مبدا : تهران
مقصد : استانبول
تاریخ شروع تور : 1398/11/29
تاریخ پایان تور : 1398/12/04
نوع سفر : هوایی - ایران ایر
مدت اقامت : 4 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
Reydel Hotel

BB
2,250,000 تومان
2,970,000 تومان
2,070,000 تومان
1,700,000 تومان
-
Sabena hotel

BB
2,360,000 تومان
2,930,000 تومان
2,190,000 تومان
1,700,000 تومان
-
Naz City Hotel Taksim

BB
2,470,000 تومان
3,160,000 تومان
2,300,000 تومان
1,700,000 تومان
-
Icon Hotel Istanbul

BB
2,530,000 تومان
3,280,000 تومان
2,190,000 تومان
1,700,000 تومان
-
Kervansaray Hotel

BB
2,650,000 تومان
3,510,000 تومان
2,300,000 تومان
1,700,000 تومان
-
Tulip City hotel

BB
2,700,000 تومان
3,620,000 تومان
2,240,000 تومان
1,700,000 تومان
-
Nova Plaza Taksim Square

BB
2,870,000 تومان
3,960,000 تومان
2,870,000 تومان
1,700,000 تومان
-
Metropolitan Taksim hotel

BB
3,130,000 تومان
4,470,000 تومان
2,680,000 تومان
1,700,000 تومان
-
Titanic City Hotel

BB
3,580,000 تومان
5,490,000 تومان
2,810,000 تومان
1,700,000 تومان
-
Point Hotel Taksim

BB
3,770,000 تومان
5,940,000 تومان
2,940,000 تومان
1,700,000 تومان
-
Elysium Styles Taksim

BB
3,830,000 تومان
5,880,000 تومان
3,000,000 تومان
1,700,000 تومان
-
Conrad Istanbul Bosphorus

BB
4,600,000 تومان
7,410,000 تومان
3,190,000 تومان
1,700,000 تومان
-
Grand Hyatt Istanbul

BB
5,140,000 تومان
8,500,000 تومان
3,510,000 تومان
1,700,000 تومان
-
Swissotel The Bosphorus

BB
5,880,000 تومان
9,970,000 تومان
3,830,000 تومان
1,700,000 تومان
-
نام هتل Reydel Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 2,250,000 تومان 2,970,000 تومان 2,070,000 تومان 1,700,000 تومان -
توضیحات
نام هتل Sabena hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 2,360,000 تومان 2,930,000 تومان 2,190,000 تومان 1,700,000 تومان -
توضیحات
نام هتل Naz City Hotel Taksim

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 2,470,000 تومان 3,160,000 تومان 2,300,000 تومان 1,700,000 تومان -
توضیحات
نام هتل Icon Hotel Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 2,530,000 تومان 3,280,000 تومان 2,190,000 تومان 1,700,000 تومان -
توضیحات
نام هتل Kervansaray Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 2,650,000 تومان 3,510,000 تومان 2,300,000 تومان 1,700,000 تومان -
توضیحات
نام هتل Tulip City hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 2,700,000 تومان 3,620,000 تومان 2,240,000 تومان 1,700,000 تومان -
توضیحات
نام هتل Nova Plaza Taksim Square

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 2,870,000 تومان 3,960,000 تومان 2,870,000 تومان 1,700,000 تومان -
توضیحات
نام هتل Metropolitan Taksim hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,130,000 تومان 4,470,000 تومان 2,680,000 تومان 1,700,000 تومان -
توضیحات
نام هتل Titanic City Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,580,000 تومان 5,490,000 تومان 2,810,000 تومان 1,700,000 تومان -
توضیحات
نام هتل Point Hotel Taksim

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,770,000 تومان 5,940,000 تومان 2,940,000 تومان 1,700,000 تومان -
توضیحات
نام هتل Elysium Styles Taksim

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,830,000 تومان 5,880,000 تومان 3,000,000 تومان 1,700,000 تومان -
توضیحات
نام هتل Conrad Istanbul Bosphorus

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,600,000 تومان 7,410,000 تومان 3,190,000 تومان 1,700,000 تومان -
توضیحات
نام هتل Grand Hyatt Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 5,140,000 تومان 8,500,000 تومان 3,510,000 تومان 1,700,000 تومان -
توضیحات
نام هتل Swissotel The Bosphorus

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 5,880,000 تومان 9,970,000 تومان 3,830,000 تومان 1,700,000 تومان -
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 استانبول 4
ردیف 1
به استانبول
مدت اقامت 4
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 ترانسفر فرودگاهی
3 بیمه مسافرتی
4 گشت شهری
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 4
خدمت گشت شهری
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور استانبول زمستان 98