مبدا : تهران
مقصد : ایروان
تاریخ شروع تور : 1399/07/11
تاریخ پایان تور : 1399/07/15
نوع سفر : هوایی - آرمنیا ایرویز
مدت اقامت : 4 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
هتل نورک رزیدنس

BB
7,200,000 تومان + 74 دلار
7,200,000 تومان + 120 دلار
7,200,000 تومان + 36 دلار
7,200,000 تومان + 10 دلار
هتل سنترال ایروان

BB
7,200,000 تومان + 82 دلار
7,200,000 تومان + 136 دلار
7,200,000 تومان + 44 دلار
7,200,000 تومان + 10 دلار
هتل شیرک

BB
7,200,000 تومان + 84 دلار
7,200,000 تومان + 96 دلار
7,200,000 تومان + 36 دلار
7,200,000 تومان + 10 دلار
هتل رجینه

BB
7,200,000 تومان + 98 دلار
7,200,000 تومان + 140 دلار
7,200,000 تومان + 64 دلار
7,200,000 تومان + 10 دلار
هتل رویال پلازا

BB
7,200,000 تومان + 100 دلار
7,200,000 تومان + 188 دلار
7,200,000 تومان + 56 دلار
7,200,000 تومان + 10 دلار
هتل بست وسترن کانگرس

BB
7,200,000 تومان + 112 دلار
7,200,000 تومان + 192 دلار
7,200,000 تومان + 52 دلار
7,200,000 تومان + 10 دلار
هالیدی این اکسپرس ایروان

BB
7,200,000 تومان + 124 دلار
7,200,000 تومان + 200 دلار

7,200,000 تومان + 10 دلار
هتل سنترال ایروان

BB
7,200,000 تومان + 124 دلار
7,200,000 تومان + 224 دلار
7,200,000 تومان + 52 دلار
7,200,000 تومان + 10 دلار
هتل هایت پلیس ایروان

BB
7,200,000 تومان + 142 دلار
7,200,000 تومان + 228 دلار
7,200,000 تومان + 36 دلار
7,200,000 تومان + 10 دلار
هتل دابل تری بای هیلتون یروان سیتی سنتر

BB
7,200,000 تومان + 156 دلار
7,200,000 تومان + 236 دلار
7,200,000 تومان + 80 دلار
7,200,000 تومان + 10 دلار
هتل رادیسون بلو ایروان

BB
7,200,000 تومان + 194 دلار
7,200,000 تومان + 308 دلار
7,200,000 تومان + 88 دلار
7,200,000 تومان + 10 دلار
هتل ارمنیا ماریوت ایروان

BB
7,200,000 تومان + 314 دلار
7,200,000 تومان + 552 دلار
7,200,000 تومان + 80 دلار
7,200,000 تومان + 10 دلار
نام هتل هتل نورک رزیدنس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,200,000 تومان + 74 دلار 7,200,000 تومان + 120 دلار 7,200,000 تومان + 36 دلار 7,200,000 تومان + 10 دلار
توضیحات
نام هتل هتل سنترال ایروان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,200,000 تومان + 82 دلار 7,200,000 تومان + 136 دلار 7,200,000 تومان + 44 دلار 7,200,000 تومان + 10 دلار
توضیحات
نام هتل هتل شیرک

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,200,000 تومان + 84 دلار 7,200,000 تومان + 96 دلار 7,200,000 تومان + 36 دلار 7,200,000 تومان + 10 دلار
توضیحات
نام هتل هتل رجینه

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,200,000 تومان + 98 دلار 7,200,000 تومان + 140 دلار 7,200,000 تومان + 64 دلار 7,200,000 تومان + 10 دلار
توضیحات
نام هتل هتل رویال پلازا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,200,000 تومان + 100 دلار 7,200,000 تومان + 188 دلار 7,200,000 تومان + 56 دلار 7,200,000 تومان + 10 دلار
توضیحات
نام هتل هتل بست وسترن کانگرس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,200,000 تومان + 112 دلار 7,200,000 تومان + 192 دلار 7,200,000 تومان + 52 دلار 7,200,000 تومان + 10 دلار
توضیحات
نام هتل هالیدی این اکسپرس ایروان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,200,000 تومان + 124 دلار 7,200,000 تومان + 200 دلار 7,200,000 تومان + 10 دلار
توضیحات
نام هتل هتل سنترال ایروان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,200,000 تومان + 124 دلار 7,200,000 تومان + 224 دلار 7,200,000 تومان + 52 دلار 7,200,000 تومان + 10 دلار
توضیحات
نام هتل هتل هایت پلیس ایروان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,200,000 تومان + 142 دلار 7,200,000 تومان + 228 دلار 7,200,000 تومان + 36 دلار 7,200,000 تومان + 10 دلار
توضیحات
نام هتل هتل دابل تری بای هیلتون یروان سیتی سنتر

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,200,000 تومان + 156 دلار 7,200,000 تومان + 236 دلار 7,200,000 تومان + 80 دلار 7,200,000 تومان + 10 دلار
توضیحات
نام هتل هتل رادیسون بلو ایروان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,200,000 تومان + 194 دلار 7,200,000 تومان + 308 دلار 7,200,000 تومان + 88 دلار 7,200,000 تومان + 10 دلار
توضیحات
نام هتل هتل ارمنیا ماریوت ایروان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,200,000 تومان + 314 دلار 7,200,000 تومان + 552 دلار 7,200,000 تومان + 80 دلار 7,200,000 تومان + 10 دلار
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 ایروان 4
ردیف 1
به ایروان
مدت اقامت 4
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 بیمه مسافرتی
2 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 2
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور ایروان 11 مهر 99