مبدا : تهران
مقصد : کیش
تاریخ شروع تور : 1399/05/10
تاریخ پایان تور : 1399/05/13
نوع سفر : هوایی - زاگرس
مدت اقامت : 3 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) توضیحات
هتل خاتم کیش

BB
635,000 تومان
755,000 تومان
625,000 تومان
هتل آرامش کیش

BB
670,000 تومان
810,000 تومان
645,000 تومان
هتل سیمرغ کیش

BB
695,000 تومان
860,000 تومان
670,000 تومان
هتل گاردنیا کیش

HB
740,000 تومان
950,000 تومان
700,000 تومان
ویلایی
هتل لیلیوم کیش

BB
1,040,000 تومان
1,565,000 تومان
965,000 تومان
هتل شایگان کیش

BB
1,070,000 تومان
1,610,000 تومان
940,000 تومان
نام هتل هتل خاتم کیش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 635,000 تومان 755,000 تومان 625,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آرامش کیش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 670,000 تومان 810,000 تومان 645,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سیمرغ کیش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 695,000 تومان 860,000 تومان 670,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل گاردنیا کیش

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 740,000 تومان 950,000 تومان 700,000 تومان
توضیحات ویلایی
نام هتل هتل لیلیوم کیش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,040,000 تومان 1,565,000 تومان 965,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل شایگان کیش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,070,000 تومان 1,610,000 تومان 940,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کیش 3
ردیف 1
به کیش
مدت اقامت 3
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 کارت ملی
2 شناسنامه
ردیف 1
مدرک کارت ملی
شرط 1
ردیف 2
مدرک شناسنامه
شرط 1
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور کیش  10 مرداد 99