مبدا : تهران
مقصد : استانبول
تاریخ شروع تور : 1400/12/27
تاریخ پایان تور : 1401/01/13
نوع سفر : هوایی - قشم ایر
مدت اقامت : 5 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
گورور هتل استانبول

BB
5,850,000 تومان
7,330,000 تومان
5,430,000 تومان
5,000,000 تومان
Reydel Hotel

BB
5,980,000 تومان
7,470,000 تومان
5,570,000 تومان
5,000,000 تومان
Grand Liza Hotel

BB
6,400,000 تومان
7,740,000 تومان
5,710,000 تومان
5,000,000 تومان
Kaya Madrid hotel

BB
6,530,000 تومان
8,570,000 تومان
5,850,000 تومان
5,000,000 تومان
Cumbali Plaza Hotel

BB
7,080,000 تومان
9,670,000 تومان
5,710,000 تومان
5,000,000 تومان
پنس

BB
7,080,000 تومان
9,800,000 تومان
5,850,000 تومان
5,000,000 تومان
فیده

BB
7,220,000 تومان
9,940,000 تومان
5,850,000 تومان
5,000,000 تومان
اکتوال لایف

BB
7,360,000 تومان
10,350,000 تومان
5,850,000 تومان
5,000,000 تومان
نیو سیتی

BB
7,500,000 تومان
10,630,000 تومان
5,850,000 تومان
5,000,000 تومان
اترو

BB
7,630,000 تومان
10,490,000 تومان
6,120,000 تومان
5,000,000 تومان
Dora

BB
8,600,000 تومان
12,830,000 تومان
5,430,000 تومان
5,000,000 تومان
ارسین

BB
9,010,000 تومان
13,380,000 تومان
6,530,000 تومان
5,000,000 تومان
گرند هالیک

BB
9,010,000 تومان
13,240,000 تومان
6,530,000 تومان
5,000,000 تومان
هتل سورملی

BB
9,150,000 تومان
13,790,000 تومان
5,980,000 تومان
5,000,000 تومان
Palazzo Donizetti Hotel

BB
9,280,000 تومان
13,650,000 تومان
6,950,000 تومان
5,000,000 تومان
گرند دی پرا

BB
9,280,000 تومان
14,070,000 تومان
6,530,000 تومان
5,000,000 تومان
اینتل

BB
9,280,000 تومان
14,070,000 تومان
6,400,000 تومان
5,000,000 تومان
Feronya Hotel

BB
9,420,000 تومان
14,340,000 تومان
5,980,000 تومان
5,000,000 تومان
یورو پلازا

BB
9,560,000 تومان
13,930,000 تومان
5,980,000 تومان
5,000,000 تومان
هتل لازونی

BB
9,700,000 تومان
14,750,000 تومان
6,670,000 تومان
5,000,000 تومان
کناک

BB
9,700,000 تومان
15,030,000 تومان
6,530,000 تومان
5,000,000 تومان
نپلادا

BB
9,700,000 تومان
12,690,000 تومان
7,080,000 تومان
5,000,000 تومان
گرند استار

BB
9,700,000 تومان
14,890,000 تومان
6,950,000 تومان
5,000,000 تومان
هتل ریچموند

BB
9,850,000 تومان
15,030,000 تومان
6,530,000 تومان
5,000,000 تومان
Dora

BB
9,970,000 تومان
15,440,000 تومان
6,120,000 تومان
5,000,000 تومان
سنترال پلاس

BB
9,970,000 تومان
15,580,000 تومان
6,400,000 تومان
5,000,000 تومان
Holiday Inn Istanbul Sisli

BB
10,630,000 تومان
17,250,000 تومان
7,010,000 تومان
5,000,000 تومان
Grand Cevahir Hotel

BB
10,660,000 تومان
15,580,000 تومان
6,530,000 تومان
5,000,000 تومان
تاکسیم هیل

BB
10,790,000 تومان
17,090,000 تومان
6,540,000 تومان
5,000,000 تومان
Nippon Hotel

BB
11,110,000 تومان
17,720,000 تومان
6,220,000 تومان
5,000,000 تومان
Grand Oztanik Hotel

BB
11,110,000 تومان
17,720,000 تومان
6,850,000 تومان
5,000,000 تومان
elite world prestige hotel

BB
11,580,000 تومان
18,510,000 تومان
6,070,000 تومان
5,000,000 تومان
Special
Sheraton city center

BB
12,050,000 تومان
19,610,000 تومان
6,220,000 تومان
5,000,000 تومان
مومینپیک بوسفروس

BB
12,050,000 تومان
19,610,000 تومان
9,370,000 تومان
5,000,000 تومان
Point Hotel Taksim

BB
13,150,000 تومان
21,820,000 تومان
6,850,000 تومان
5,000,000 تومان
رادیس بلو

BB
13,310,000 تومان
22,130,000 تومان
7,010,000 تومان
5,000,000 تومان
هیلتون بومنتی

BB
13,780,000 تومان
23,080,000 تومان
6,850,000 تومان
5,000,000 تومان
Titanic City Hotel

BB
13,940,000 تومان
21,970,000 تومان
7,010,000 تومان
5,000,000 تومان
Grand Hyatt Istanbul

