مبدا : تهران
مقصد : تفلیس
تاریخ شروع تور : 1400/10/19
تاریخ پایان تور : 1400/11/01
نوع سفر : هوایی - قشم ایر
مدت اقامت : 3 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
هتل جی ان جی

BB
6,360,000 تومان
7,420,000 تومان
6,360,000 تومان
5,190,000 تومان
5,490,000 تومان
ال ام کلاب

BB
6,840,000 تومان
8,180,000 تومان
5,880,000 تومان
5,190,000 تومان
5,490,000 تومان
Radisson

BB
7,700,000 تومان
9,530,000 تومان
7,220,000 تومان
5,190,000 تومان
5,490,000 تومان
هتل آماری پلازا

BB
8,470,000 تومان
10,580,000 تومان
-
5,190,000 تومان
5,490,000 تومان
هالیدی این

BB
9,530,000 تومان
12,790,000 تومان
8,950,000 تومان
5,190,000 تومان
5,490,000 تومان
Ambasadori hotel

BB
11,260,000 تومان
16,060,000 تومان
9,240,000 تومان
5,190,000 تومان
5,490,000 تومان
هتل بیلتمور

BB
11,540,000 تومان
16,540,000 تومان
11,930,000 تومان
5,190,000 تومان
5,490,000 تومان
Radisson

BB
12,120,000 تومان
17,110,000 تومان
9,910,000 تومان
5,190,000 تومان
5,490,000 تومان
نام هتل هتل جی ان جی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 6,360,000 تومان 7,420,000 تومان 6,360,000 تومان 5,190,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل ال ام کلاب

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 6,840,000 تومان 8,180,000 تومان 5,880,000 تومان 5,190,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل Radisson

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 7,700,000 تومان 9,530,000 تومان 7,220,000 تومان 5,190,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آماری پلازا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,470,000 تومان 10,580,000 تومان - 5,190,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل هالیدی این

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 9,530,000 تومان 12,790,000 تومان 8,950,000 تومان 5,190,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ambasadori hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 11,260,000 تومان 16,060,000 تومان 9,240,000 تومان 5,190,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل بیلتمور

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 11,540,000 تومان 16,540,000 تومان 11,930,000 تومان 5,190,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل Radisson

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 12,120,000 تومان 17,110,000 تومان 9,910,000 تومان 5,190,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 تفلیس 3
ردیف 1
به تفلیس
مدت اقامت 3
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 بیمه مسافرتی
3 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 3
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور گرجستان دی 1400