مبدا : تهران
مقصد : مالدیو
تاریخ شروع تور : 1400/12/27
تاریخ پایان تور : 1401/01/13
نوع سفر : هوایی - امارات
مدت اقامت : 5 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
هتل کرومبا مالدیو

BB
63,595,000 تومان
88,395,000 تومان
46,495,000 تومان
46,495,000 تومان
هتل آداران کلاب رانالهی

ALL
69,995,000 تومان
88,495,000 تومان
47,995,000 تومان
47,995,000 تومان
هتل پارادایس آیلند ریزورت اند اسپا

FB
71,595,000 تومان
100,995,000 تومان
37,595,000 تومان
37,595,000 تومان
هتل سان آیلند ریزورت و اسپا

FB
72,709,500 تومان
93,995,000 تومان
42,295,000 تومان
42,295,000 تومان
هتل رویال آیلند ریزورت اند اسپا

FB
79,995,000 تومان
108,495,000 تومان
41,495,000 تومان
41,495,000 تومان
کاندیما ریزورت

HB
84,895,000 تومان
-
58,595,000 تومان
58,595,000 تومان
کوکون مالدیو

ALL
96,995,000 تومان
113,295,000 تومان
43,995,000 تومان
43,995,000 تومان
هتل آماری هاوودا مالدیو

FB
117,995,000 تومان
-
56,995,000 تومان
56,995,000 تومان
مونپیک ریزورت

HB
136,295,000 تومان
216,995,000 تومان
61,795,000 تومان
46,795,000 تومان
نام هتل هتل کرومبا مالدیو

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 63,595,000 تومان 88,395,000 تومان 46,495,000 تومان 46,495,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آداران کلاب رانالهی

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 69,995,000 تومان 88,495,000 تومان 47,995,000 تومان 47,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پارادایس آیلند ریزورت اند اسپا

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 71,595,000 تومان 100,995,000 تومان 37,595,000 تومان 37,595,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سان آیلند ریزورت و اسپا

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 72,709,500 تومان 93,995,000 تومان 42,295,000 تومان 42,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل رویال آیلند ریزورت اند اسپا

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 79,995,000 تومان 108,495,000 تومان 41,495,000 تومان 41,495,000 تومان
توضیحات
نام هتل کاندیما ریزورت

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 84,895,000 تومان - 58,595,000 تومان 58,595,000 تومان
توضیحات
نام هتل کوکون مالدیو

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 96,995,000 تومان 113,295,000 تومان 43,995,000 تومان 43,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آماری هاوودا مالدیو

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 117,995,000 تومان - 56,995,000 تومان 56,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل مونپیک ریزورت

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 136,295,000 تومان 216,995,000 تومان 61,795,000 تومان 46,795,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مالدیو 5
ردیف 1
به مالدیو
مدت اقامت 5
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
ردیف 2
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور مالدیو نوروز 1401-تور مالدیو ارزان نوروز 1401-تور لحظه آخری مالدیو نوروزی 1401