مبدا : تهران
مقصد : آنتالیا
تاریخ شروع تور : 1398/12/28
تاریخ پایان تور : 1399/01/06
نوع سفر : هوایی - ماهان
مدت اقامت : 5 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
Lara Palace Hotel

ALL
4,990,000 تومان
5,990,000 تومان
4,790,000 تومان
4,490,000 تومان
290,000 تومان
Cender Hotel

ALL
5,690,000 تومان
6,590,000 تومان
5,190,000 تومان
4,490,000 تومان
290,000 تومان
Throne Seagate

UALL
6,190,000 تومان
7,590,000 تومان
5,390,000 تومان
4,490,000 تومان
290,000 تومان
Sensitive Premium

UALL
6,490,000 تومان
7,990,000 تومان
5,590,000 تومان
4,490,000 تومان
290,000 تومان
Ramada Resort Lara

UALL
6,990,000 تومان
8,990,000 تومان
5,990,000 تومان
4,490,000 تومان
290,000 تومان
Grand Park Lara

UALL
7,090,000 تومان
9,090,000 تومان
5,990,000 تومان
4,490,000 تومان
290,000 تومان
Orange County Resort Hotel Belek

UALL
7,290,000 تومان
9,590,000 تومان
6,090,000 تومان
4,490,000 تومان
290,000 تومان
Amara Premier

UALL
7,590,000 تومان
9,990,000 تومان
6,290,000 تومان
4,490,000 تومان
290,000 تومان
Orange County Kemer

UALL
7,790,000 تومان
10,390,000 تومان
6,390,000 تومان
4,490,000 تومان
290,000 تومان
Aska Lara

UALL
7,990,000 تومان
10,590,000 تومان
6,490,000 تومان
4,490,000 تومان
290,000 تومان
Rixos Downtown

UALL
8,790,000 تومان
11,890,000 تومان
7,090,000 تومان
4,490,000 تومان
290,000 تومان
Granada Luxury Belek

UALL
9,990,000 تومان
13,490,000 تومان
7,990,000 تومان
4,490,000 تومان
290,000 تومان
نام هتل Lara Palace Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,990,000 تومان 5,990,000 تومان 4,790,000 تومان 4,490,000 تومان 290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cender Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 5,690,000 تومان 6,590,000 تومان 5,190,000 تومان 4,490,000 تومان 290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Throne Seagate

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 6,190,000 تومان 7,590,000 تومان 5,390,000 تومان 4,490,000 تومان 290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sensitive Premium

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 6,490,000 تومان 7,990,000 تومان 5,590,000 تومان 4,490,000 تومان 290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ramada Resort Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 6,990,000 تومان 8,990,000 تومان 5,990,000 تومان 4,490,000 تومان 290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Park Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 7,090,000 تومان 9,090,000 تومان 5,990,000 تومان 4,490,000 تومان 290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orange County Resort Hotel Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 7,290,000 تومان 9,590,000 تومان 6,090,000 تومان 4,490,000 تومان 290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Amara Premier

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 7,590,000 تومان 9,990,000 تومان 6,290,000 تومان 4,490,000 تومان 290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orange County Kemer

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 7,790,000 تومان 10,390,000 تومان 6,390,000 تومان 4,490,000 تومان 290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Aska Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 7,990,000 تومان 10,590,000 تومان 6,490,000 تومان 4,490,000 تومان 290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Downtown

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,790,000 تومان 11,890,000 تومان 7,090,000 تومان 4,490,000 تومان 290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Granada Luxury Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 9,990,000 تومان 13,490,000 تومان 7,990,000 تومان 4,490,000 تومان 290,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 5
ردیف 1
به آنتالیا
مدت اقامت 5
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 بیمه مسافرتی
3 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 3
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور آنتالیا نوروز 99 (ماهان ایر)