مبدا : تهران
مقصد : تفلیس
تاریخ شروع تور : 1398/11/04
تاریخ پایان تور : 1398/11/09
نوع سفر : هوایی - قشم ایر
مدت اقامت : 3 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
هتل تیبسی

BB
1,230,000 تومان
1,450,000 تومان
1,260,000 تومان
1,210,000 تومان
450,000 تومان
پلو

BB
1,280,000 تومان
1,535,000 تومان
1,280,000 تومان
1,250,000 تومان
450,000 تومان
دالیدا

BB
1,410,000 تومان
1,615,000 تومان
1,410,000 تومان
1,300,000 تومان
450,000 تومان
پریماورا

BB
1,740,000 تومان
2,235,000 تومان
1,535,000 تومان
1,300,000 تومان
450,000 تومان
کلمبی

BB
1,825,000 تومان
2,445,000 تومان
1,535,000 تومان
1,300,000 تومان
-
هتل آماری پلازا

BB
2,445,000 تومان
3,685,000 تومان
2,030,000 تومان
1,300,000 تومان
450,000 تومان
هتل رامادا انکور

BB
2,570,000 تومان
3,895,000 تومان
50,000 تومان
1,300,000 تومان
-
هالیدی این

BB
3,105,000 تومان
5,010,000 تومان
2,610,000 تومان
1,300,000 تومان
-
هتل بیلتمور

BB
4,100,000 تومان
7,000,000 تومان
4,100,000 تومان
1,300,000 تومان
-
نام هتل هتل تیبسی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 1,230,000 تومان 1,450,000 تومان 1,260,000 تومان 1,210,000 تومان 450,000 تومان
توضیحات
نام هتل پلو

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 1,280,000 تومان 1,535,000 تومان 1,280,000 تومان 1,250,000 تومان 450,000 تومان
توضیحات
نام هتل دالیدا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 1,410,000 تومان 1,615,000 تومان 1,410,000 تومان 1,300,000 تومان 450,000 تومان
توضیحات
نام هتل پریماورا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 1,740,000 تومان 2,235,000 تومان 1,535,000 تومان 1,300,000 تومان 450,000 تومان
توضیحات
نام هتل کلمبی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 1,825,000 تومان 2,445,000 تومان 1,535,000 تومان 1,300,000 تومان -
توضیحات
نام هتل هتل آماری پلازا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 2,445,000 تومان 3,685,000 تومان 2,030,000 تومان 1,300,000 تومان 450,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل رامادا انکور

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 2,570,000 تومان 3,895,000 تومان 50,000 تومان 1,300,000 تومان -
توضیحات
نام هتل هالیدی این

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,105,000 تومان 5,010,000 تومان 2,610,000 تومان 1,300,000 تومان -
توضیحات
نام هتل هتل بیلتمور

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,100,000 تومان 7,000,000 تومان 4,100,000 تومان 1,300,000 تومان -
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 تفلیس 3
ردیف 1
به تفلیس
مدت اقامت 3
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 ترانسفر فرودگاهی
3 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور تفلیس بهمن 98