مبدا : تهران
مقصد : باکو
تاریخ شروع تور : 1398/12/28
تاریخ پایان تور : 1399/01/15
نوع سفر : هوایی - ایران ایر
مدت اقامت : 4 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Villa Inn

BB
4,895,000 تومان
5,895,000 تومان
-
3,595,000 تومان
Rose Inn

BB
4,945,000 تومان
5,945,000 تومان
-
3,595,000 تومان
Capitol

BB
4,995,000 تومان
5,995,000 تومان
-
3,595,000 تومان
Continental Hotel

BB
5,045,000 تومان
6,045,000 تومان
-
3,595,000 تومان
Diamond Hotel Baku

BB
5,145,000 تومان
6,145,000 تومان
-
3,595,000 تومان
Diplomat Baku hotel

BB
5,195,000 تومان
6,195,000 تومان
-
3,595,000 تومان
Atropat Hotel

BB
5,245,000 تومان
6,245,000 تومان
-
3,595,000 تومان
Auroom hotel baku

BB
5,645,000 تومان
6,995,000 تومان
-
3,595,000 تومان
Shah Palace hotel

BB
5,895,000 تومان
7,295,000 تومان
-
3,595,000 تومان
Excelsior Hotel Baku

BB
6,995,000 تومان
9,395,000 تومان
-
3,595,000 تومان
Hyatt Regency Baku

BB
7,195,000 تومان
9,495,000 تومان
-
3,595,000 تومان
Fairmont Baku Flame Towers

BB
8,795,000 تومان
12,795,000 تومان
-
3,595,000 تومان
Hilton Baku

BB
8,995,000 تومان
13,195,000 تومان
-
3,595,000 تومان
نام هتل Villa Inn

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,895,000 تومان 5,895,000 تومان - 3,595,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rose Inn

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,945,000 تومان 5,945,000 تومان - 3,595,000 تومان
توضیحات
نام هتل Capitol

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,995,000 تومان 5,995,000 تومان - 3,595,000 تومان
توضیحات
نام هتل Continental Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,045,000 تومان 6,045,000 تومان - 3,595,000 تومان
توضیحات
نام هتل Diamond Hotel Baku

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,145,000 تومان 6,145,000 تومان - 3,595,000 تومان
توضیحات
نام هتل Diplomat Baku hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,195,000 تومان 6,195,000 تومان - 3,595,000 تومان
توضیحات
نام هتل Atropat Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,245,000 تومان 6,245,000 تومان - 3,595,000 تومان
توضیحات
نام هتل Auroom hotel baku

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,645,000 تومان 6,995,000 تومان - 3,595,000 تومان
توضیحات
نام هتل Shah Palace hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,895,000 تومان 7,295,000 تومان - 3,595,000 تومان
توضیحات
نام هتل Excelsior Hotel Baku

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان 9,395,000 تومان - 3,595,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hyatt Regency Baku

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,195,000 تومان 9,495,000 تومان - 3,595,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fairmont Baku Flame Towers

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,795,000 تومان 12,795,000 تومان - 3,595,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hilton Baku

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,995,000 تومان 13,195,000 تومان - 3,595,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 باکو 4
ردیف 1
به باکو
مدت اقامت 4
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 گشت شهری
3 بیمه مسافرتی
4 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت گشت شهری
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 4
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور باکو نوروز 99