مبدا : تهران
مقصد : ازمیر
تاریخ شروع تور : 1399/01/01
تاریخ پایان تور : 1399/01/08
نوع سفر : هوایی - اطلس گلوبال
مدت اقامت : 6 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
هتل لایف کونر

BB
6,860,000 تومان
7,615,000 تومان
6,100,000 تومان
4,990,000 تومان
500,000 تومان
زیبک هتل

BB
6,930,000 تومان
7,810,000 تومان
6,130,000 تومان
4,990,000 تومان
500,000 تومان
هتل کایا پرستیژ

BB
7,390,000 تومان
8,410,000 تومان
6,360,000 تومان
4,990,000 تومان
500,000 تومان
هتل کایا پرستیژ

HB
7,615,000 تومان
8,755,000 تومان
6,480,000 تومان
4,990,000 تومان
500,000 تومان
هتل کاراجا

BB
7,760,000 تومان
9,100,000 تومان
6,555,000 تومان
4,990,000 تومان
500,000 تومان
هتل رامادا پلازا ازمیر

BB
7,990,000 تومان
9,320,000 تومان
6,670,000 تومان
4,990,000 تومان
500,000 تومان
هتل کاراجا

HB
8,140,000 تومان
9,550,000 تومان
6,745,000 تومان
4,990,000 تومان
500,000 تومان
هتل رامادا پلازا ازمیر

HB
8,755,000 تومان
10,460,000 تومان
7,045,000 تومان
4,990,000 تومان
500,000 تومان
هتل هیلتون ازمیر

BB
10,270,000 تومان
13,325,000 تومان
7,805,000 تومان
4,990,000 تومان
500,000 تومان
هتل سوئیسوتل بیوک افس ازمیر

BB
10,420,000 تومان
13,970,000 تومان
7,880,000 تومان
4,990,000 تومان
500,000 تومان
هتل هیلتون ازمیر

HB
11,255,000 تومان
15,390,000 تومان
8,300,000 تومان
4,990,000 تومان
500,000 تومان
نام هتل هتل لایف کونر

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 6,860,000 تومان 7,615,000 تومان 6,100,000 تومان 4,990,000 تومان 500,000 تومان
توضیحات
نام هتل زیبک هتل

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 6,930,000 تومان 7,810,000 تومان 6,130,000 تومان 4,990,000 تومان 500,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل کایا پرستیژ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 7,390,000 تومان 8,410,000 تومان 6,360,000 تومان 4,990,000 تومان 500,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل کایا پرستیژ

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 7,615,000 تومان 8,755,000 تومان 6,480,000 تومان 4,990,000 تومان 500,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل کاراجا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 7,760,000 تومان 9,100,000 تومان 6,555,000 تومان 4,990,000 تومان 500,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل رامادا پلازا ازمیر

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 7,990,000 تومان 9,320,000 تومان 6,670,000 تومان 4,990,000 تومان 500,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل کاراجا

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,140,000 تومان 9,550,000 تومان 6,745,000 تومان 4,990,000 تومان 500,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل رامادا پلازا ازمیر

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,755,000 تومان 10,460,000 تومان 7,045,000 تومان 4,990,000 تومان 500,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل هیلتون ازمیر

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,270,000 تومان 13,325,000 تومان 7,805,000 تومان 4,990,000 تومان 500,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سوئیسوتل بیوک افس ازمیر

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,420,000 تومان 13,970,000 تومان 7,880,000 تومان 4,990,000 تومان 500,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل هیلتون ازمیر

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 11,255,000 تومان 15,390,000 تومان 8,300,000 تومان 4,990,000 تومان 500,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 ازمیر 6
ردیف 1
به ازمیر
مدت اقامت 6
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 بیمه مسافرتی
2 لیدر رایگان
3 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 2
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 3
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور ازمیر نوروز 99