مبدا : تهران
مقصد : سنپترزبورگ
تاریخ شروع تور : 1399/04/01
تاریخ پایان تور : 1399/06/31
نوع سفر : هوایی - نورد ویند
مدت اقامت : 5 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
Meininger

BB
-
-
-
-
-
Art Nuvo Palace

BB
-
-
-
-
-
Park Inn Pulkovskaya

BB
-
-
-
-
-
Park Inn Nevsky

BB
-
-
-
-
-
Marriott Pushkin

BB
-
-
-
-
-
Marriott Vasilievsky

BB
-
-
-
-
-
SOKOS PALACE BRIDGE

BB
-
-
-
-
-
نام هتل Meininger

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد - - - - -
توضیحات
نام هتل Art Nuvo Palace

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد - - - - -
توضیحات
نام هتل Park Inn Pulkovskaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد - - - - -
توضیحات
نام هتل Park Inn Nevsky

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد - - - - -
توضیحات
نام هتل Marriott Pushkin

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد - - - - -
توضیحات
نام هتل Marriott Vasilievsky

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد - - - - -
توضیحات
نام هتل SOKOS PALACE BRIDGE

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد - - - - -
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 سنپترزبورگ 5 رفت 28 اسفند 07:40 و برگشت 5 فروردین 00:55/رفت 5 فروردین 09:25 و برگشت 11 فروردین 00:55/رفت 11 فروردین 09:20 و برگشت 17 فروردین 00:55
ردیف 1
به سنپترزبورگ
مدت اقامت 5
توضیحات رفت 28 اسفند 07:40 و برگشت 5 فروردین 00:55/رفت 5 فروردین 09:25 و برگشت 11 فروردین 00:55/رفت 11 فروردین 09:20 و برگشت 17 فروردین 00:55
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 بیمه مسافرتی
2 لیدر رایگان
3 ترانسفر فرودگاهی
4 گشت شهری
ردیف 1
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 2
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 3
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
ردیف 4
خدمت گشت شهری
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور روسیه تابستان 99