مبدا : تهران
مقصد : مسقط
تاریخ شروع تور : 1398/11/04
تاریخ پایان تور : 1398/11/25
نوع سفر : هوایی - قشم ایر
مدت اقامت : 3 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
هتل البهجه

BB
3,590,000 تومان
4,120,000 تومان
-
2,200,000 تومان
900,000 تومان
هتل موسکات پلازا

BB
3,800,000 تومان
4,950,000 تومان
3,590,000 تومان
2,200,000 تومان
900,000 تومان
هتل رامی گستلاین قرم - عمان

BB
4,210,000 تومان
5,400,000 تومان
-
2,200,000 تومان
900,000 تومان
هتل ایبیس مسقط

BB
4,260,000 تومان
5,310,000 تومان
-
2,200,000 تومان
900,000 تومان
هتل بست وسترن پریمیر مسقط

BB
4,340,000 تومان
5,700,000 تومان
3,640,000 تومان
2,200,000 تومان
900,000 تومان
هتل موسکات پلازا

HB
4,790,000 تومان
5,480,000 تومان
4,210,000 تومان
2,200,000 تومان
900,000 تومان
هتل ایبیس مسقط

HB
4,870,000 تومان
6,010,000 تومان
-
2,200,000 تومان
900,000 تومان
هالیدی این السیب موسکات

BB
4,920,000 تومان
6,850,000 تومان
3,990,000 تومان
2,200,000 تومان
900,000 تومان
هتل سیتی سیزنز مسقط

BB
5,270,000 تومان
7,030,000 تومان
4,080,000 تومان
2,200,000 تومان
900,000 تومان
هتل موسکات پلازا

FB
5,360,000 تومان
6,060,000 تومان
4,830,000 تومان
2,200,000 تومان
900,000 تومان
هیلتون گاردن این مسقط الخوویر

BB
5,670,000 تومان
7,780,000 تومان
4,260,000 تومان
2,200,000 تومان
900,000 تومان
ساندوس روتانا

BB
5,890,000 تومان
8,130,000 تومان
4,210,000 تومان
2,200,000 تومان
900,000 تومان
هتل گرند میلینیوم مسقط

BB
6,110,000 تومان
9,230,000 تومان
4,700,000 تومان
2,200,000 تومان
900,000 تومان
هتل میسک الموج

BB
6,860,000 تومان
9,850,000 تومان
4,920,000 تومان
2,200,000 تومان
900,000 تومان
کرون پلازا موسکت

BB
8,090,000 تومان
13,160,000 تومان
5,490,000 تومان
2,200,000 تومان
900,000 تومان
هتل گرند هایت مسقط

BB
8,090,000 تومان
13,200,000 تومان
5,490,000 تومان
2,200,000 تومان
900,000 تومان
نام هتل هتل البهجه

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,590,000 تومان 4,120,000 تومان - 2,200,000 تومان 900,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل موسکات پلازا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,800,000 تومان 4,950,000 تومان 3,590,000 تومان 2,200,000 تومان 900,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل رامی گستلاین قرم - عمان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,210,000 تومان 5,400,000 تومان - 2,200,000 تومان 900,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ایبیس مسقط

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,260,000 تومان 5,310,000 تومان - 2,200,000 تومان 900,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل بست وسترن پریمیر مسقط

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,340,000 تومان 5,700,000 تومان 3,640,000 تومان 2,200,000 تومان 900,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل موسکات پلازا

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,790,000 تومان 5,480,000 تومان 4,210,000 تومان 2,200,000 تومان 900,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ایبیس مسقط

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,870,000 تومان 6,010,000 تومان - 2,200,000 تومان 900,000 تومان
توضیحات
نام هتل هالیدی این السیب موسکات

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,920,000 تومان 6,850,000 تومان 3,990,000 تومان 2,200,000 تومان 900,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سیتی سیزنز مسقط

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 5,270,000 تومان 7,030,000 تومان 4,080,000 تومان 2,200,000 تومان 900,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل موسکات پلازا

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 5,360,000 تومان 6,060,000 تومان 4,830,000 تومان 2,200,000 تومان 900,000 تومان
توضیحات
نام هتل هیلتون گاردن این مسقط الخوویر

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 5,670,000 تومان 7,780,000 تومان 4,260,000 تومان 2,200,000 تومان 900,000 تومان
توضیحات
نام هتل ساندوس روتانا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 5,890,000 تومان 8,130,000 تومان 4,210,000 تومان 2,200,000 تومان 900,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل گرند میلینیوم مسقط

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 6,110,000 تومان 9,230,000 تومان 4,700,000 تومان 2,200,000 تومان 900,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل میسک الموج

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 6,860,000 تومان 9,850,000 تومان 4,920,000 تومان 2,200,000 تومان 900,000 تومان
توضیحات
نام هتل کرون پلازا موسکت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,090,000 تومان 13,160,000 تومان 5,490,000 تومان 2,200,000 تومان 900,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل گرند هایت مسقط

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,090,000 تومان 13,200,000 تومان 5,490,000 تومان 2,200,000 تومان 900,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مسقط 3
ردیف 1
به مسقط
مدت اقامت 3
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار واچر هتل 300 دلار به عنوان تمکن مالی
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 ترانسفر فرودگاهی
3 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور عمان زمستان 98