مبدا : تهران
مقصد : مارماریس
تاریخ شروع تور : 1400/12/27
تاریخ پایان تور : 1401/01/13
نوع سفر : هوایی - پگاسوس
مدت اقامت : 6 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
موتو

ALL
15,990,000 تومان
19,490,000 تومان
12,290,000 تومان
10,990,000 تومان
Elegance Hotel

ALL
17,490,000 تومان
22,190,000 تومان
12,990,000 تومان
10,990,000 تومان
گرند یازیک کلوب ترابان

UALL
18,790,000 تومان
24,790,000 تومان
13,890,000 تومان
10,990,000 تومان
Sentido Orka Lotus

UALL
18,990,000 تومان
24,390,000 تومان
13,490,000 تومان
10,990,000 تومان
Landview
Sentido Orka Lotus

UALL
19,490,000 تومان
24,990,000 تومان
13,490,000 تومان
10,990,000 تومان
Sideview
Sentido Orka Lotus

UALL
19,990,000 تومان
25,990,000 تومان
13,490,000 تومان
10,990,000 تومان
Seaview
هیلتون دالامان

UALL
24,990,000 تومان
35,990,000 تومان
16,490,000 تومان
10,990,000 تومان
نام هتل موتو

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,990,000 تومان 19,490,000 تومان 12,290,000 تومان 10,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Elegance Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,490,000 تومان 22,190,000 تومان 12,990,000 تومان 10,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل گرند یازیک کلوب ترابان

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 18,790,000 تومان 24,790,000 تومان 13,890,000 تومان 10,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sentido Orka Lotus

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 18,990,000 تومان 24,390,000 تومان 13,490,000 تومان 10,990,000 تومان
توضیحات Landview
نام هتل Sentido Orka Lotus

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 19,490,000 تومان 24,990,000 تومان 13,490,000 تومان 10,990,000 تومان
توضیحات Sideview
نام هتل Sentido Orka Lotus

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 19,990,000 تومان 25,990,000 تومان 13,490,000 تومان 10,990,000 تومان
توضیحات Seaview
نام هتل هیلتون دالامان

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 24,990,000 تومان 35,990,000 تومان 16,490,000 تومان 10,990,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مارماریس 6
ردیف 1
به مارماریس
مدت اقامت 6
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
ردیف 2
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور مارماریس نوروز 1401-تور مارمارماریس ارزان نوروز 1401-تور لحظه آخری مارماریس نوروزی 1401