مبدا : تهران
مقصد : باتومی
تاریخ شروع تور : 1398/11/04
تاریخ پایان تور : 1398/11/17
نوع سفر : هوایی - تابان
مدت اقامت : 6 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
هتل اوربی تویین 37

لایک

BB
BB
2,150,000 تومان
2,585,000 تومان
2,150,000 تومان
1,490,000 تومان
200,000 تومان
هتل اوربی تویین 37

پلو

BB
BB
2,165,000 تومان
2,625,000 تومان
2,165,000 تومان
1,490,000 تومان
200,000 تومان
هتل اوربی تویین 37

توسکانو

BB
BB
2,485,000 تومان
3,255,000 تومان
2,485,000 تومان
1,490,000 تومان
200,000 تومان
هتل اوربی تویین 37

کلمبی

HB
BB
2,655,000 تومان
3,590,000 تومان
2,655,000 تومان
1,490,000 تومان
200,000 تومان
هتل ایفوریا

هتل بتلم

HB
BB
2,960,000 تومان
4,220,000 تومان
2,960,000 تومان
1,490,000 تومان
200,000 تومان
هتل ایفوریا

جی ان جی

HB
BB
3,005,000 تومان
4,305,000 تومان
3,005,000 تومان
1,490,000 تومان
200,000 تومان
هتل ایفوریا

پریماورا

BB
BB
3,075,000 تومان
4,430,000 تومان
3,075,000 تومان
1,490,000 تومان
200,000 تومان
هتل ایفوریا

کلمبی

BB
BB
3,170,000 تومان
4,640,000 تومان
3,170,000 تومان
1,490,000 تومان
200,000 تومان
هتل ایفوریا

هتل پرفرنس هوالینگ

BB
BB
4,585,000 تومان
7,455,000 تومان
4,585,000 تومان
1,490,000 تومان
200,000 تومان
نام هتل هتل اوربی تویین 37

لایک

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 2,150,000 تومان 2,585,000 تومان 2,150,000 تومان 1,490,000 تومان 200,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل اوربی تویین 37

پلو

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 2,165,000 تومان 2,625,000 تومان 2,165,000 تومان 1,490,000 تومان 200,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل اوربی تویین 37

توسکانو

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 2,485,000 تومان 3,255,000 تومان 2,485,000 تومان 1,490,000 تومان 200,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل اوربی تویین 37

کلمبی

خدمت HB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 2,655,000 تومان 3,590,000 تومان 2,655,000 تومان 1,490,000 تومان 200,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ایفوریا

هتل بتلم

خدمت HB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 2,960,000 تومان 4,220,000 تومان 2,960,000 تومان 1,490,000 تومان 200,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ایفوریا

جی ان جی

خدمت HB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,005,000 تومان 4,305,000 تومان 3,005,000 تومان 1,490,000 تومان 200,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ایفوریا

پریماورا

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,075,000 تومان 4,430,000 تومان 3,075,000 تومان 1,490,000 تومان 200,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ایفوریا

کلمبی

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,170,000 تومان 4,640,000 تومان 3,170,000 تومان 1,490,000 تومان 200,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ایفوریا

هتل پرفرنس هوالینگ

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,585,000 تومان 7,455,000 تومان 4,585,000 تومان 1,490,000 تومان 200,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 باتومی 3
2 تفلیس 3
ردیف 1
به باتومی
مدت اقامت 3
توضیحات
ردیف 2
به تفلیس
مدت اقامت 3
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 بیمه مسافرتی
2 لیدر رایگان
3 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 2
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 3
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور باتومی تفلیس بهمن 98