BB
15,040,000 تومان
25,750,000 تومان
8,270,000 تومان
5,000,000 تومان
بارسلو

BB
15,040,000 تومان
23,230,000 تومان
9,220,000 تومان
5,000,000 تومان
Divan Istanbul

BB
15,520,000 تومان
24,970,000 تومان
8,430,000 تومان
5,000,000 تومان
سوفی تل

BB
16,150,000 تومان
26,540,000 تومان
6,700,000 تومان
5,000,000 تومان
Conrad Istanbul Bosphorus

BB
17,410,000 تومان
30,480,000 تومان
6,850,000 تومان
5,000,000 تومان
Hilton Bosphorus hotel

BB
17,410,000 تومان
30,320,000 تومان
6,850,000 تومان
5,000,000 تومان
نام هتل گورور هتل استانبول

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,850,000 تومان 7,330,000 تومان 5,430,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Reydel Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,980,000 تومان 7,470,000 تومان 5,570,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Liza Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,400,000 تومان 7,740,000 تومان 5,710,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kaya Madrid hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,530,000 تومان 8,570,000 تومان 5,850,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cumbali Plaza Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,080,000 تومان 9,670,000 تومان 5,710,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل پنس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,080,000 تومان 9,800,000 تومان 5,850,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل فیده

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,220,000 تومان 9,940,000 تومان 5,850,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل اکتوال لایف

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,360,000 تومان 10,350,000 تومان 5,850,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل نیو سیتی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,500,000 تومان 10,630,000 تومان 5,850,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل اترو

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,630,000 تومان 10,490,000 تومان 6,120,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dora

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,600,000 تومان 12,830,000 تومان 5,430,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل ارسین

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,010,000 تومان 13,380,000 تومان 6,530,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل گرند هالیک

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,010,000 تومان 13,240,000 تومان 6,530,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سورملی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,150,000 تومان 13,790,000 تومان 5,980,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Palazzo Donizetti Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,280,000 تومان 13,650,000 تومان 6,950,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل گرند دی پرا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,280,000 تومان 14,070,000 تومان 6,530,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل اینتل

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,280,000 تومان 14,070,000 تومان 6,400,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Feronya Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,420,000 تومان 14,340,000 تومان 5,980,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل یورو پلازا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,560,000 تومان 13,930,000 تومان 5,980,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل لازونی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,700,000 تومان 14,750,000 تومان 6,670,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل کناک

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,700,000 تومان 15,030,000 تومان 6,530,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل نپلادا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,700,000 تومان 12,690,000 تومان 7,080,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل گرند استار

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,700,000 تومان 14,890,000 تومان 6,950,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ریچموند

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,850,000 تومان 15,030,000 تومان 6,530,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dora

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,970,000 تومان 15,440,000 تومان 6,120,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل سنترال پلاس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,970,000 تومان 15,580,000 تومان 6,400,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Holiday Inn Istanbul Sisli

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,630,000 تومان 17,250,000 تومان 7,010,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Cevahir Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,660,000 تومان 15,580,000 تومان 6,530,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل تاکسیم هیل

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,790,000 تومان 17,090,000 تومان 6,540,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Nippon Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,110,000 تومان 17,720,000 تومان 6,220,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Oztanik Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,110,000 تومان 17,720,000 تومان 6,850,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل elite world prestige hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,580,000 تومان 18,510,000 تومان 6,070,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
Sheraton city center

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,050,000 تومان 19,610,000 تومان 6,220,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل مومینپیک بوسفروس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,050,000 تومان 19,610,000 تومان 9,370,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Point Hotel Taksim

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,150,000 تومان 21,820,000 تومان 6,850,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل رادیس بلو

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,310,000 تومان 22,130,000 تومان 7,010,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل هیلتون بومنتی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,780,000 تومان 23,080,000 تومان 6,850,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic City Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,940,000 تومان 21,970,000 تومان 7,010,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Hyatt Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,040,000 تومان 25,750,000 تومان 8,270,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل بارسلو

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,040,000 تومان 23,230,000 تومان 9,220,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Divan Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,520,000 تومان 24,970,000 تومان 8,430,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل سوفی تل

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,150,000 تومان 26,540,000 تومان 6,700,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Conrad Istanbul Bosphorus

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,410,000 تومان 30,480,000 تومان 6,850,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hilton Bosphorus hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,410,000 تومان 30,320,000 تومان 6,850,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 استانبول 5
ردیف 1
به استانبول
مدت اقامت 5
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 بیمه مسافرتی
3 لیدر رایگان
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
ردیف 2
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 3
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات

تور استانبول نوروز 1401-تور استانبول ارزان نوروز 1401-تور لحظه آخری استانبول نوروز 1401

رفت 25 اسفند و 12و13 فروردین              ---      1000000                                رفت 5و9فروردین             ---                   2700000

رفت 11 فروردین                         ---            1500000                                رفت 28 اسفند و 3-6-7-8فروردین       ---       3000000                           

رفت 26و 10 فروردین                   ---            2000000                                  رفت1و2فروردین     ---                            2000000

رفت27 اسفند4 فروردین                 ---             2500000                               رفت 29 اسفند      ---                                3800000