مبدا : تهران
مقصد : استانبول
تاریخ شروع تور : 1398/12/28
تاریخ پایان تور : 1399/01/15
نوع سفر : هوایی - اطلس گلوبال
مدت اقامت : 4 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
Reydel Hotel

BB
6,125,000 تومان
6,915,000 تومان
5,670,000 تومان
4,995,000 تومان
400,000 تومان
Berlin Hotel

BB
6,280,000 تومان
7,175,000 تومان
6,020,000 تومان
4,995,000 تومان
400,000 تومان
Hotel Grand Milan

BB
6,335,000 تومان
7,020,000 تومان
5,910,000 تومان
4,995,000 تومان
400,000 تومان
Cumbali Plaza Hotel

BB
6,700,000 تومان
8,070,000 تومان
6,125,000 تومان
4,995,000 تومان
400,000 تومان
Ramada Hotel & Suites Istanbul

BB
6,740,000 تومان
8,670,000 تومان
6,330,000 تومان
4,995,000 تومان
400,000 تومان
Icon Hotel Istanbul

BB
6,915,000 تومان
8,490,000 تومان
6,280,000 تومان
4,995,000 تومان
400,000 تومان
Dora

BB
7,020,000 تومان
8,600,000 تومان
6,280,000 تومان
4,995,000 تومان
400,000 تومان
Hurry Inn Merter Istanbul

BB
7,090,000 تومان
8,670,000 تومان
6,095,000 تومان
4,995,000 تومان
400,000 تومان
Cihangir Hotel

BB
7,175,000 تومان
7,545,000 تومان
5,910,000 تومان
4,995,000 تومان
400,000 تومان
Mercure Hotel Istanbul Bomonti

BB
7,380,000 تومان
9,315,000 تومان
6,095,000 تومان
4,995,000 تومان
400,000 تومان
Bvs Lush Hotel

BB
7,490,000 تومان
9,650,000 تومان
6,280,000 تومان
4,995,000 تومان
400,000 تومان
Elysium Styles Taksim

BB
7,500,000 تومان
9,550,000 تومان
6,035,000 تومان
4,995,000 تومان
400,000 تومان
Holiday Inn Istanbul Sisli

BB
7,790,000 تومان
10,135,000 تومان
6,330,000 تومان
4,995,000 تومان
400,000 تومان
Doubletree Hilton Piyalepasa hotel

BB
7,970,000 تومان
10,250,000 تومان
6,035,000 تومان
4,995,000 تومان
400,000 تومان
Nippon Hotel

BB
8,085,000 تومان
10,720,000 تومان
6,620,000 تومان
4,995,000 تومان
400,000 تومان
Taksim Gonen

BB
8,260,000 تومان
10,485,000 تومان
6,620,000 تومان
4,995,000 تومان
400,000 تومان
Mercure Istanbul Taksim

BB
8,260,000 تومان
11,070,000 تومان
6,620,000 تومان
4,995,000 تومان
400,000 تومان
elite world prestige hotel

BB
8,380,000 تومان
10,720,000 تومان
6,385,000 تومان
4,995,000 تومان
400,000 تومان
Titanic City Hotel

BB
8,380,000 تومان
11,305,000 تومان
6,330,000 تومان
4,995,000 تومان
400,000 تومان
Conrad Istanbul Bosphorus

BB
8,435,000 تومان
11,540,000 تومان
7,735,000 تومان
4,995,000 تومان
400,000 تومان
Point Hotel Taksim

BB
8,610,000 تومان
11,890,000 تومان
6,620,000 تومان
4,995,000 تومان
400,000 تومان
Grand Cevahir Hotel

BB
8,790,000 تومان
11,600,000 تومان
6,620,000 تومان
4,995,000 تومان
400,000 تومان
Grand Hyatt Istanbul

BB
8,905,000 تومان
11,775,000 تومان
6,680,000 تومان
4,995,000 تومان
400,000 تومان
CVK Park Bosphorus hotel

BB
9,315,000 تومان
13,295,000 تومان
7,030,000 تومان
4,995,000 تومان
400,000 تومان
Elite World Istanbul

BB
9,375,000 تومان
13,295,000 تومان
6,620,000 تومان
4,995,000 تومان
400,000 تومان
Hilton Bosphorus hotel

