مبدا : تهران
مقصد : سنگاپور
تاریخ شروع تور : 1398/11/23
تاریخ پایان تور : 1398/11/30
نوع سفر : هوایی - ماهان
مدت اقامت : 7 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
مای هتل

هتل فراگرانس بالاستیر

BB
BB
7,920,000 تومان
10,190,000 تومان
7,020,000 تومان
5,210,000 تومان
1,100,000 تومان
هتل پسکیف اکسپرس چیناتون

هتل فراگرانس سلگی

BB
BB
8,130,000 تومان
10,600,000 تومان
7,230,000 تومان
5,300,000 تومان
1,100,000 تومان
Sandpiper Hotel Kuala Lumpur

ولیو تامسون سنگاپور

BB
BB
8,390,000 تومان
11,120,000 تومان
7,490,000 تومان
5,390,000 تومان
1,100,000 تومان
Silka Maytower Kuala Lumpur

هتل پارک سوورین سنگاپور

BB
BB
8,540,000 تومان
11,430,000 تومان
7,640,000 تومان
5,460,000 تومان
1,100,000 تومان
Oakwood Hotel & Residence Kuala Lumpur

هتل آکسفورد

BB
BB
8,600,000 تومان
11,540,000 تومان
7,700,000 تومان
5,480,000 تومان
1,100,000 تومان
Oakwood Hotel & Residence Kuala Lumpur

هتل پارک سوورین سنگاپور

BB
BB
8,760,000 تومان
11,870,000 تومان
7,860,000 تومان
5,550,000 تومان
1,100,000 تومان
Royale Chulan Bukit Bintang

هتل پارک سوورین سنگاپور

BB
BB
8,930,000 تومان
12,200,000 تومان
8,030,000 تومان
5,610,000 تومان
1,100,000 تومان
هتل رویال

هتل پارک سوورین سنگاپور

BB
BB
8,980,000 تومان
12,310,000 تومان
8,080,000 تومان
5,630,000 تومان
1,100,000 تومان
Sunway Putra Hotel

هتل رویال ات کویینز

BB
BB
9,360,000 تومان
13,060,000 تومان
8,460,000 تومان
5,780,000 تومان
1,100,000 تومان
Furama Bukit Bintang

هتل فوراما ریور فرونت

BB
BB
9,690,000 تومان
13,650,000 تومان
8,790,000 تومان
5,920,000 تومان
1,100,000 تومان
Impiana KLCC Hotel

هتل الیزابت سنگاپور

BB
BB
9,990,000 تومان
14,330,000 تومان
-
6,040,000 تومان
1,100,000 تومان
Sunway Putra Hotel

هتل گرند کاپتورن واتر فرونت

BB
BB
10,640,000 تومان
15,620,000 تومان
9,740,000 تومان
6,290,000 تومان
1,100,000 تومان
Shangri-La Hotel Kuala Lumpur

هتل سندپایپر سنگاپور

BB
BB
14,850,000 تومان
24,040,000 تومان
13,950,000 تومان
7,970,000 تومان
1,100,000 تومان
نام هتل مای هتل

هتل فراگرانس بالاستیر

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 7,920,000 تومان 10,190,000 تومان 7,020,000 تومان 5,210,000 تومان 1,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پسکیف اکسپرس چیناتون

هتل فراگرانس سلگی

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,130,000 تومان 10,600,000 تومان 7,230,000 تومان 5,300,000 تومان 1,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sandpiper Hotel Kuala Lumpur

ولیو تامسون سنگاپور

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,390,000 تومان 11,120,000 تومان 7,490,000 تومان 5,390,000 تومان 1,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل Silka Maytower Kuala Lumpur

هتل پارک سوورین سنگاپور

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,540,000 تومان 11,430,000 تومان 7,640,000 تومان 5,460,000 تومان 1,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل Oakwood Hotel & Residence Kuala Lumpur

هتل آکسفورد

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,600,000 تومان 11,540,000 تومان 7,700,000 تومان 5,480,000 تومان 1,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل Oakwood Hotel & Residence Kuala Lumpur

هتل پارک سوورین سنگاپور

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,760,000 تومان 11,870,000 تومان 7,860,000 تومان 5,550,000 تومان 1,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royale Chulan Bukit Bintang

هتل پارک سوورین سنگاپور

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,930,000 تومان 12,200,000 تومان 8,030,000 تومان 5,610,000 تومان 1,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل رویال

هتل پارک سوورین سنگاپور

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,980,000 تومان 12,310,000 تومان 8,080,000 تومان 5,630,000 تومان 1,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sunway Putra Hotel

هتل رویال ات کویینز

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 9,360,000 تومان 13,060,000 تومان 8,460,000 تومان 5,780,000 تومان 1,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل Furama Bukit Bintang

هتل فوراما ریور فرونت

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 9,690,000 تومان 13,650,000 تومان 8,790,000 تومان 5,920,000 تومان 1,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل Impiana KLCC Hotel

هتل الیزابت سنگاپور

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 9,990,000 تومان 14,330,000 تومان - 6,040,000 تومان 1,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sunway Putra Hotel

هتل گرند کاپتورن واتر فرونت

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,640,000 تومان 15,620,000 تومان 9,740,000 تومان 6,290,000 تومان 1,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل Shangri-La Hotel Kuala Lumpur

هتل سندپایپر سنگاپور

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 14,850,000 تومان 24,040,000 تومان 13,950,000 تومان 7,970,000 تومان 1,100,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کوالالامپور 3
2 سنگاپور 4
ردیف 1
به کوالالامپور
مدت اقامت 3
توضیحات
ردیف 2
به سنگاپور
مدت اقامت 4
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 بیمه مسافرتی
3 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 3
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور کوالالامپور سنگاپور بهمن 98