مبدا : تهران
مقصد : آنتالیا
تاریخ شروع تور : 1400/10/23
تاریخ پایان تور : 1400/11/15
نوع سفر : هوایی - پگاسوس
مدت اقامت : 6 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
Lara Palace Hotel

HB
6,290,000 تومان
7,790,000 تومان
5,490,000 تومان
4,990,000 تومان
990,000 تومان
Cender Hotel

BB
8,390,000 تومان
10,690,000 تومان
5,490,000 تومان
4,990,000 تومان
990,000 تومان
هتل آرمر ریزورت

ALL
8,490,000 تومان
11,190,000 تومان
5,490,000 تومان
4,990,000 تومان
990,000 تومان
Belkon Hotel

ALL
8,590,000 تومان
11,790,000 تومان
5,490,000 تومان
4,990,000 تومان
990,000 تومان
Cender Hotel

UALL
8,790,000 تومان
11,490,000 تومان
5,490,000 تومان
4,990,000 تومان
990,000 تومان
Grand Park Lara

UALL
9,890,000 تومان
13,790,000 تومان
5,490,000 تومان
4,990,000 تومان
990,000 تومان
Sensitive Premium

UALL
9,990,000 تومان
13,590,000 تومان
5,490,000 تومان
4,990,000 تومان
990,000 تومان
Limak Limra

UALL
11,190,000 تومان
15,590,000 تومان
5,490,000 تومان
4,990,000 تومان
990,000 تومان
Adalya Elite Lara

UALL
12,390,000 تومان
17,890,000 تومان
5,490,000 تومان
4,990,000 تومان
990,000 تومان
هتل شروود لارا

UALL
13,090,000 تومان
19,090,000 تومان
5,490,000 تومان
4,990,000 تومان
990,000 تومان
Asteria Kremlin Palace

UALL
13,090,000 تومان
19,490,000 تومان
5,490,000 تومان
4,990,000 تومان
990,000 تومان
Kaya Belek

UALL
13,690,000 تومان
20,090,000 تومان
5,490,000 تومان
4,990,000 تومان
990,000 تومان
Spice Hotel Belek

UALL
13,790,000 تومان
20,390,000 تومان
5,490,000 تومان
4,990,000 تومان
990,000 تومان
Xanadu Resort Hotel

UALL
13,990,000 تومان
20,390,000 تومان
5,490,000 تومان
4,990,000 تومان
990,000 تومان
Granada Luxury Belek

UALL
14,090,000 تومان
20,890,000 تومان
5,490,000 تومان
4,990,000 تومان
990,000 تومان
Titanic Beach

UALL
14,090,000 تومان
20,890,000 تومان
5,490,000 تومان
4,990,000 تومان
990,000 تومان
کنکورد

UALL
14,490,000 تومان
21,590,000 تومان
5,490,000 تومان
4,990,000 تومان
990,000 تومان
Rixos Downtown

ALL
14,690,000 تومان
21,890,000 تومان
540,000 تومان
4,990,000 تومان
990,000 تومان
بلیس دلوکس

UALL
14,690,000 تومان
21,490,000 تومان
5,490,000 تومان
4,990,000 تومان
990,000 تومان
آیس گریین پالاس

UALL
14,990,000 تومان
21,890,000 تومان
5,490,000 تومان
4,990,000 تومان
990,000 تومان
آیس هتل سنتی فامیلی

UALL
14,990,000 تومان
21,890,000 تومان
5,490,000 تومان
4,990,000 تومان
990,000 تومان
Rixos Sungate

UALL
15,190,000 تومان
22,790,000 تومان
5,490,000 تومان
4,990,000 تومان
990,000 تومان
Sueno Deluxe

UALL
15,490,000 تومان
22,590,000 تومان
5,490,000 تومان
4,990,000 تومان
990,000 تومان
Delphin BE Grand Resort

UALL
15,490,000 تومان
23,690,000 تومان
10,390,000 تومان
4,990,000 تومان
990,000 تومان
Delphin Imperial

UALL
15,690,000 تومان
23,890,000 تومان
10,590,000 تومان
4,990,000 تومان
990,000 تومان
Rixos Sungate

UALL
15,990,000 تومان
24,290,000 تومان
10,890,000 تومان
4,990,000 تومان
990,000 تومان
Titanic Deluxe Hotel

UALL
17,190,000 تومان
26,490,000 تومان
5,490,000 تومان
4,990,000 تومان
990,000 تومان
Susesi Luxury Resort

UALL
19,490,000 تومان
30,490,000 تومان
5,490,000 تومان
4,990,000 تومان
990,000 تومان
Selectum Luxury

UALL
22,390,000 تومان
35,890,000 تومان
5,490,000 تومان
4,990,000 تومان
990,000 تومان
Titanic Mardan Palace

