مبدا : تهران
مقصد : استانبول
تاریخ شروع تور : 1400/06/01
تاریخ پایان تور : 1400/06/31
نوع سفر : هوایی - ترکیش
مدت اقامت : 3 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
هتل ماکلوچ

BB
7,180,000 تومان
7,925,000 تومان
7,170,000 تومان
6,390,000 تومان
-
Reydel Hotel

BB
7,275,000 تومان
9,045,000 تومان
7,270,000 تومان
6,390,000 تومان
-
هتل دلتا استانبول

BB
7,785,000 تومان
9,045,000 تومان
-
6,390,000 تومان
-
White Monarch Hotel

BB
8,115,000 تومان
9,605,000 تومان
7,645,000 تومان
6,390,000 تومان
-
Nova Plaza Taksim Square

BB
8,580,000 تومان
13,360,000 تومان
8,570,000 تومان
6,390,000 تومان
-
هتل لازونی

BB
9,230,000 تومان
11,840,000 تومان
8,860,000 تومان
6,390,000 تومان
-
Avantgarde Taksim Hotel

BB
9,450,000 تومان
12,275,000 تومان
8,255,000 تومان
6,390,000 تومان
-
Holiday Inn Istanbul Sisli

BB
9,450,000 تومان
12,275,000 تومان
8,360,000 تومان
6,390,000 تومان
-
Grand Oztanik Hotel

BB
9,450,000 تومان
12,275,000 تومان
8,255,000 تومان
6,390,000 تومان
-
Titanic City Hotel

BB
9,665,000 تومان
12,710,000 تومان
8,470,000 تومان
6,390,000 تومان
-
Elite World Istanbul

BB
10,370,000 تومان
14,120,000 تومان
8,795,000 تومان
6,390,000 تومان
-
Conrad Istanbul Bosphorus

BB
11,840,000 تومان
17,275,000 تومان
9,340,000 تومان
6,390,000 تومان
-
نام هتل هتل ماکلوچ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 7,180,000 تومان 7,925,000 تومان 7,170,000 تومان 6,390,000 تومان -
توضیحات
نام هتل Reydel Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 7,275,000 تومان 9,045,000 تومان 7,270,000 تومان 6,390,000 تومان -
توضیحات
نام هتل هتل دلتا استانبول

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 7,785,000 تومان 9,045,000 تومان - 6,390,000 تومان -
توضیحات
نام هتل White Monarch Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,115,000 تومان 9,605,000 تومان 7,645,000 تومان 6,390,000 تومان -
توضیحات
نام هتل Nova Plaza Taksim Square

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,580,000 تومان 13,360,000 تومان 8,570,000 تومان 6,390,000 تومان -
توضیحات
نام هتل هتل لازونی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 9,230,000 تومان 11,840,000 تومان 8,860,000 تومان 6,390,000 تومان -
توضیحات
نام هتل Avantgarde Taksim Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 9,450,000 تومان 12,275,000 تومان 8,255,000 تومان 6,390,000 تومان -
توضیحات
نام هتل Holiday Inn Istanbul Sisli

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 9,450,000 تومان 12,275,000 تومان 8,360,000 تومان 6,390,000 تومان -
توضیحات
نام هتل Grand Oztanik Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 9,450,000 تومان 12,275,000 تومان 8,255,000 تومان 6,390,000 تومان -
توضیحات
نام هتل Titanic City Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 9,665,000 تومان 12,710,000 تومان 8,470,000 تومان 6,390,000 تومان -
توضیحات
نام هتل Elite World Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 10,370,000 تومان 14,120,000 تومان 8,795,000 تومان 6,390,000 تومان -
توضیحات
نام هتل Conrad Istanbul Bosphorus

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 11,840,000 تومان 17,275,000 تومان 9,340,000 تومان 6,390,000 تومان -
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 استانبول 3
ردیف 1
به استانبول
مدت اقامت 3
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 ترانسفر فرودگاهی
3 بیمه مسافرتی
4 گشت شهری
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 4
خدمت گشت شهری
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور استانبول شهریور 1400 قیمت تور استانبول شهریور 1400