مبدا : تهران
مقصد : استانبول
تاریخ شروع تور : 1400/11/07
تاریخ پایان تور : 1400/11/30
نوع سفر : هوایی - قشم ایر
مدت اقامت : 4 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
Reydel Hotel

BB
4,450,000 تومان
5,330,000 تومان
4,450,000 تومان
4,000,000 تومان
950,000 تومان
Grand Liza Hotel

BB
4,670,000 تومان
5,780,000 تومان
4,670,000 تومان
4,000,000 تومان
950,000 تومان
Hotel Grand Milan

BB
4,670,000 تومان
5,780,000 تومان
4,670,000 تومان
4,000,000 تومان
950,000 تومان
Sabena hotel

BB
5,130,000 تومان
6,810,000 تومان
4,790,000 تومان
4,000,000 تومان
950,000 تومان
Dora

BB
5,240,000 تومان
6,920,000 تومان
4,790,000 تومان
4,000,000 تومان
950,000 تومان
Cumbali Plaza Hotel

BB
5,240,000 تومان
6,920,000 تومان
4,790,000 تومان
4,000,000 تومان
950,000 تومان
هتل لیون

BB
5,870,000 تومان
7,950,000 تومان
5,870,000 تومان
4,000,000 تومان
950,000 تومان
Icon Hotel Istanbul

BB
5,930,000 تومان
8,290,000 تومان
5,020,000 تومان
4,000,000 تومان
950,000 تومان
Feronya Hotel

BB
6,160,000 تومان
8,980,000 تومان
4,900,000 تومان
4,000,000 تومان
950,000 تومان
Grand Hotel Halic

BB
6,270,000 تومان
8,750,000 تومان
5,810,000 تومان
4,000,000 تومان
950,000 تومان
هتل سورملی

BB
6,380,000 تومان
9,090,000 تومان
4,900,000 تومان
4,000,000 تومان
950,000 تومان
Holiday Inn Istanbul Sisli

BB
7,430,000 تومان
11,330,000 تومان
5,740,000 تومان
4,000,000 تومان
950,000 تومان
Grand Cevahir Hotel

BB
7,520,000 تومان
11,600,000 تومان
5,810,000 تومان
4,000,000 تومان
950,000 تومان
نام هتل Reydel Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,450,000 تومان 5,330,000 تومان 4,450,000 تومان 4,000,000 تومان 950,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Liza Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,670,000 تومان 5,780,000 تومان 4,670,000 تومان 4,000,000 تومان 950,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hotel Grand Milan

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 4,670,000 تومان 5,780,000 تومان 4,670,000 تومان 4,000,000 تومان 950,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sabena hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 5,130,000 تومان 6,810,000 تومان 4,790,000 تومان 4,000,000 تومان 950,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dora

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 5,240,000 تومان 6,920,000 تومان 4,790,000 تومان 4,000,000 تومان 950,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cumbali Plaza Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 5,240,000 تومان 6,920,000 تومان 4,790,000 تومان 4,000,000 تومان 950,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل لیون

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 5,870,000 تومان 7,950,000 تومان 5,870,000 تومان 4,000,000 تومان 950,000 تومان
توضیحات
نام هتل Icon Hotel Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 5,930,000 تومان 8,290,000 تومان 5,020,000 تومان 4,000,000 تومان 950,000 تومان
توضیحات
نام هتل Feronya Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 6,160,000 تومان 8,980,000 تومان 4,900,000 تومان 4,000,000 تومان 950,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Hotel Halic

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 6,270,000 تومان 8,750,000 تومان 5,810,000 تومان 4,000,000 تومان 950,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سورملی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 6,380,000 تومان 9,090,000 تومان 4,900,000 تومان 4,000,000 تومان 950,000 تومان
توضیحات
نام هتل Holiday Inn Istanbul Sisli

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 7,430,000 تومان 11,330,000 تومان 5,740,000 تومان 4,000,000 تومان 950,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Cevahir Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 7,520,000 تومان 11,600,000 تومان 5,810,000 تومان 4,000,000 تومان 950,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 استانبول 4
ردیف 1
به استانبول
مدت اقامت 4
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 تست PCR
2 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک تست PCR
شرط تست منفی 72 ساعت قبل از پرواز
ردیف 2
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 ترانسفر فرودگاهی
3 بیمه مسافرتی
4 گشت شهری
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 4
خدمت گشت شهری
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور استانبول بهمن 1400

پکیج در تاریخ 7 و 8 و 9 بهمن ماه 500.000 تومان ،10 بهمن ماه و مابقی تاریخ ها تا خروج 30 بهمن ماه 900.000 و تومان 11 و26  بهمن ماه 1.100.000 تومان و از تاریخ 25 بهمن 1.700.000 تومان افزایش نرخ می باشد.