مبدا : تهران
مقصد : آنتالیا
تاریخ شروع تور : 1399/01/01
تاریخ پایان تور : 1399/01/08
نوع سفر : هوایی - تلویند
مدت اقامت : 6 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
Palmet Resort Kiris

ALL
7,290,000 تومان
8,490,000 تومان
6,590,000 تومان
5,990,000 تومان
400,000 تومان
Throne Seagate

ALL
7,690,000 تومان
8,990,000 تومان
6,990,000 تومان
5,990,000 تومان
400,000 تومان
Palmet Beach Kemer

ALL
8,290,000 تومان
10,490,000 تومان
7,390,000 تومان
5,990,000 تومان
400,000 تومان
Amara Premier

UALL
9,590,000 تومان
13,990,000 تومان
7,690,000 تومان
5,990,000 تومان
400,000 تومان
Orange County Kemer

UALL
9,990,000 تومان
14,990,000 تومان
7,690,000 تومان
5,990,000 تومان
400,000 تومان
Granada Luxury Belek

UALL
13,690,000 تومان
19,990,000 تومان
8,290,000 تومان
5,990,000 تومان
400,000 تومان
Calista Luxury Resort

UALL
14,290,000 تومان
20,390,000 تومان
7,990,000 تومان
5,990,000 تومان
400,000 تومان
Titanic Deluxe Hotel

UALL
14,990,000 تومان
21,290,000 تومان
7,690,000 تومان
5,990,000 تومان
400,000 تومان
نام هتل Palmet Resort Kiris

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 7,290,000 تومان 8,490,000 تومان 6,590,000 تومان 5,990,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Throne Seagate

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 7,690,000 تومان 8,990,000 تومان 6,990,000 تومان 5,990,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Palmet Beach Kemer

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,290,000 تومان 10,490,000 تومان 7,390,000 تومان 5,990,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Amara Premier

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 9,590,000 تومان 13,990,000 تومان 7,690,000 تومان 5,990,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orange County Kemer

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 9,990,000 تومان 14,990,000 تومان 7,690,000 تومان 5,990,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Granada Luxury Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 13,690,000 تومان 19,990,000 تومان 8,290,000 تومان 5,990,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Calista Luxury Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 14,290,000 تومان 20,390,000 تومان 7,990,000 تومان 5,990,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Deluxe Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 14,990,000 تومان 21,290,000 تومان 7,690,000 تومان 5,990,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6
ردیف 1
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 بیمه مسافرتی
3 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 3
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور آنتالیا نوروز 99