مبدا : تهران
مقصد : آلانیا
تاریخ شروع تور : 1398/12/28
تاریخ پایان تور : 1399/01/07
نوع سفر : هوایی - ماهان
مدت اقامت : 6 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
هتل آرتمیس پرنسس

HB
6,299,000 تومان
7,299,000 تومان
6,299,000 تومان
4,999,000 تومان
399,000 تومان
هتل لیمونسلو کناکلی

ALL
6,499,000 تومان
7,559,000 تومان
6,359,000 تومان
4,999,000 تومان
399,000 تومان
هتل لکوس بیچ

ALL
6,799,000 تومان
8,059,000 تومان
6,599,000 تومان
4,999,000 تومان
399,000 تومان
هتل سی لایف بوکت

UALL
7,169,000 تومان
8,899,000 تومان
6,929,000 تومان
4,999,000 تومان
399,000 تومان
هتل موکارناس ریزورت

UALL
7,499,000 تومان
9,159,000 تومان
7,359,000 تومان
4,999,000 تومان
399,000 تومان
هتل اکسریا دلوکس ریزورت

UALL
7,559,000 تومان
9,299,000 تومان
7,299,000 تومان
4,999,000 تومان
399,000 تومان
هتل ویکینگن اینفینیتی

UALL
7,829,000 تومان
9,899,000 تومان
7,599,000 تومان
4,999,000 تومان
399,000 تومان
ایکسفریا دلوکس ریزورت

UALL
7,859,000 تومان
9,899,000 تومان
7,599,000 تومان
4,999,000 تومان
399,000 تومان
هتل لانگ بیچ هارمنی

UALL
7,999,000 تومان
10,629,000 تومان
7,759,000 تومان
4,999,000 تومان
399,000 تومان
هتل حیدر پاشا لاکچری ریزورت

UALL
7,999,000 تومان
9,969,000 تومان
7,669,000 تومان
4,999,000 تومان
399,000 تومان
هتل لانگ بیچ ریزورت

UALL
8,399,000 تومان
11,369,000 تومان
8,159,000 تومان
4,999,000 تومان
399,000 تومان
هتل رابی پلاتینیوم

UALL
9,059,000 تومان
11,659,000 تومان
8,669,000 تومان
4,999,000 تومان
399,000 تومان
نام هتل هتل آرتمیس پرنسس

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 6,299,000 تومان 7,299,000 تومان 6,299,000 تومان 4,999,000 تومان 399,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل لیمونسلو کناکلی

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 6,499,000 تومان 7,559,000 تومان 6,359,000 تومان 4,999,000 تومان 399,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل لکوس بیچ

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 6,799,000 تومان 8,059,000 تومان 6,599,000 تومان 4,999,000 تومان 399,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سی لایف بوکت

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 7,169,000 تومان 8,899,000 تومان 6,929,000 تومان 4,999,000 تومان 399,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل موکارناس ریزورت

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 7,499,000 تومان 9,159,000 تومان 7,359,000 تومان 4,999,000 تومان 399,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل اکسریا دلوکس ریزورت

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 7,559,000 تومان 9,299,000 تومان 7,299,000 تومان 4,999,000 تومان 399,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ویکینگن اینفینیتی

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 7,829,000 تومان 9,899,000 تومان 7,599,000 تومان 4,999,000 تومان 399,000 تومان
توضیحات
نام هتل ایکسفریا دلوکس ریزورت

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 7,859,000 تومان 9,899,000 تومان 7,599,000 تومان 4,999,000 تومان 399,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل لانگ بیچ هارمنی

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 7,999,000 تومان 10,629,000 تومان 7,759,000 تومان 4,999,000 تومان 399,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل حیدر پاشا لاکچری ریزورت

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 7,999,000 تومان 9,969,000 تومان 7,669,000 تومان 4,999,000 تومان 399,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل لانگ بیچ ریزورت

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,399,000 تومان 11,369,000 تومان 8,159,000 تومان 4,999,000 تومان 399,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل رابی پلاتینیوم

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 9,059,000 تومان 11,659,000 تومان 8,669,000 تومان 4,999,000 تومان 399,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آلانیا 6
ردیف 1
به آلانیا
مدت اقامت 6
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 بیمه مسافرتی
3 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 3
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور آلانیا نوروز 99