UALL
22,990,000 تومان
36,490,000 تومان
5,490,000 تومان
4,990,000 تومان
990,000 تومان
Calista Luxury Resort

UALL
24,490,000 تومان
39,690,000 تومان
5,490,000 تومان
4,990,000 تومان
990,000 تومان
Rixos Premium Belek

UALL
29,490,000 تومان
47,190,000 تومان
5,490,000 تومان
4,990,000 تومان
990,000 تومان
Regnum Carya

UALL
32,990,000 تومان
54,490,000 تومان
5,490,000 تومان
4,990,000 تومان
990,000 تومان
Maxx Royal Belek Golf Resort

UALL
35,990,000 تومان
59,190,000 تومان
5,490,000 تومان
4,990,000 تومان
990,000 تومان
نام هتل Lara Palace Hotel

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 6,290,000 تومان 7,790,000 تومان 5,490,000 تومان 4,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cender Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,390,000 تومان 10,690,000 تومان 5,490,000 تومان 4,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آرمر ریزورت

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,490,000 تومان 11,190,000 تومان 5,490,000 تومان 4,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Belkon Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,590,000 تومان 11,790,000 تومان 5,490,000 تومان 4,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cender Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 8,790,000 تومان 11,490,000 تومان 5,490,000 تومان 4,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Park Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 9,890,000 تومان 13,790,000 تومان 5,490,000 تومان 4,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sensitive Premium

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 9,990,000 تومان 13,590,000 تومان 5,490,000 تومان 4,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Limak Limra

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 11,190,000 تومان 15,590,000 تومان 5,490,000 تومان 4,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Adalya Elite Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 12,390,000 تومان 17,890,000 تومان 5,490,000 تومان 4,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل شروود لارا

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 13,090,000 تومان 19,090,000 تومان 5,490,000 تومان 4,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Asteria Kremlin Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 13,090,000 تومان 19,490,000 تومان 5,490,000 تومان 4,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kaya Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 13,690,000 تومان 20,090,000 تومان 5,490,000 تومان 4,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Spice Hotel Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 13,790,000 تومان 20,390,000 تومان 5,490,000 تومان 4,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Xanadu Resort Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 13,990,000 تومان 20,390,000 تومان 5,490,000 تومان 4,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Granada Luxury Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 14,090,000 تومان 20,890,000 تومان 5,490,000 تومان 4,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Beach

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 14,090,000 تومان 20,890,000 تومان 5,490,000 تومان 4,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل کنکورد

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 14,490,000 تومان 21,590,000 تومان 5,490,000 تومان 4,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Downtown

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 14,690,000 تومان 21,890,000 تومان 540,000 تومان 4,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل بلیس دلوکس

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 14,690,000 تومان 21,490,000 تومان 5,490,000 تومان 4,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل آیس گریین پالاس

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 14,990,000 تومان 21,890,000 تومان 5,490,000 تومان 4,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل آیس هتل سنتی فامیلی

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 14,990,000 تومان 21,890,000 تومان 5,490,000 تومان 4,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Sungate

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 15,190,000 تومان 22,790,000 تومان 5,490,000 تومان 4,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sueno Deluxe

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 15,490,000 تومان 22,590,000 تومان 5,490,000 تومان 4,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin BE Grand Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 15,490,000 تومان 23,690,000 تومان 10,390,000 تومان 4,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin Imperial

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 15,690,000 تومان 23,890,000 تومان 10,590,000 تومان 4,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Sungate

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 15,990,000 تومان 24,290,000 تومان 10,890,000 تومان 4,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Deluxe Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 17,190,000 تومان 26,490,000 تومان 5,490,000 تومان 4,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Susesi Luxury Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 19,490,000 تومان 30,490,000 تومان 5,490,000 تومان 4,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Selectum Luxury

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 22,390,000 تومان 35,890,000 تومان 5,490,000 تومان 4,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Mardan Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 22,990,000 تومان 36,490,000 تومان 5,490,000 تومان 4,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Calista Luxury Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 24,490,000 تومان 39,690,000 تومان 5,490,000 تومان 4,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Premium Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 29,490,000 تومان 47,190,000 تومان 5,490,000 تومان 4,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Regnum Carya

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 32,990,000 تومان 54,490,000 تومان 5,490,000 تومان 4,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Maxx Royal Belek Golf Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد 35,990,000 تومان 59,190,000 تومان 5,490,000 تومان 4,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6
ردیف 1
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
2 تست PCR
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
ردیف 2
مدرک تست PCR
شرط تست منفی 72 ساعت قبل از پرواز
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 بیمه مسافرتی
2 ترانسفر فرودگاهی
ردیف 1
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 2
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات

تور آنتالیا زمستان 1400

پکیج در تاریخ های 23 ، 25 و 30 دی ماه و 2 ،7 و 9 بهمن ماه شامل 500.000 تومان افزایش نرخ می باشد.