مبدا : تهران
مقصد : استانبول
تاریخ شروع تور : 1400/11/07
تاریخ پایان تور : 1400/11/30
نوع سفر : هوایی - قشم ایر
مدت اقامت : 3 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
Reydel Hotel

BB
4,220,000 تومان
4,870,000 تومان
4,220,000 تومان
4,000,000 تومان
790,000 تومان
Grand Liza Hotel

BB
4,390,000 تومان
5,210,000 تومان
4,390,000 تومان
4,000,000 تومان
790,000 تومان
Hotel Grand Milan

BB
4,390,000 تومان
5,210,000 تومان
4,390,000 تومان
5,000,000 تومان
500,000 تومان
Cumbali Plaza Hotel

BB
4,820,000 تومان
6,070,000 تومان
4,480,000 تومان
4,000,000 تومان
790,000 تومان
Dora

BB
4,820,000 تومان
6,070,000 تومان
4,300,000 تومان
4,000,000 تومان
790,000 تومان
هتل لیون

BB
5,290,000 تومان
6,850,000 تومان
5,290,000 تومان
4,000,000 تومان
790,000 تومان
Feronya Hotel

BB
5,500,000 تومان
7,610,000 تومان
4,560,000 تومان
4,000,000 تومان
790,000 تومان
Palazzo Donizetti Hotel

BB
5,590,000 تومان
8,380,000 تومان
4,990,000 تومان
4,000,000 تومان
790,000 تومان
Grand Hotel Halic

BB
5,590,000 تومان
7,440,000 تومان
5,240,000 تومان
4,000,000 تومان
790,000 تومان
Marble Hotel

BB
5,670,000 تومان
7,100,000 تومان
4,480,000 تومان
4,000,000 تومان
790,000 تومان
هتل سورملی

BB
5,670,000 تومان
7,690,000 تومان
4,560,000 تومان
4,000,000 تومان
790,000 تومان
هتل تکسیم لانگ

BB
5,760,000 تومان
7,350,000 تومان
4,730,000 تومان
4,000,000 تومان
790,000 تومان
هتل ددمان

BB
5,930,000 تومان
8,380,000 تومان
4,560,000 تومان
4,000,000 تومان
790,000 تومان
Mercure Hotel Istanbul Bomonti

BB
6,170,000 تومان
8,600,000 تومان
5,480,000 تومان
4,000,000 تومان
790,000 تومان
Nippon Hotel

BB
6,260,000 تومان
8,900,000 تومان
4,700,000 تومان
4,000,000 تومان
790,000 تومان
هتل سنترال پالاس

BB
6,270,000 تومان
8,810,000 تومان
4,820,000 تومان
4,000,000 تومان
790,000 تومان
هتل ریچموند

BB
6,440,000 تومان
9,320,000 تومان
4,820,000 تومان
4,000,000 تومان
790,000 تومان
Holiday Inn Istanbul Sisli

BB
6,460,000 تومان
9,380,000 تومان
5,190,000 تومان
4,000,000 تومان
790,000 تومان
هتل لازونی

BB
6,560,000 تومان
9,480,000 تومان
4,700,000 تومان
4,000,000 تومان
790,000 تومان
elite world prestige hotel

BB
6,850,000 تومان
9,580,000 تومان
4,610,000 تومان
4,000,000 تومان
790,000 تومان
Titanic City Hotel

BB
7,040,000 تومان
9,970,000 تومان
5,190,000 تومان
4,000,000 تومان
790,000 تومان
Avantgarde Taksim Hotel

BB
7,430,000 تومان
11,330,000 تومان
4,700,000 تومان
4,000,000 تومان
790,000 تومان
Point Hotel Taksim

BB
7,530,000 تومان
11,630,000 تومان
5,090,000 تومان
4,000,000 تومان
790,000 تومان
Elite World Istanbul

BB
8,310,000 تومان
12,600,000 تومان
5,090,000 تومان
4,000,000 تومان
790,000 تومان
Divan Istanbul

BB
9,480,000 تومان
14,360,000 تومان
6,070,000 تومان
4,000,000 تومان
790,000 تومان
Hilton Bosphorus hotel

BB
9,680,000 تومان
15,720,000 تومان
5,090,000 تومان
4,000,000 تومان
790,000 تومان
Conrad Istanbul Bosphorus

BB
9,680,000 تومان
15,720,000 تومان
5,090,000 تومان
4,000,000 تومان
790,000 تومان
Swissotel The Bosphorus

BB
13,380,000 تومان
23,130,000 تومان
7,140,000 تومان
4,000,000 تومان
790,000 تومان
نام هتل Reydel Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,220,000 تومان 4,870,000 تومان 4,220,000 تومان 4,000,000 تومان 790,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Liza Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,390,000 تومان 5,210,000 تومان 4,390,000 تومان 4,000,000 تومان 790,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hotel Grand Milan

