel

BB
3,960,000 تومان
5,450,000 تومان
3,190,000 تومان
2,350,000 تومان
250,000 تومان
هتل لازونی

BB
4,140,000 تومان
5,910,000 تومان
3,760,000 تومان
2,350,000 تومان
250,000 تومان
Titanic City Hotel

BB
4,200,000 تومان
5,920,000 تومان
3,720,000 تومان
2,350,000 تومان
250,000 تومان
Point Hotel Taksim

BB
4,690,000 تومان
6,740,000 تومان
3,650,000 تومان
2,350,000 تومان
250,000 تومان
Elite World Istanbul

BB
5,010,000 تومان
7,330,000 تومان
3,760,000 تومان
2,350,000 تومان
250,000 تومان
Swissotel The Bosphorus

BB
6,620,000 تومان
10,660,000 تومان
4,830,000 تومان
2,350,000 تومان
250,000 تومان
نام هتل Reydel Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 2,990,000 تومان 3,680,000 تومان 2,840,000 تومان 2,350,000 تومان 250,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل بیرول

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,220,000 تومان 3,860,000 تومان 2,950,000 تومان 2,350,000 تومان 250,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kaya Madrid hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,220,000 تومان 3,860,000 تومان 3,220,000 تومان 2,350,000 تومان 250,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Liza Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,270,000 تومان 4,080,000 تومان 3,000,000 تومان 2,350,000 تومان 250,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل مکس ویل

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,270,000 تومان 3,970,000 تومان 3,000,000 تومان 2,350,000 تومان 250,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pera Rose Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,430,000 تومان 4,290,000 تومان 3,060,000 تومان 2,350,000 تومان 250,000 تومان
توضیحات
نام هتل Tulip City hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,430,000 تومان 4,290,000 تومان 3,060,000 تومان 2,350,000 تومان 250,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dora

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,460,000 تومان 4,350,000 تومان 3,000,000 تومان 2,350,000 تومان 250,000 تومان
توضیحات
نام هتل Nova Plaza Taksim Square

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,650,000 تومان 4,720,000 تومان 3,650,000 تومان 2,350,000 تومان 250,000 تومان
توضیحات
نام هتل Feronya Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,650,000 تومان 4,720,000 تومان 3,430,000 تومان 2,350,000 تومان 250,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ramada Hotel & Suites Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,760,000 تومان 4,940,000 تومان 3,170,000 تومان 2,350,000 تومان 250,000 تومان
توضیحات
نام هتل Nova Plaza Taksim Square

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,790,000 تومان 5,010,000 تومان 3,790,000 تومان 2,350,000 تومان 250,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Oztanik Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,960,000 تومان 5,450,000 تومان 3,190,000 تومان 2,350,000 تومان 250,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سنترال پالاس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,960,000 تومان 5,450,000 تومان 3,190,000 تومان 2,350,000 تومان 250,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل لارس پارک

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,960,000 تومان 5,450,000 تومان 3,430,000 تومان 2,350,000 تومان 250,000 تومان
توضیحات
نام هتل Avantgarde Taksim Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,960,000 تومان 5,450,000 تومان 31,900,000 تومان 2,350,000 تومان 250,000 تومان
توضیحات
نام هتل Golden Age Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,960,000 تومان 5,450,000 تومان 3,190,000 تومان 2,350,000 تومان 250,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل لازونی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,140,000 تومان 5,910,000 تومان 3,760,000 تومان 2,350,000 تومان 250,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic City Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,200,000 تومان 5,920,000 تومان 3,720,000 تومان 2,350,000 تومان 250,000 تومان
توضیحات
نام هتل Point Hotel Taksim

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,690,000 تومان 6,740,000 تومان 3,650,000 تومان 2,350,000 تومان 250,000 تومان
توضیحات
نام هتل Elite World Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 5,010,000 تومان 7,330,000 تومان 3,760,000 تومان 2,350,000 تومان 250,000 تومان
توضیحات
نام هتل Swissotel The Bosphorus

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 6,620,000 تومان 10,660,000 تومان 4,830,000 تومان 2,350,000 تومان 250,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 استانبول 4
ردیف 1
به استانبول
مدت اقامت 4
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 ترانسفر فرودگاهی
3 بیمه مسافرتی
4 گشت شهری
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 4
خدمت گشت شهری
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور استانبول پاییز 98