مبدا : تهران
مقصد : پوکت
تاریخ شروع تور : 1398/11/01
تاریخ پایان تور : 1398/11/30
نوع سفر : هوایی - ماهان
مدت اقامت : 7 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
هتل پاتونگ هالیدی

BB
7,840,000 تومان
9,570,000 تومان
-
6,070,000 تومان
1,600,000 تومان
هتل اشلی پلازا پاتونگ

BB
9,590,000 تومان
12,620,000 تومان
9,160,000 تومان
6,720,000 تومان
1,600,000 تومان
Duangjitt Resort & Spa

BB
11,760,000 تومان
16,960,000 تومان
10,860,000 تومان
7,480,000 تومان
1,600,000 تومان
Phuket Graceland

BB
12,900,000 تومان
19,230,000 تومان
12,000,000 تومان
7,880,000 تومان
1,600,000 تومان
نام هتل هتل پاتونگ هالیدی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 7,840,000 تومان 9,570,000 تومان - 6,070,000 تومان 1,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل اشلی پلازا پاتونگ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 9,590,000 تومان 12,620,000 تومان 9,160,000 تومان 6,720,000 تومان 1,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل Duangjitt Resort & Spa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 11,760,000 تومان 16,960,000 تومان 10,860,000 تومان 7,480,000 تومان 1,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل Phuket Graceland

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 12,900,000 تومان 19,230,000 تومان 12,000,000 تومان 7,880,000 تومان 1,600,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 پوکت 7
ردیف 1
به پوکت
مدت اقامت 7
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
2 عکس
3 شناسنامه
4 کارت ملی
5 پیرینت حساب بانکی
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
ردیف 2
مدرک عکس
شرط 1
ردیف 3
مدرک شناسنامه
شرط 1
ردیف 4
مدرک کارت ملی
شرط 1
ردیف 5
مدرک پیرینت حساب بانکی
شرط 1
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 بیمه مسافرتی
3 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 3
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور پوکت زمستان 98