مبدا : تهران
مقصد : آنتالیا
تاریخ شروع تور : 1400/12/27
تاریخ پایان تور : 1401/01/13
نوع سفر : هوایی - پگاسوس
مدت اقامت : 6 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
بلدیبی بآچ

UALL
13,990,000 تومان
16,590,000 تومان
11,190,000 تومان
10,990,000 تومان
Belkon Hotel

ALL
14,990,000 تومان
17,790,000 تومان
11,590,000 تومان
10,990,000 تومان
Cender Hotel

UALL
15,290,000 تومان
18,090,000 تومان
11,590,000 تومان
10,990,000 تومان
Sensitive Premium

UALL
17,490,000 تومان
20,790,000 تومان
12,300,000 تومان
10,990,000 تومان
Grand Park Lara

UALL
17,990,000 تومان
21,590,000 تومان
12,590,000 تومان
10,990,000 تومان
Wind of Lara Hotel Spa

UALL
18,290,000 تومان
21,790,000 تومان
12,460,000 تومان
10,990,000 تومان
پرتو بلو

UALL
18,490,000 تومان
22,490,000 تومان
12,790,000 تومان
10,990,000 تومان
Limak Limra

UALL
18,990,000 تومان
22,790,000 تومان
12,690,000 تومان
10,990,000 تومان
Orange County Resort Hotel Belek

UALL
18,990,000 تومان
23,090,000 تومان
12,890,000 تومان
10,990,000 تومان
سونو ساید

UALL
18,990,000 تومان
22,800,000 تومان
12,490,000 تومان
10,990,000 تومان
مایرگ پارک

UALL
19,490,000 تومان
23,690,000 تومان
12,790,000 تومان
10,990,000 تومان
ملاس

UALL
19,990,000 تومان
24,790,000 تومان
13,390,000 تومان
10,990,000 تومان
بلیس دلوکس

UALL
20,990,000 تومان
26,490,000 تومان
13,800,000 تومان
10,990,000 تومان
Spice Hotel Belek

UALL
21,490,000 تومان
27,200,000 تومان
13,990,000 تومان
10,990,000 تومان
آیس گریین پالاس

UALL
21,990,000 تومان
27,790,000 تومان
13,990,000 تومان
10,990,000 تومان
Aska Lara

UALL
21,990,000 تومان
27,590,000 تومان
13,490,000 تومان
10,990,000 تومان
هتل شروود لارا

UALL
22,390,000 تومان
28,690,000 تومان
14,390,000 تومان
10,990,000 تومان
کنکورد

UALL
22,990,000 تومان
29,590,000 تومان
14,590,000 تومان
10,990,000 تومان
Adalya Elite Lara

UALL
23,490,000 تومان
30,090,000 تومان
13,990,000 تومان
10,990,000 تومان
لیماک لارا

UALL
23,490,000 تومان
30,090,000 تومان
13,990,000 تومان
10,990,000 تومان
تایتانیک لارا

UALL
23,990,000 تومان
31,190,000 تومان
14,990,000 تومان
10,990,000 تومان
رویال وینگس

UALL
24,490,000 تومان
31,390,000 تومان
13,990,000 تومان
10,990,000 تومان
Royal Seginus

UALL
24,790,000 تومان
33,190,000 تومان
15,490,000 تومان
10,990,000 تومان
تایتانیک بلک

UALL
25,990,000 تومان
34,390,000 تومان
15,490,000 تومان
10,990,000 تومان
Sueno Deluxe

UALL
26,490,000 تومان
33,790,000 تومان
14,990,000 تومان
10,990,000 تومان
Delphin Imperial

UALL
27,990,000 تومان
37,390,000 تومان
17,990,000 تومان
10,990,000 تومان
کورنلیا دیاموند

UALL
27,990,000 تومان
37,490,000 تومان
16,490,000 تومان
10,990,000 تومان
Voyage Belek Hotel

UALL
29,490,000 تومان
39,390,000 تومان
16,790,000 تومان
10,990,000 تومان
Titanic Mardan Palace

UALL
29,490,000 تومان
40,190,000 تومان
17,290,000 تومان
10,990,000 تومان
نیروانا

UALL
29,490,000 تومان
39,590,000 تومان
17,290,000 تومان
10,990,000 تومان
نگ فازلیس

