مبدا : تهران
مقصد : کیش
تاریخ شروع تور : 1399/05/10
تاریخ پایان تور : 1399/05/12
نوع سفر : هوایی - زاگرس
مدت اقامت : 2 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09121901232
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) توضیحات
هتل خاتم کیش

BB
595,000 تومان
675,000 تومان
590,000 تومان
هتل سیمرغ کیش

BB
640,000 تومان
750,000 تومان
625,000 تومان
هتل آرامش کیش

BB
670,000 تومان
810,000 تومان
645,000 تومان
هتل گاردنیا کیش

HB
700,000 تومان
885,000 تومان
655,000 تومان
ویلایی
هتل لیلیوم کیش

BB
865,000 تومان
1,215,000 تومان
815,000 تومان
هتل شایگان کیش

BB
890,000 تومان
1,250,000 تومان
810,000 تومان
نام هتل هتل خاتم کیش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 595,000 تومان 675,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سیمرغ کیش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 640,000 تومان 750,000 تومان 625,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آرامش کیش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 670,000 تومان 810,000 تومان 645,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل گاردنیا کیش

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 700,000 تومان 885,000 تومان 655,000 تومان
توضیحات ویلایی
نام هتل هتل لیلیوم کیش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 865,000 تومان 1,215,000 تومان 815,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل شایگان کیش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 890,000 تومان 1,250,000 تومان 810,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کیش 2
ردیف 1
به کیش
مدت اقامت 2
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 کارت ملی
2 شناسنامه
ردیف 1
مدرک کارت ملی
شرط 1
ردیف 2
مدرک شناسنامه
شرط 1
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور کیش مرداد 99