مبدا : تهران
مقصد : استانبول
تاریخ شروع تور : 1398/09/20
تاریخ پایان تور : 1398/09/23
نوع سفر : هوایی - اطلس گلوبال
مدت اقامت : 3 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
Monarch Hotel

BB
2,320,000 تومان
2,660,000 تومان
2,315,000 تومان
1,890,000 تومان
400,000 تومان
Sabena hotel

BB
2,410,000 تومان
2,803,000 تومان
2,360,000 تومان
1,890,000 تومان
400,000 تومان
Kervansaray Hotel

BB
2,580,000 تومان
3,210,000 تومان
2,470,000 تومان
1,890,000 تومان
400,000 تومان
Avantgarde Taksim Hotel

BB
2,995,000 تومان
4,040,000 تومان
2,580,000 تومان
1,890,000 تومان
400,000 تومان
Grand Oztanik Hotel

BB
2,995,000 تومان
4,040,000 تومان
2,580,000 تومان
1,890,000 تومان
400,000 تومان
Elite World Istanbul

BB
3,160,000 تومان
4,360,000 تومان
2,730,000 تومان
1,890,000 تومان
400,000 تومان
Avantgarde Taksim Hotel

BB
3,165,000 تومان
4,400,000 تومان
2,730,000 تومان
1,890,000 تومان
400,000 تومان
Titanic City Hotel

BB
3,165,000 تومان
4,400,000 تومان
2,620,000 تومان
1,890,000 تومان
400,000 تومان
The Marmara Pera Hotel

BB
3,285,000 تومان
4,640,000 تومان
2,620,000 تومان
1,890,000 تومان
400,000 تومان
Point Hotel Taksim

BB
3,370,000 تومان
4,790,000 تومان
2,815,000 تومان
1,890,000 تومان
400,000 تومان
Elite World Istanbul

BB
3,610,000 تومان
5,280,000 تومان
2,855,000 تومان
1,890,000 تومان
400,000 تومان
نام هتل Monarch Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 2,320,000 تومان 2,660,000 تومان 2,315,000 تومان 1,890,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sabena hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 2,410,000 تومان 2,803,000 تومان 2,360,000 تومان 1,890,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kervansaray Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 2,580,000 تومان 3,210,000 تومان 2,470,000 تومان 1,890,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Avantgarde Taksim Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 2,995,000 تومان 4,040,000 تومان 2,580,000 تومان 1,890,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Oztanik Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 2,995,000 تومان 4,040,000 تومان 2,580,000 تومان 1,890,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Elite World Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,160,000 تومان 4,360,000 تومان 2,730,000 تومان 1,890,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Avantgarde Taksim Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,165,000 تومان 4,400,000 تومان 2,730,000 تومان 1,890,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic City Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,165,000 تومان 4,400,000 تومان 2,620,000 تومان 1,890,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Marmara Pera Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,285,000 تومان 4,640,000 تومان 2,620,000 تومان 1,890,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Point Hotel Taksim

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,370,000 تومان 4,790,000 تومان 2,815,000 تومان 1,890,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Elite World Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,610,000 تومان 5,280,000 تومان 2,855,000 تومان 1,890,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 استانبول 3
ردیف 1
به استانبول
مدت اقامت 3
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 ترانسفر فرودگاهی
3 بیمه مسافرتی
4 گشت شهری
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 4
خدمت گشت شهری
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور استانبول پاییز 98