مبدا : تهران
مقصد : مشهد
تاریخ شروع تور : 1399/05/06
تاریخ پایان تور : 1399/05/08
نوع سفر : هوایی - آتا
مدت اقامت : 2 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09121901232
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) توضیحات
هتل سراج

BB
435,000 تومان
515,000 تومان
425,000 تومان
هتل نسیم

BB
455,000 تومان
555,000 تومان
445,000 تومان
هتل دیبا

BB
475,000 تومان
595,000 تومان
465,000 تومان
هتل هلیا

BB
575,000 تومان
795,000 تومان
565,000 تومان
هتل کیانا

BB
625,000 تومان
895,000 تومان
615,000 تومان
نام هتل هتل سراج

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 435,000 تومان 515,000 تومان 425,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل نسیم

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 455,000 تومان 555,000 تومان 445,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل دیبا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 475,000 تومان 595,000 تومان 465,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل هلیا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 575,000 تومان 795,000 تومان 565,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل کیانا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 625,000 تومان 895,000 تومان 615,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مشهد 2
ردیف 1
به مشهد
مدت اقامت 2
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 شناسنامه
2 کارت ملی
ردیف 1
مدرک شناسنامه
شرط 1
ردیف 2
مدرک کارت ملی
شرط 1
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور مشهد 6 مرداد 99