مبدا : تهران
مقصد : کوش آداسی
تاریخ شروع تور : 1398/12/28
تاریخ پایان تور : 1399/01/10
نوع سفر : هوایی - آنادولوجت
مدت اقامت : 6 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
Panorama Hill Hotel

ALL
7,745,000 تومان
8,895,000 تومان
6,645,000 تومان
5,595,000 تومان
695,000 تومان
هتل نیو سیتی

ALL
7,845,000 تومان
9,095,000 تومان
6,745,000 تومان
5,595,000 تومان
695,000 تومان
Aria Claros Beach Spa Hotel

ALL
8,695,000 تومان
10,295,000 تومان
7,145,000 تومان
5,595,000 تومان
695,000 تومان
هتل ریچموند

ALL
8,795,000 تومان
10,395,000 تومان
7,145,000 تومان
5,595,000 تومان
695,000 تومان
Tusan Beach Resort

ALL
8,895,000 تومان
10,595,000 تومان
7,245,000 تومان
5,595,000 تومان
695,000 تومان
هتل ریچموند افسوس ریزورت

ALL
9,095,000 تومان
10,895,000 تومان
7,345,000 تومان
5,595,000 تومان
695,000 تومان
هتل لبلو ریزورت

UALL
9,395,000 تومان
11,295,000 تومان
7,445,000 تومان
5,595,000 تومان
695,000 تومان
هتل سیلایت ریزورت

UALL
9,395,000 تومان
12,095,000 تومان
7,445,000 تومان
5,595,000 تومان
695,000 تومان
هتل پین بای هالیدی

ALL
9,495,000 تومان
11,795,000 تومان
7,545,000 تومان
5,595,000 تومان
695,000 تومان
هتل لبلو ریزورت

UALL
9,595,000 تومان
11,595,000 تومان
7,545,000 تومان
5,595,000 تومان
695,000 تومان
Korumar Hotel Deluxe

ALL
9,695,000 تومان
12,995,000 تومان
7,645,000 تومان
5,595,000 تومان
695,000 تومان
هتل پین بای هالیدی

ALL
9,795,000 تومان
12,295,000 تومان
7,645,000 تومان
5,595,000 تومان
695,000 تومان
هتل آکوافانتاسی

UALL
9,995,000 تومان
12,195,000 تومان
7,745,000 تومان
5,595,000 تومان
695,000 تومان
هتل پالوما پاشا

UALL
9,995,000 تومان
12,195,000 تومان
7,745,000 تومان
5,595,000 تومان
695,000 تومان
هتل آمارا سیلایت الیت

UALL
10,495,000 تومان
13,895,000 تومان
8,045,000 تومان
5,595,000 تومان
695,000 تومان
نام هتل Panorama Hill Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 7,745,000 تومان 8,895,000 تومان 6,645,000 تومان 5,595,000 تومان 695,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل نیو سیتی

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 7,845,000 تومان 9,095,000 تومان 6,745,000 تومان 5,595,000 تومان 695,000 تومان
توضیحات
نام هتل Aria Claros Beach Spa Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,695,000 تومان 10,295,000 تومان 7,145,000 تومان 5,595,000 تومان 695,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ریچموند

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,795,000 تومان 10,395,000 تومان 7,145,000 تومان 5,595,000 تومان 695,000 تومان
توضیحات
نام هتل Tusan Beach Resort

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,895,000 تومان 10,595,000 تومان 7,245,000 تومان 5,595,000 تومان 695,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ریچموند افسوس ریزورت

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 9,095,000 تومان 10,895,000 تومان 7,345,000 تومان 5,595,000 تومان 695,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل لبلو ریزورت

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 9,395,000 تومان 11,295,000 تومان 7,445,000 تومان 5,595,000 تومان 695,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سیلایت ریزورت

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 9,395,000 تومان 12,095,000 تومان 7,445,000 تومان 5,595,000 تومان 695,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پین بای هالیدی

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 9,495,000 تومان 11,795,000 تومان 7,545,000 تومان 5,595,000 تومان 695,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل لبلو ریزورت

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 9,595,000 تومان 11,595,000 تومان 7,545,000 تومان 5,595,000 تومان 695,000 تومان
توضیحات
نام هتل Korumar Hotel Deluxe

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 9,695,000 تومان 12,995,000 تومان 7,645,000 تومان 5,595,000 تومان 695,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پین بای هالیدی

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 9,795,000 تومان 12,295,000 تومان 7,645,000 تومان 5,595,000 تومان 695,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آکوافانتاسی

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 9,995,000 تومان 12,195,000 تومان 7,745,000 تومان 5,595,000 تومان 695,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پالوما پاشا

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 9,995,000 تومان 12,195,000 تومان 7,745,000 تومان 5,595,000 تومان 695,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آمارا سیلایت الیت

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,495,000 تومان 13,895,000 تومان 8,045,000 تومان 5,595,000 تومان 695,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کوش آداسی 6
ردیف 1
به کوش آداسی
مدت اقامت 6
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 بیمه مسافرتی
3 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 3
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور کوش آداسی نوروز 99 (آنادولوجت)