مبدا : تهران
مقصد : بانکوک
تاریخ شروع تور : 1398/11/01
تاریخ پایان تور : 1398/11/30
نوع سفر : هوایی - ماهان
مدت اقامت : 7 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
هتل شادی هوم

BB
7,070,000 تومان
8,810,000 تومان
6,110,000 تومان
4,950,000 تومان
1,000,000 تومان
هتل ایبیس ساتورن بانکوک

BB
7,460,000 تومان
9,580,000 تومان
-
5,140,000 تومان
1,000,000 تومان
هتل پی جی واترگیت بانکوک

BB
7,460,000 تومان
9,580,000 تومان
6,500,000 تومان
5,050,000 تومان
1,000,000 تومان
هتل بانکوک پالاس

BB
7,550,000 تومان
9,780,000 تومان
6,590,000 تومان
5,240,000 تومان
1,000,000 تومان
هتل رامادا دی ام ای بانکوک

BB
7,940,000 تومان
10,550,000 تومان
6,980,000 تومان
5,340,000 تومان
1,000,000 تومان
هتل پرینس پالاس بانکوک

BB
7,940,000 تومان
10,550,000 تومان
6,980,000 تومان
5,430,000 تومان
1,000,000 تومان
هتل استین ماکاسان بانکوک

BB
8,130,000 تومان
11,130,000 تومان
7,270,000 تومان
5,340,000 تومان
1,000,000 تومان
هتل ماندرین سنتر پوینت بانکوک

BB
8,810,000 تومان
12,290,000 تومان
7,850,000 تومان
5,630,000 تومان
1,000,000 تومان
هتل آوانی آتریوم بانکوک

BB
9,490,000 تومان
13,640,000 تومان
8,530,000 تومان
5,720,000 تومان
1,000,000 تومان
هتل سنتارا واتر گیت بانکوک

BB
9,580,000 تومان
13,830,000 تومان
-
6,010,000 تومان
1,000,000 تومان
هتل بایوک اسکای بانکوک

BB
9,680,000 تومان
14,030,000 تومان
8,720,000 تومان
6,110,000 تومان
1,000,000 تومان
Centara Grand at CentralWorld

BB
11,220,000 تومان
17,120,000 تومان
-
6,790,000 تومان
1,000,000 تومان
Amari Watergate Bangkok

BB
11,320,000 تومان
17,310,000 تومان
10,360,000 تومان
6,400,000 تومان
1,000,000 تومان
Lancaster Bangkok

BB
12,290,000 تومان
19,240,000 تومان
11,330,000 تومان
6,300,000 تومان
1,000,000 تومان
نام هتل هتل شادی هوم

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 7,070,000 تومان 8,810,000 تومان 6,110,000 تومان 4,950,000 تومان 1,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ایبیس ساتورن بانکوک

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 7,460,000 تومان 9,580,000 تومان - 5,140,000 تومان 1,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پی جی واترگیت بانکوک

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 7,460,000 تومان 9,580,000 تومان 6,500,000 تومان 5,050,000 تومان 1,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل بانکوک پالاس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 7,550,000 تومان 9,780,000 تومان 6,590,000 تومان 5,240,000 تومان 1,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل رامادا دی ام ای بانکوک

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 7,940,000 تومان 10,550,000 تومان 6,980,000 تومان 5,340,000 تومان 1,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پرینس پالاس بانکوک

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 7,940,000 تومان 10,550,000 تومان 6,980,000 تومان 5,430,000 تومان 1,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل استین ماکاسان بانکوک

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,130,000 تومان 11,130,000 تومان 7,270,000 تومان 5,340,000 تومان 1,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ماندرین سنتر پوینت بانکوک

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,810,000 تومان 12,290,000 تومان 7,850,000 تومان 5,630,000 تومان 1,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آوانی آتریوم بانکوک

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 9,490,000 تومان 13,640,000 تومان 8,530,000 تومان 5,720,000 تومان 1,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سنتارا واتر گیت بانکوک

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 9,580,000 تومان 13,830,000 تومان - 6,010,000 تومان 1,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل بایوک اسکای بانکوک

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 9,680,000 تومان 14,030,000 تومان 8,720,000 تومان 6,110,000 تومان 1,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Centara Grand at CentralWorld

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 11,220,000 تومان 17,120,000 تومان - 6,790,000 تومان 1,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Amari Watergate Bangkok

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 11,320,000 تومان 17,310,000 تومان 10,360,000 تومان 6,400,000 تومان 1,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lancaster Bangkok

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 12,290,000 تومان 19,240,000 تومان 11,330,000 تومان 6,300,000 تومان 1,000,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 بانکوک 7
ردیف 1
به بانکوک
مدت اقامت 7
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 عکس
2 پاسپورت 7 ماه اعتبار
3 شناسنامه کپی
4 کارت ملی کپی
5 فرم مشخصات فردی
ردیف 1
مدرک عکس
شرط 1
ردیف 2
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
ردیف 3
مدرک شناسنامه
شرط 1
ردیف 4
مدرک کارت ملی
شرط 1
ردیف 5
مدرک فرم مشخصات فردی
شرط 1
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 بیمه مسافرتی
3 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 3
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور بانکوک زمستان 98