مبدا : تهران
مقصد : کوالالامپور
تاریخ شروع تور : 1398/12/07
تاریخ پایان تور : 1398/12/15
نوع سفر : هوایی - ماهان
مدت اقامت : 7 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
Hotel Club Dolphin

BB
5,310,000 تومان
6,290,000 تومان
4,570,000 تومان
3,990,000 تومان
600,000 تومان
Pacific Express Hotel

BB
5,420,000 تومان
6,680,000 تومان
4,950,000 تومان
3,990,000 تومان
600,000 تومان
Sandpiper Hotel Kuala Lumpur

BB
5,420,000 تومان
6,680,000 تومان
4,950,000 تومان
3,990,000 تومان
600,000 تومان
هتل آرنا

BB
5,520,000 تومان
6,870,000 تومان
4,950,000 تومان
3,990,000 تومان
600,000 تومان
Flamingo Hotel by the Lake

BB
5,610,000 تومان
7,060,000 تومان
4,760,000 تومان
3,990,000 تومان
600,000 تومان
Oakwood Hotel & Residence Kuala Lumpur

BB
6,290,000 تومان
8,220,000 تومان
5,530,000 تومان
4,280,000 تومان
600,000 تومان
Tamu Hotel & Suites Kuala Lumpur

BB
6,390,000 تومان
8,610,000 تومان
5,920,000 تومان
4,370,000 تومان
600,000 تومان
Sunway Putra Hotel

BB
6,480,000 تومان
8,800,000 تومان
-
4,370,000 تومان
600,000 تومان
Royale Chulan Bukit Bintang

BB
6,580,000 تومان
8,990,000 تومان
5,820,000 تومان
4,370,000 تومان
600,000 تومان
Seri Pacific Hotel Kuala Lumpur

BB
6,580,000 تومان
8,990,000 تومان
5,820,000 تومان
4,370,000 تومان
600,000 تومان
هتل رویال

BB
6,580,000 تومان
8,990,000 تومان
5,820,000 تومان
4,370,000 تومان
600,000 تومان
ibis Kuala Lumpur City Centre

BB
6,680,000 تومان
9,190,000 تومان
5,820,000 تومان
4,470,000 تومان
600,000 تومان
Pacific Regency Hotel

BB
6,680,000 تومان
9,190,000 تومان
5,920,000 تومان
4,470,000 تومان
600,000 تومان
Impiana KLCC Hotel

BB
6,970,000 تومان
9,770,000 تومان
6,020,000 تومان
4,570,000 تومان
600,000 تومان
Concorde Hotel Kuala Lumpur

BB
6,970,000 تومان
9,770,000 تومان
6,210,000 تومان
4,570,000 تومان
600,000 تومان
Berjaya Times Square Hotel, Kuala Lumpur

BB
7,350,000 تومان
10,540,000 تومان
-
4,760,000 تومان
600,000 تومان
Grand Millennium Kuala Lumpur

BB
8,320,000 تومان
12,470,000 تومان
6,690,000 تومان
5,150,000 تومان
600,000 تومان
Sheraton Imperial Kuala Lumpur

BB
8,320,000 تومان
12,470,000 تومان
7,370,000 تومان
5,150,000 تومان
600,000 تومان
InterContinental Kuala Lumpur

BB
8,700,000 تومان
13,240,000 تومان
7,750,000 تومان
5,340,000 تومان
600,000 تومان
The Westin Kuala Lumpur

BB
8,800,000 تومان
13,440,000 تومان
8,040,000 تومان
5,340,000 تومان
600,000 تومان
Shangri-La Hotel Kuala Lumpur

BB
8,800,000 تومان
13,440,000 تومان
-
5,340,000 تومان
600,000 تومان
JW Marriott Kuala Lumpur

BB
10,150,000 تومان
16,140,000 تومان
9,200,000 تومان
5,820,000 تومان
600,000 تومان
نام هتل Hotel Club Dolphin

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 5,310,000 تومان 6,290,000 تومان 4,570,000 تومان 3,990,000 تومان 600,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pacific Express Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 5,420,000 تومان 6,680,000 تومان 4,950,000 تومان 3,990,000 تومان 600,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sandpiper Hotel Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 5,420,000 تومان 6,680,000 تومان 4,950,000 تومان 3,990,000 تومان 600,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آرنا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 5,520,000 تومان 6,870,000 تومان 4,950,000 تومان 3,990,000 تومان 600,000 تومان
توضیحات
نام هتل Flamingo Hotel by the Lake

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 5,610,000 تومان 7,060,000 تومان 4,760,000 تومان 3,990,000 تومان 600,000 تومان
توضیحات
نام هتل Oakwood Hotel & Residence Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 6,290,000 تومان 8,220,000 تومان 5,530,000 تومان 4,280,000 تومان 600,000 تومان
توضیحات
نام هتل Tamu Hotel & Suites Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 6,390,000 تومان 8,610,000 تومان 5,920,000 تومان 4,370,000 تومان 600,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sunway Putra Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 6,480,000 تومان 8,800,000 تومان - 4,370,000 تومان 600,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royale Chulan Bukit Bintang

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 6,580,000 تومان 8,990,000 تومان 5,820,000 تومان 4,370,000 تومان 600,000 تومان
توضیحات
نام هتل Seri Pacific Hotel Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 6,580,000 تومان 8,990,000 تومان 5,820,000 تومان 4,370,000 تومان 600,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل رویال

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 6,580,000 تومان 8,990,000 تومان 5,820,000 تومان 4,370,000 تومان 600,000 تومان
توضیحات
نام هتل ibis Kuala Lumpur City Centre

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 6,680,000 تومان 9,190,000 تومان 5,820,000 تومان 4,470,000 تومان 600,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pacific Regency Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 6,680,000 تومان 9,190,000 تومان 5,920,000 تومان 4,470,000 تومان 600,000 تومان
توضیحات
نام هتل Impiana KLCC Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 6,970,000 تومان 9,770,000 تومان 6,020,000 تومان 4,570,000 تومان 600,000 تومان
توضیحات
نام هتل Concorde Hotel Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 6,970,000 تومان 9,770,000 تومان 6,210,000 تومان 4,570,000 تومان 600,000 تومان
توضیحات
نام هتل Berjaya Times Square Hotel, Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 7,350,000 تومان 10,540,000 تومان - 4,760,000 تومان 600,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Millennium Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,320,000 تومان 12,470,000 تومان 6,690,000 تومان 5,150,000 تومان 600,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sheraton Imperial Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,320,000 تومان 12,470,000 تومان 7,370,000 تومان 5,150,000 تومان 600,000 تومان
توضیحات
نام هتل InterContinental Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,700,000 تومان 13,240,000 تومان 7,750,000 تومان 5,340,000 تومان 600,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Westin Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,800,000 تومان 13,440,000 تومان 8,040,000 تومان 5,340,000 تومان 600,000 تومان
توضیحات
نام هتل Shangri-La Hotel Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,800,000 تومان 13,440,000 تومان - 5,340,000 تومان 600,000 تومان
توضیحات
نام هتل JW Marriott Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,150,000 تومان 16,140,000 تومان 9,200,000 تومان 5,820,000 تومان 600,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کوالالامپور 7
ردیف 1
به کوالالامپور
مدت اقامت 7
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 بیمه مسافرتی
3 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 3
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور کوالالامپور اسفند 98