مبدا : تهران
مقصد : دبی
تاریخ شروع تور : 1400/12/27
تاریخ پایان تور : 1401/01/13
نوع سفر : هوایی - ایران ایر تور
مدت اقامت : 5 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Sun And Sands Downtown Hotel

BB
14,425,000 تومان
17,815,000 تومان
12,085,000 تومان
8,430,000 تومان
Mayfair Hotel

BB
14,985,000 تومان
18,745,000 تومان
12,335,000 تومان
8,680,000 تومان
گلدن تولیپ

BB
15,145,000 تومان
18,795,000 تومان
13,095,000 تومان
8,680,000 تومان
آراوی

BB
15,995,000 تومان
20,535,000 تومان
12,525,000 تومان
8,680,000 تومان
Avenue Hotel

BB
16,195,000 تومان
20,915,000 تومان
12,725,000 تومان
8,680,000 تومان
حیاط پلاس دبی آل واسل

BB
16,975,000 تومان
22,455,000 تومان
11,765,000 تومان
8,680,000 تومان
Avani Deira Dubai Hotel

BB
17,065,000 تومان
22,645,000 تومان
16,575,000 تومان
8,680,000 تومان
هتل کارلتون پالاس

BB
17,455,000 تومان
23,415,000 تومان
14,845,000 تومان
8,680,000 تومان
Coral Dubai Deira Hotel

BB
18,035,000 تومان
24,575,000 تومان
12,915,000 تومان
8,680,000 تومان
کرون پلازا دبی جمیرا

BB
18,835,000 تومان
26,195,000 تومان
12,915,000 تومان
8,680,000 تومان
کرون پلازا شیخ زاهد

BB
19,375,000 تومان
27,265,000 تومان
14,645,000 تومان
8,680,000 تومان
Novotel Al Barsha

BB
19,475,000 تومان
27,465,000 تومان
-
-
د تور پلازا

BB
19,815,000 تومان
28,155,000 تومان
16,765,000 تومان
8,680,000 تومان
نام هتل Sun And Sands Downtown Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,425,000 تومان 17,815,000 تومان 12,085,000 تومان 8,430,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mayfair Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,985,000 تومان 18,745,000 تومان 12,335,000 تومان 8,680,000 تومان
توضیحات
نام هتل گلدن تولیپ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,145,000 تومان 18,795,000 تومان 13,095,000 تومان 8,680,000 تومان
توضیحات
نام هتل آراوی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,995,000 تومان 20,535,000 تومان 12,525,000 تومان 8,680,000 تومان
توضیحات
نام هتل Avenue Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,195,000 تومان 20,915,000 تومان 12,725,000 تومان 8,680,000 تومان
توضیحات
نام هتل حیاط پلاس دبی آل واسل

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,975,000 تومان 22,455,000 تومان 11,765,000 تومان 8,680,000 تومان
توضیحات
نام هتل Avani Deira Dubai Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,065,000 تومان 22,645,000 تومان 16,575,000 تومان 8,680,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل کارلتون پالاس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,455,000 تومان 23,415,000 تومان 14,845,000 تومان 8,680,000 تومان
توضیحات
نام هتل Coral Dubai Deira Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 18,035,000 تومان 24,575,000 تومان 12,915,000 تومان 8,680,000 تومان
توضیحات
نام هتل کرون پلازا دبی جمیرا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 18,835,000 تومان 26,195,000 تومان 12,915,000 تومان 8,680,000 تومان
توضیحات
نام هتل کرون پلازا شیخ زاهد

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 19,375,000 تومان 27,265,000 تومان 14,645,000 تومان 8,680,000 تومان
توضیحات
نام هتل Novotel Al Barsha

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 19,475,000 تومان 27,465,000 تومان - -
توضیحات
نام هتل د تور پلازا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 19,815,000 تومان 28,155,000 تومان 16,765,000 تومان 8,680,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 دبی 5
ردیف 1
به دبی
مدت اقامت 5
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 لیدر رایگان
3 ویزا
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
ردیف 2
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 3
خدمت ویزا
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور دبی نوروز 1401-تور لحظه آخری دبی نوروز 1401-قیمت تور دبی نوروز 1401