مبدا : تهران
مقصد : کیش
تاریخ شروع تور : 1400/10/18
تاریخ پایان تور : 1400/10/30
نوع سفر : هوایی - کیش ایر
مدت اقامت : 4 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Hotel Fanoos

BB
2,820,000 تومان
3,940,000 تومان
2,820,000 تومان
1,700,000 تومان
هتل جام جم کیش

BB
3,600,000 تومان
5,500,000 تومان
3,600,000 تومان
1,700,000 تومان
هتل سانرایز

BB
3,700,000 تومان
5,700,000 تومان
3,700,000 تومان
1,700,000 تومان
هتل پارسیان کیش

BB
3,900,000 تومان
6,100,000 تومان
3,900,000 تومان
1,700,000 تومان
فلامینگو

BB
4,050,000 تومان
6,450,000 تومان
4,050,000 تومان
1,700,000 تومان
پارمیس

BB
4,700,000 تومان
7,700,000 تومان
4,700,000 تومان
1,700,000 تومان
ارم بزرگ

BB
4,780,000 تومان
7,860,000 تومان
4,780,000 تومان
1,700,000 تومان
هتل شایگان کیش

BB
4,800,000 تومان
7,900,000 تومان
4,800,000 تومان
1,700,000 تومان
هتل شایان کیش

BB
6,720,000 تومان
11,740,000 تومان
6,720,000 تومان
1,700,000 تومان
هتل داریوش کیش

BB
7,550,000 تومان
13,420,000 تومان
7,550,000 تومان
1,700,000 تومان
نام هتل Hotel Fanoos

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,820,000 تومان 3,940,000 تومان 2,820,000 تومان 1,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل جام جم کیش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,600,000 تومان 5,500,000 تومان 3,600,000 تومان 1,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سانرایز

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,700,000 تومان 5,700,000 تومان 3,700,000 تومان 1,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پارسیان کیش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,900,000 تومان 6,100,000 تومان 3,900,000 تومان 1,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل فلامینگو

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,050,000 تومان 6,450,000 تومان 4,050,000 تومان 1,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارمیس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,700,000 تومان 7,700,000 تومان 4,700,000 تومان 1,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل ارم بزرگ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,780,000 تومان 7,860,000 تومان 4,780,000 تومان 1,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل شایگان کیش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,800,000 تومان 7,900,000 تومان 4,800,000 تومان 1,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل شایان کیش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,720,000 تومان 11,740,000 تومان 6,720,000 تومان 1,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل داریوش کیش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,550,000 تومان 13,420,000 تومان 7,550,000 تومان 1,700,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کیش 4
ردیف 1
به کیش
مدت اقامت 4
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 کارت ملی
ردیف 1
مدرک کارت ملی
شرط 1
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات

تور کیش دی 1400

خدمات تور : صبحانه ، استقبال فرودگاهی ، پرواز رفت و برگشت کیش ایر و زاگرس

نرخ نوزاد 200.000 تومان