UALL
32,990,000 تومان
45,490,000 تومان
18,490,000 تومان
10,990,000 تومان
Regnum Carya

UALL
42,990,000 تومان
61,400,000 تومان
19,990,000 تومان
10,990,000 تومان
Maxx Royal Belek Golf Resort

UALL
45,990,000 تومان
66,690,000 تومان
22,990,000 تومان
10,990,000 تومان
نام هتل بلدیبی بآچ

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,990,000 تومان 16,590,000 تومان 11,190,000 تومان 10,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Belkon Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,990,000 تومان 17,790,000 تومان 11,590,000 تومان 10,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cender Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,290,000 تومان 18,090,000 تومان 11,590,000 تومان 10,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sensitive Premium

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,490,000 تومان 20,790,000 تومان 12,300,000 تومان 10,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Park Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,990,000 تومان 21,590,000 تومان 12,590,000 تومان 10,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Wind of Lara Hotel Spa

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 18,290,000 تومان 21,790,000 تومان 12,460,000 تومان 10,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل پرتو بلو

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 18,490,000 تومان 22,490,000 تومان 12,790,000 تومان 10,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Limak Limra

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 18,990,000 تومان 22,790,000 تومان 12,690,000 تومان 10,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orange County Resort Hotel Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 18,990,000 تومان 23,090,000 تومان 12,890,000 تومان 10,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل سونو ساید

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 18,990,000 تومان 22,800,000 تومان 12,490,000 تومان 10,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل مایرگ پارک

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 19,490,000 تومان 23,690,000 تومان 12,790,000 تومان 10,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل ملاس

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 19,990,000 تومان 24,790,000 تومان 13,390,000 تومان 10,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل بلیس دلوکس

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 20,990,000 تومان 26,490,000 تومان 13,800,000 تومان 10,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Spice Hotel Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 21,490,000 تومان 27,200,000 تومان 13,990,000 تومان 10,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل آیس گریین پالاس

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 21,990,000 تومان 27,790,000 تومان 13,990,000 تومان 10,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Aska Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 21,990,000 تومان 27,590,000 تومان 13,490,000 تومان 10,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل شروود لارا

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 22,390,000 تومان 28,690,000 تومان 14,390,000 تومان 10,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل کنکورد

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 22,990,000 تومان 29,590,000 تومان 14,590,000 تومان 10,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Adalya Elite Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 23,490,000 تومان 30,090,000 تومان 13,990,000 تومان 10,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل لیماک لارا

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 23,490,000 تومان 30,090,000 تومان 13,990,000 تومان 10,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل تایتانیک لارا

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 23,990,000 تومان 31,190,000 تومان 14,990,000 تومان 10,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل رویال وینگس

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 24,490,000 تومان 31,390,000 تومان 13,990,000 تومان 10,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Seginus

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 24,790,000 تومان 33,190,000 تومان 15,490,000 تومان 10,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل تایتانیک بلک

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 25,990,000 تومان 34,390,000 تومان 15,490,000 تومان 10,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sueno Deluxe

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 26,490,000 تومان 33,790,000 تومان 14,990,000 تومان 10,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin Imperial

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 27,990,000 تومان 37,390,000 تومان 17,990,000 تومان 10,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل کورنلیا دیاموند

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 27,990,000 تومان 37,490,000 تومان 16,490,000 تومان 10,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Voyage Belek Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 29,490,000 تومان 39,390,000 تومان 16,790,000 تومان 10,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Mardan Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 29,490,000 تومان 40,190,000 تومان 17,290,000 تومان 10,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل نیروانا

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 29,490,000 تومان 39,590,000 تومان 17,290,000 تومان 10,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل نگ فازلیس

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 32,990,000 تومان 45,490,000 تومان 18,490,000 تومان 10,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Regnum Carya

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 42,990,000 تومان 61,400,000 تومان 19,990,000 تومان 10,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Maxx Royal Belek Golf Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 45,990,000 تومان 66,690,000 تومان 22,990,000 تومان 10,990,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6
ردیف 1
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 بیمه مسافرتی
3 لیدر رایگان
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
ردیف 2
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 3
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور آنتالیا نوروز 1401-تور آنتالیا ارزان نوروز 1401-تور لحظه اخری انتالیا نوروزی 1401