مبدا : تهران
مقصد : استانبول
تاریخ شروع تور : 1399/07/11
تاریخ پایان تور : 1399/07/30
نوع سفر : هوایی - ماهان
مدت اقامت : 3 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
هتل ماکلوچ

BB
6,780,000 تومان
7,525,000 تومان
6,770,000 تومان
5,990,000 تومان
-
Reydel Hotel

BB
6,875,000 تومان
8,645,000 تومان
6,870,000 تومان
5,990,000 تومان
-
هتل دلتا استانبول

BB
7,385,000 تومان
8,645,000 تومان
-
5,990,000 تومان
-
White Monarch Hotel

BB
7,715,000 تومان
9,205,000 تومان
7,245,000 تومان
5,990,000 تومان
-
Nova Plaza Taksim Square

BB
8,180,000 تومان
12,960,000 تومان
8,170,000 تومان
5,990,000 تومان
-
هتل لازونی

BB
8,830,000 تومان
11,440,000 تومان
8,460,000 تومان
5,990,000 تومان
-
Avantgarde Taksim Hotel

BB
9,050,000 تومان
11,875,000 تومان
7,855,000 تومان
5,990,000 تومان
-
Holiday Inn Istanbul Sisli

BB
9,050,000 تومان
11,875,000 تومان
7,960,000 تومان
5,990,000 تومان
-
Grand Oztanik Hotel

BB
9,050,000 تومان
11,875,000 تومان
7,855,000 تومان
5,990,000 تومان
-
Elite World Istanbul

BB
9,970,000 تومان
13,720,000 تومان
8,395,000 تومان
5,990,000 تومان
-
Conrad Istanbul Bosphorus

BB
11,440,000 تومان
16,875,000 تومان
8,940,000 تومان
5,990,000 تومان
-
نام هتل هتل ماکلوچ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 6,780,000 تومان 7,525,000 تومان 6,770,000 تومان 5,990,000 تومان -
توضیحات
نام هتل Reydel Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 6,875,000 تومان 8,645,000 تومان 6,870,000 تومان 5,990,000 تومان -
توضیحات
نام هتل هتل دلتا استانبول

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 7,385,000 تومان 8,645,000 تومان - 5,990,000 تومان -
توضیحات
نام هتل White Monarch Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 7,715,000 تومان 9,205,000 تومان 7,245,000 تومان 5,990,000 تومان -
توضیحات
نام هتل Nova Plaza Taksim Square

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,180,000 تومان 12,960,000 تومان 8,170,000 تومان 5,990,000 تومان -
توضیحات
نام هتل هتل لازونی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,830,000 تومان 11,440,000 تومان 8,460,000 تومان 5,990,000 تومان -
توضیحات
نام هتل Avantgarde Taksim Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 9,050,000 تومان 11,875,000 تومان 7,855,000 تومان 5,990,000 تومان -
توضیحات
نام هتل Holiday Inn Istanbul Sisli

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 9,050,000 تومان 11,875,000 تومان 7,960,000 تومان 5,990,000 تومان -
توضیحات
نام هتل Grand Oztanik Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 9,050,000 تومان 11,875,000 تومان 7,855,000 تومان 5,990,000 تومان -
توضیحات
نام هتل Elite World Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 9,970,000 تومان 13,720,000 تومان 8,395,000 تومان 5,990,000 تومان -
توضیحات
نام هتل Conrad Istanbul Bosphorus

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 11,440,000 تومان 16,875,000 تومان 8,940,000 تومان 5,990,000 تومان -
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 استانبول 3
ردیف 1
به استانبول
مدت اقامت 3
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 ترانسفر فرودگاهی
3 بیمه مسافرتی
4 گشت شهری
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 4
خدمت گشت شهری
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور استانبول مهر 99