مبدا : تهران
مقصد : پاتایا
تاریخ شروع تور : 1398/11/01
تاریخ پایان تور : 1398/11/30
نوع سفر : هوایی - ماهان
مدت اقامت : 7 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
هتل پیادا رزیدنس پاتایا

BB
6,310,000 تومان
7,560,000 تومان
5,410,000 تومان
4,780,000 تومان
1,300,000 تومان
زینگ هتل

BB
6,500,000 تومان
7,950,000 تومان
5,600,000 تومان
4,870,000 تومان
1,300,000 تومان
هتل ولکام پلازا

BB
6,690,000 تومان
8,330,000 تومان
-
4,970,000 تومان
1,300,000 تومان
ویستا هتل

BB
8,140,000 تومان
11,230,000 تومان
7,240,000 تومان
5,700,000 تومان
1,300,000 تومان
زینگ هتل

BB
9,780,000 تومان
14,520,000 تومان
-
6,520,000 تومان
1,300,000 تومان
نام هتل هتل پیادا رزیدنس پاتایا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 6,310,000 تومان 7,560,000 تومان 5,410,000 تومان 4,780,000 تومان 1,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل زینگ هتل

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 6,500,000 تومان 7,950,000 تومان 5,600,000 تومان 4,870,000 تومان 1,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ولکام پلازا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 6,690,000 تومان 8,330,000 تومان - 4,970,000 تومان 1,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل ویستا هتل

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,140,000 تومان 11,230,000 تومان 7,240,000 تومان 5,700,000 تومان 1,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل زینگ هتل

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 9,780,000 تومان 14,520,000 تومان - 6,520,000 تومان 1,300,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 پاتایا 7
ردیف 1
به پاتایا
مدت اقامت 7
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
2 عکس
3 شناسنامه
4 کارت ملی
5 پیرینت حساب بانکی
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
ردیف 2
مدرک عکس
شرط 1
ردیف 3
مدرک شناسنامه
شرط 1
ردیف 4
مدرک کارت ملی
شرط 1
ردیف 5
مدرک پیرینت حساب بانکی
شرط 1
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 بیمه مسافرتی
3 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 3
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور پاتایا زمستان 98