BB
9,665,000 تومان
13,940,000 تومان
7,735,000 تومان
4,995,000 تومان
400,000 تومان
Fairmont Quasar Istanbul

BB
10,075,000 تومان
14,820,000 تومان
6,975,000 تومان
4,995,000 تومان
400,000 تومان
The Ritz Carlton Istanbul

BB
10,370,000 تومان
15,345,000 تومان
7,500,000 تومان
4,995,000 تومان
400,000 تومان
Swissotel The Bosphorus

BB
10,995,000 تومان
16,515,000 تومان
7,500,000 تومان
4,995,000 تومان
400,000 تومان
نام هتل Reydel Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 6,125,000 تومان 6,915,000 تومان 5,670,000 تومان 4,995,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Berlin Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 6,280,000 تومان 7,175,000 تومان 6,020,000 تومان 4,995,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hotel Grand Milan

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 6,335,000 تومان 7,020,000 تومان 5,910,000 تومان 4,995,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cumbali Plaza Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 6,700,000 تومان 8,070,000 تومان 6,125,000 تومان 4,995,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ramada Hotel & Suites Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 6,740,000 تومان 8,670,000 تومان 6,330,000 تومان 4,995,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Icon Hotel Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 6,915,000 تومان 8,490,000 تومان 6,280,000 تومان 4,995,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dora

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 7,020,000 تومان 8,600,000 تومان 6,280,000 تومان 4,995,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hurry Inn Merter Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 7,090,000 تومان 8,670,000 تومان 6,095,000 تومان 4,995,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cihangir Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 7,175,000 تومان 7,545,000 تومان 5,910,000 تومان 4,995,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mercure Hotel Istanbul Bomonti

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 7,380,000 تومان 9,315,000 تومان 6,095,000 تومان 4,995,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Bvs Lush Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 7,490,000 تومان 9,650,000 تومان 6,280,000 تومان 4,995,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Elysium Styles Taksim

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 7,500,000 تومان 9,550,000 تومان 6,035,000 تومان 4,995,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Holiday Inn Istanbul Sisli

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 7,790,000 تومان 10,135,000 تومان 6,330,000 تومان 4,995,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Doubletree Hilton Piyalepasa hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 7,970,000 تومان 10,250,000 تومان 6,035,000 تومان 4,995,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Nippon Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,085,000 تومان 10,720,000 تومان 6,620,000 تومان 4,995,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Taksim Gonen

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,260,000 تومان 10,485,000 تومان 6,620,000 تومان 4,995,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mercure Istanbul Taksim

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,260,000 تومان 11,070,000 تومان 6,620,000 تومان 4,995,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل elite world prestige hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,380,000 تومان 10,720,000 تومان 6,385,000 تومان 4,995,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic City Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,380,000 تومان 11,305,000 تومان 6,330,000 تومان 4,995,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Conrad Istanbul Bosphorus

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,435,000 تومان 11,540,000 تومان 7,735,000 تومان 4,995,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Point Hotel Taksim

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,610,000 تومان 11,890,000 تومان 6,620,000 تومان 4,995,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Cevahir Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,790,000 تومان 11,600,000 تومان 6,620,000 تومان 4,995,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Hyatt Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,905,000 تومان 11,775,000 تومان 6,680,000 تومان 4,995,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل CVK Park Bosphorus hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 9,315,000 تومان 13,295,000 تومان 7,030,000 تومان 4,995,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Elite World Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 9,375,000 تومان 13,295,000 تومان 6,620,000 تومان 4,995,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hilton Bosphorus hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 9,665,000 تومان 13,940,000 تومان 7,735,000 تومان 4,995,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fairmont Quasar Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,075,000 تومان 14,820,000 تومان 6,975,000 تومان 4,995,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Ritz Carlton Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,370,000 تومان 15,345,000 تومان 7,500,000 تومان 4,995,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Swissotel The Bosphorus

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,995,000 تومان 16,515,000 تومان 7,500,000 تومان 4,995,000 تومان 400,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 استانبول 4
ردیف 1
به استانبول
مدت اقامت 4
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 ترانسفر فرودگاهی
3 بیمه مسافرتی
4 گشت شهری
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 4
خدمت گشت شهری
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور استانبول نوروز 99 (4 شب اطلس گلوبال)