مبدا : تهران
مقصد : مالدیو
تاریخ شروع تور : 1399/12/29
تاریخ پایان تور : 1400/01/15
نوع سفر : هوایی - ماهان
مدت اقامت : 5 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09121901232
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
کریستان سندس ویلا

HB
34,995,000 تومان
45,995,000 تومان
29,995,000 تومان
-
4,995,000 تومان
فیهالهوهی آیلند ریزورت

FB
40,995,000 تومان
50,995,000 تومان
34,995,000 تومان
-
4,995,000 تومان
هتل پارادایس آیلند ریزورت اند اسپا

FB
51,995,000 تومان
75,995,000 تومان
37,995,000 تومان
24,995,000 تومان
4,995,000 تومان
SUPERIOR BEACH SEA VIEW
هتل سان آیلند ریزورت و اسپا

FB
53,995,000 تومان
72,995,000 تومان
38,995,000 تومان
24,995,000 تومان
-
SUN VILA
هتل آداران کلاب رانالهی

ALL
54,995,000 تومان
-
36,995,000 تومان
-
4,995,000 تومان
STD BANGALOW
هتل رویال آیلند ریزورت اند اسپا

FB
58,995,000 تومان
83,995,000 تومان
40,995,000 تومان
24,995,000 تومان
4,995,000 تومان
BEACH VILA
کاندیما ریزورت

HB
60,995,000 تومان
-
42,995,000 تومان
-
4,995,000 تومان
BEACH STUDIO SEA VIEW
هتل آماری هاوودا مالدیو

FB
65,995,000 تومان
-
47,995,000 تومان
-
4,995,000 تومان
OVER WATER VILLA
کوکون مالدیو

ALL
72,995,000 تومان
85,995,000 تومان
35,995,000 تومان
-
4,995,000 تومان
LAGOON VILLA
مونپیک ریزورت

HB
87,995,000 تومان
-
55,995,000 تومان
39,995,000 تومان
4,995,000 تومان
OVER WATER POOL VILLA LAGOON
نام هتل کریستان سندس ویلا

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 34,995,000 تومان 45,995,000 تومان 29,995,000 تومان - 4,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل فیهالهوهی آیلند ریزورت

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 40,995,000 تومان 50,995,000 تومان 34,995,000 تومان - 4,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پارادایس آیلند ریزورت اند اسپا

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 51,995,000 تومان 75,995,000 تومان 37,995,000 تومان 24,995,000 تومان 4,995,000 تومان
توضیحات SUPERIOR BEACH SEA VIEW
نام هتل هتل سان آیلند ریزورت و اسپا

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 53,995,000 تومان 72,995,000 تومان 38,995,000 تومان 24,995,000 تومان -
توضیحات SUN VILA
نام هتل هتل آداران کلاب رانالهی

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 54,995,000 تومان - 36,995,000 تومان - 4,995,000 تومان
توضیحات STD BANGALOW
نام هتل هتل رویال آیلند ریزورت اند اسپا

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 58,995,000 تومان 83,995,000 تومان 40,995,000 تومان 24,995,000 تومان 4,995,000 تومان
توضیحات BEACH VILA
نام هتل کاندیما ریزورت

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 60,995,000 تومان - 42,995,000 تومان - 4,995,000 تومان
توضیحات BEACH STUDIO SEA VIEW
نام هتل هتل آماری هاوودا مالدیو

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 65,995,000 تومان - 47,995,000 تومان - 4,995,000 تومان
توضیحات OVER WATER VILLA
نام هتل کوکون مالدیو

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 72,995,000 تومان 85,995,000 تومان 35,995,000 تومان - 4,995,000 تومان
توضیحات LAGOON VILLA
نام هتل مونپیک ریزورت

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 87,995,000 تومان - 55,995,000 تومان 39,995,000 تومان 4,995,000 تومان
توضیحات OVER WATER POOL VILLA LAGOON
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مالدیو 5
ردیف 1
به مالدیو
مدت اقامت 5
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
2 تست PCR
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
ردیف 2
مدرک تست PCR
شرط تست منفی 72 ساعت قبل از پرواز
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 بیمه مسافرتی
3 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 3
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور مالدیو نوروز 1400