مبدا : تهران
مقصد : آنتالیا
تاریخ شروع تور : 1398/12/07
تاریخ پایان تور : 1398/12/16
نوع سفر : هوایی - ماهان
مدت اقامت : 6 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
Lara Palace Hotel

BB
2,290,000 تومان
3,090,000 تومان
2,190,000 تومان
2,590,000 تومان
-
Lara Palace Hotel

ALL
2,590,000 تومان
3,490,000 تومان
2,390,000 تومان
2,590,000 تومان
-
Belkon Hotel

ALL
2,890,000 تومان
3,790,000 تومان
2,590,000 تومان
2,590,000 تومان
-
هتل فرست کلاس

BB
2,990,000 تومان
3,990,000 تومان
2,590,000 تومان
-
-
هتل فرست کلاس

ALL
3,390,000 تومان
4,390,000 تومان
2,690,000 تومان
-
-
Sensitive Premium

UALL
3,790,000 تومان
4,690,000 تومان
2,890,000 تومان
2,590,000 تومان
-
Lara Family Star

ALL
3,890,000 تومان
4,890,000 تومان
2,990,000 تومان
2,590,000 تومان
-
Club Hotel Sera

UALL
4,590,000 تومان
6,490,000 تومان
3,190,000 تومان
2,590,000 تومان
-
Grand Park Lara

UALL
4,590,000 تومان
6,390,000 تومان
3,190,000 تومان
2,590,000 تومان
-
Granada Luxury Belek

UALL
4,690,000 تومان
6,890,000 تومان
3,190,000 تومان
2,590,000 تومان
-
Adalya Elite Lara

UALL
5,290,000 تومان
8,090,000 تومان
3,790,000 تومان
2,590,000 تومان
-
Granada Luxury Belek

UALL
6,190,000 تومان
8,890,000 تومان
4,290,000 تومان
2,590,000 تومان
-
نام هتل Lara Palace Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 2,290,000 تومان 3,090,000 تومان 2,190,000 تومان 2,590,000 تومان -
توضیحات
نام هتل Lara Palace Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 2,590,000 تومان 3,490,000 تومان 2,390,000 تومان 2,590,000 تومان -
توضیحات
نام هتل Belkon Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 2,890,000 تومان 3,790,000 تومان 2,590,000 تومان 2,590,000 تومان -
توضیحات
نام هتل هتل فرست کلاس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 2,990,000 تومان 3,990,000 تومان 2,590,000 تومان - -
توضیحات
نام هتل هتل فرست کلاس

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,390,000 تومان 4,390,000 تومان 2,690,000 تومان - -
توضیحات
نام هتل Sensitive Premium

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,790,000 تومان 4,690,000 تومان 2,890,000 تومان 2,590,000 تومان -
توضیحات
نام هتل Lara Family Star

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 3,890,000 تومان 4,890,000 تومان 2,990,000 تومان 2,590,000 تومان -
توضیحات
نام هتل Club Hotel Sera

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,590,000 تومان 6,490,000 تومان 3,190,000 تومان 2,590,000 تومان -
توضیحات
نام هتل Grand Park Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,590,000 تومان 6,390,000 تومان 3,190,000 تومان 2,590,000 تومان -
توضیحات
نام هتل Granada Luxury Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,690,000 تومان 6,890,000 تومان 3,190,000 تومان 2,590,000 تومان -
توضیحات
نام هتل Adalya Elite Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 5,290,000 تومان 8,090,000 تومان 3,790,000 تومان 2,590,000 تومان -
توضیحات
نام هتل Granada Luxury Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 6,190,000 تومان 8,890,000 تومان 4,290,000 تومان 2,590,000 تومان -
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6
ردیف 1
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 لیدر رایگان
3 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
ردیف 2
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات

تور آنتالیا اسفند 98 (ماهان ایر)

قیمتهای فوق در صورت تغییر پرواز شامل افزایش نرخ می باشد .

با توجه به نرخ ارز حتما با کانتر مربوطه چک شود مبلغ افزایش یا کاهش نرخ چک شود .