مبدا : تهران
مقصد : کیش
تاریخ شروع تور : 1399/07/08
تاریخ پایان تور : 1399/07/11
نوع سفر : هوایی - ایران ایر تور
مدت اقامت : 3 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09121901232
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
ستاره طلایی

BB
705,000 تومان
960,000 تومان
705,000 تومان
605,000 تومان
هتل تعطیلات کیش

BB
860,000 تومان
1,260,000 تومان
840,000 تومان
605,000 تومان
هتل سارا کیش

BB
1,050,000 تومان
1,560,000 تومان
1,030,000 تومان
605,000 تومان
هتل آریان کیش

BB
1,080,000 تومان
1,620,000 تومان
1,060,000 تومان
605,000 تومان
فلامینگو

BB
1,120,000 تومان
1,720,000 تومان
1,100,000 تومان
605,000 تومان
هتل لیلیوم کیش

BB
1,340,000 تومان
2,145,000 تومان
1,310,000 تومان
605,000 تومان
هتل شایگان کیش

BB
1,350,000 تومان
2,160,000 تومان
1,320,000 تومان
605,000 تومان
هتل شایان کیش

BB
1,520,000 تومان
2,520,000 تومان
1,500,000 تومان
605,000 تومان
هتل داریوش کیش

BB
2,500,000 تومان
4,900,000 تومان
2,490,000 تومان
605,000 تومان
نام هتل ستاره طلایی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 705,000 تومان 960,000 تومان 705,000 تومان 605,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل تعطیلات کیش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 860,000 تومان 1,260,000 تومان 840,000 تومان 605,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سارا کیش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,050,000 تومان 1,560,000 تومان 1,030,000 تومان 605,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آریان کیش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,080,000 تومان 1,620,000 تومان 1,060,000 تومان 605,000 تومان
توضیحات
نام هتل فلامینگو

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,120,000 تومان 1,720,000 تومان 1,100,000 تومان 605,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل لیلیوم کیش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,340,000 تومان 2,145,000 تومان 1,310,000 تومان 605,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل شایگان کیش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,350,000 تومان 2,160,000 تومان 1,320,000 تومان 605,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل شایان کیش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,520,000 تومان 2,520,000 تومان 1,500,000 تومان 605,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل داریوش کیش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,500,000 تومان 4,900,000 تومان 2,490,000 تومان 605,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کیش 3
ردیف 1
به کیش
مدت اقامت 3
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 کارت ملی
ردیف 1
مدرک کارت ملی
شرط 1
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور کیش 8 مهر 99