مبدا : تهران
مقصد : کیش
تاریخ شروع تور : 1399/05/13
تاریخ پایان تور : 1399/05/16
نوع سفر : هوایی - زاگرس
مدت اقامت : 3 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) توضیحات
هتل خاتم کیش

BB
605,000 تومان
725,000 تومان
595,000 تومان
هتل تعطیلات کیش

BB
635,000 تومان
785,000 تومان
615,000 تومان
هتل سانرایز

BB
775,000 تومان
1,050,000 تومان
710,000 تومان
هتل آرامیس کیش

BB
775,000 تومان
1,050,000 تومان
710,000 تومان
هتل شایگان کیش

BB
1,040,000 تومان
1,580,000 تومان
910,000 تومان
هتل لیلیوم کیش

BB
1,075,000 تومان
1,655,000 تومان
985,000 تومان
نام هتل هتل خاتم کیش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 605,000 تومان 725,000 تومان 595,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل تعطیلات کیش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 635,000 تومان 785,000 تومان 615,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سانرایز

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 775,000 تومان 1,050,000 تومان 710,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آرامیس کیش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 775,000 تومان 1,050,000 تومان 710,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل شایگان کیش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,040,000 تومان 1,580,000 تومان 910,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل لیلیوم کیش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,075,000 تومان 1,655,000 تومان 985,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کیش 3
ردیف 1
به کیش
مدت اقامت 3
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 کارت ملی
2 شناسنامه
ردیف 1
مدرک کارت ملی
شرط 1
ردیف 2
مدرک شناسنامه
شرط 1
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور کیش  13 مرداد 99