مبدا : تهران
مقصد : بمبئی
تاریخ شروع تور : 1399/01/01
تاریخ پایان تور : 1399/01/08
نوع سفر : هوایی - ایران ایر
مدت اقامت : 7 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
Emerald Mumbai hotel

Nagoa Grande

BB
BB
12,440,000 تومان
14,790,000 تومان
10,480,000 تومان
9,105,000 تومان
1,820,000 تومان
Emerald Mumbai hotel

Sandal Wood

BB
BB
13,030,000 تومان
16,260,000 تومان
-
9,105,000 تومان
1,820,000 تومان
Emerald Mumbai hotel

Nagoa Grande

BB
ALL
13,910,000 تومان
17,930,000 تومان
11,060,000 تومان
9,105,000 تومان
1,820,000 تومان
Emerald Mumbai hotel

Sandal Wood

BB
ALL
14,490,000 تومان
17,920,000 تومان
-
9,105,000 تومان
1,820,000 تومان
Grand Hyatt Mumbai hotel

Park Regis Goa Hotel

BB
BB
14,980,000 تومان
19,790,000 تومان
11,460,000 تومان
9,105,000 تومان
1,820,000 تومان
Grand Hyatt Mumbai hotel

Hard Rock Hotel Goa

BB
BB
15,180,000 تومان
20,080,000 تومان
11,550,000 تومان
9,105,000 تومان
1,820,000 تومان
Grand Hyatt Mumbai hotel

Cidade de Goa Resort

BB
BB
16,160,000 تومان
22,040,000 تومان
11,950,000 تومان
9,105,000 تومان
1,820,000 تومان
Grand Hyatt Mumbai hotel

Park Regis Goa Hotel

BB
FB
16,450,000 تومان
21,350,000 تومان
12,040,000 تومان
9,105,000 تومان
1,820,000 تومان
Grand Hyatt Mumbai hotel

Cidade de Goa Resort

BB
FB
17,530,000 تومان
23,610,000 تومان
12,530,000 تومان
9,105,000 تومان
1,820,000 تومان
Grand Hyatt Mumbai hotel

Hard Rock Hotel Goa

BB
ALL
18,220,000 تومان
23,120,000 تومان
12,730,000 تومان
9,105,000 تومان
1,820,000 تومان
Grand Hyatt Mumbai hotel

Grand Hyatt Goa

BB
BB
19,300,000 تومان
28,210,000 تومان
13,220,000 تومان
9,105,000 تومان
1,820,000 تومان
Grand Hyatt Mumbai hotel

Grand Hyatt Goa

BB
FB
22,830,000 تومان
31,640,000 تومان
14,590,000 تومان
9,105,000 تومان
1,820,000 تومان
نام هتل Emerald Mumbai hotel

Nagoa Grande

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 12,440,000 تومان 14,790,000 تومان 10,480,000 تومان 9,105,000 تومان 1,820,000 تومان
توضیحات
نام هتل Emerald Mumbai hotel

Sandal Wood

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 13,030,000 تومان 16,260,000 تومان - 9,105,000 تومان 1,820,000 تومان
توضیحات
نام هتل Emerald Mumbai hotel

Nagoa Grande

خدمت BB
ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 13,910,000 تومان 17,930,000 تومان 11,060,000 تومان 9,105,000 تومان 1,820,000 تومان
توضیحات
نام هتل Emerald Mumbai hotel

Sandal Wood

خدمت BB
ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 14,490,000 تومان 17,920,000 تومان - 9,105,000 تومان 1,820,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Hyatt Mumbai hotel

Park Regis Goa Hotel

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 14,980,000 تومان 19,790,000 تومان 11,460,000 تومان 9,105,000 تومان 1,820,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Hyatt Mumbai hotel

Hard Rock Hotel Goa

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 15,180,000 تومان 20,080,000 تومان 11,550,000 تومان 9,105,000 تومان 1,820,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Hyatt Mumbai hotel

Cidade de Goa Resort

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 16,160,000 تومان 22,040,000 تومان 11,950,000 تومان 9,105,000 تومان 1,820,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Hyatt Mumbai hotel

Park Regis Goa Hotel

خدمت BB
FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 16,450,000 تومان 21,350,000 تومان 12,040,000 تومان 9,105,000 تومان 1,820,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Hyatt Mumbai hotel

Cidade de Goa Resort

خدمت BB
FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 17,530,000 تومان 23,610,000 تومان 12,530,000 تومان 9,105,000 تومان 1,820,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Hyatt Mumbai hotel

Hard Rock Hotel Goa

خدمت BB
ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 18,220,000 تومان 23,120,000 تومان 12,730,000 تومان 9,105,000 تومان 1,820,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Hyatt Mumbai hotel

Grand Hyatt Goa

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 19,300,000 تومان 28,210,000 تومان 13,220,000 تومان 9,105,000 تومان 1,820,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Hyatt Mumbai hotel

Grand Hyatt Goa

خدمت BB
FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 22,830,000 تومان 31,640,000 تومان 14,590,000 تومان 9,105,000 تومان 1,820,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 بمبئی 2
2 گوا 5
ردیف 1
به بمبئی
مدت اقامت 2
توضیحات
ردیف 2
به گوا
مدت اقامت 5
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
2 عکس
3 فرم مشخصات فردی
4 شناسنامه
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
ردیف 2
مدرک عکس
شرط 1
ردیف 3
مدرک فرم مشخصات فردی
شرط 1
ردیف 4
مدرک شناسنامه
شرط 1
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 ویزا
3 بیمه مسافرتی
4 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت ویزا
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 4
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور بمبئی + گوا نوروز 99