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,390,000 تومان 5,210,000 تومان 4,390,000 تومان 5,000,000 تومان 500,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cumbali Plaza Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,820,000 تومان 6,070,000 تومان 4,480,000 تومان 4,000,000 تومان 790,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dora

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,820,000 تومان 6,070,000 تومان 4,300,000 تومان 4,000,000 تومان 790,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل لیون

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 5,290,000 تومان 6,850,000 تومان 5,290,000 تومان 4,000,000 تومان 790,000 تومان
توضیحات
نام هتل Feronya Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 5,500,000 تومان 7,610,000 تومان 4,560,000 تومان 4,000,000 تومان 790,000 تومان
توضیحات
نام هتل Palazzo Donizetti Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 5,590,000 تومان 8,380,000 تومان 4,990,000 تومان 4,000,000 تومان 790,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Hotel Halic

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 5,590,000 تومان 7,440,000 تومان 5,240,000 تومان 4,000,000 تومان 790,000 تومان
توضیحات
نام هتل Marble Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 5,670,000 تومان 7,100,000 تومان 4,480,000 تومان 4,000,000 تومان 790,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سورملی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 5,670,000 تومان 7,690,000 تومان 4,560,000 تومان 4,000,000 تومان 790,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل تکسیم لانگ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 5,760,000 تومان 7,350,000 تومان 4,730,000 تومان 4,000,000 تومان 790,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ددمان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 5,930,000 تومان 8,380,000 تومان 4,560,000 تومان 4,000,000 تومان 790,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mercure Hotel Istanbul Bomonti

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 6,170,000 تومان 8,600,000 تومان 5,480,000 تومان 4,000,000 تومان 790,000 تومان
توضیحات
نام هتل Nippon Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 6,260,000 تومان 8,900,000 تومان 4,700,000 تومان 4,000,000 تومان 790,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سنترال پالاس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 6,270,000 تومان 8,810,000 تومان 4,820,000 تومان 4,000,000 تومان 790,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ریچموند

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 6,440,000 تومان 9,320,000 تومان 4,820,000 تومان 4,000,000 تومان 790,000 تومان
توضیحات
نام هتل Holiday Inn Istanbul Sisli

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 6,460,000 تومان 9,380,000 تومان 5,190,000 تومان 4,000,000 تومان 790,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل لازونی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 6,560,000 تومان 9,480,000 تومان 4,700,000 تومان 4,000,000 تومان 790,000 تومان
توضیحات
نام هتل elite world prestige hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 6,850,000 تومان 9,580,000 تومان 4,610,000 تومان 4,000,000 تومان 790,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic City Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 7,040,000 تومان 9,970,000 تومان 5,190,000 تومان 4,000,000 تومان 790,000 تومان
توضیحات
نام هتل Avantgarde Taksim Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 7,430,000 تومان 11,330,000 تومان 4,700,000 تومان 4,000,000 تومان 790,000 تومان
توضیحات
نام هتل Point Hotel Taksim

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 7,530,000 تومان 11,630,000 تومان 5,090,000 تومان 4,000,000 تومان 790,000 تومان
توضیحات
نام هتل Elite World Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,310,000 تومان 12,600,000 تومان 5,090,000 تومان 4,000,000 تومان 790,000 تومان
توضیحات
نام هتل Divan Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 9,480,000 تومان 14,360,000 تومان 6,070,000 تومان 4,000,000 تومان 790,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hilton Bosphorus hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 9,680,000 تومان 15,720,000 تومان 5,090,000 تومان 4,000,000 تومان 790,000 تومان
توضیحات
نام هتل Conrad Istanbul Bosphorus

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 9,680,000 تومان 15,720,000 تومان 5,090,000 تومان 4,000,000 تومان 790,000 تومان
توضیحات
نام هتل Swissotel The Bosphorus

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 13,380,000 تومان 23,130,000 تومان 7,140,000 تومان 4,000,000 تومان 790,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 استانبول 3
ردیف 1
به استانبول
مدت اقامت 3
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 ترانسفر فرودگاهی
3 بیمه مسافرتی
4 گشت شهری
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 4
خدمت گشت شهری
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات

تور استانبول بهمن 1400

پکیج در تاریخ 10 و 8 بهمن ماه 500.000 تومان و 11 بهمن ماه و مابقی تاریخ ها تا خروج 30 بهمن ماه 800.000 تومان و تاریخ 7 و 14 و 27 بهمن ماه 1.000.000 تومان و 25 و 26 بهمن ماه  1.300.000 تومان افزایش نرخ دارد.