مبدا : تهران
مقصد : استانبول
تاریخ شروع تور : 1401/12/27
تاریخ پایان تور : 1401/01/13
نوع سفر : هوایی - قشم ایر
مدت اقامت : 3 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Reydel Hotel

BB
3,710,000 تومان
4,420,000 تومان
3,710,000 تومان
3,500,000 تومان
Grand Liza Hotel

BB
3,960,000 تومان
4,750,000 تومان
3,960,000 تومان
3,500,000 تومان
نیو سیتی

BB
4,210,000 تومان
5,500,000 تومان
4,040,000 تومان
3,500,000 تومان
آل این

BB
4,210,000 تومان
5,250,000 تومان
4,040,000 تومان
3,500,000 تومان
Cumbali Plaza Hotel

BB
4,370,000 تومان
5,580,000 تومان
4,040,000 تومان
3,500,000 تومان
Dora

BB
4,450,000 تومان
5,580,000 تومان
4,040,000 تومان
3,500,000 تومان
نپلادا

BB
4,700,000 تومان
6,240,000 تومان
4,450,000 تومان
3,500,000 تومان
هتل لیون

BB
4,810,000 تومان
6,300,000 تومان
4,810,000 تومان
3,500,000 تومان
تاکسیم اکسپرس

BB
4,870,000 تومان
6,570,000 تومان
4,210,000 تومان
3,500,000 تومان
اکتوال لایف

BB
4,950,000 تومان
5,080,000 تومان
4,040,000 تومان
3,500,000 تومان
یورو پلازا

BB
4,950,000 تومان
6,490,000 تومان
4,540,000 تومان
3,500,000 تومان
سیتی سنتر

BB
5,090,000 تومان
7,040,000 تومان
4,160,000 تومان
3,500,000 تومان
Dora

BB
5,110,000 تومان
6,900,000 تومان
4,780,000 تومان
3,500,000 تومان
Feronya Hotel

BB
5,110,000 تومان
7,060,000 تومان
4,120,000 تومان
3,500,000 تومان
گرند دی پرا

BB
5,110,000 تومان
7,810,000 تومان
4,540,000 تومان
3,500,000 تومان
Palazzo Donizetti Hotel

BB
5,110,000 تومان
7,060,000 تومان
4,120,000 تومان
3,500,000 تومان
ادلمار

BB
5,110,000 تومان
6,980,000 تومان
5,030,000 تومان
3,500,000 تومان
Marble Hotel

BB
5,200,000 تومان
7,150,000 تومان
4,120,000 تومان
3,500,000 تومان
گرند هالیک

BB
5,200,000 تومان
6,570,000 تومان
4,040,000 تومان
3,500,000 تومان
هتل سورملی

BB
5,200,000 تومان
7,150,000 تومان
4,120,000 تومان
3,500,000 تومان
کناک

BB
5,280,000 تومان
7,310,000 تومان
4,210,000 تومان
3,500,000 تومان
هتل تکسیم لانگ

BB
5,280,000 تومان
6,820,000 تومان
4,290,000 تومان
3,500,000 تومان
هتل ددمان

BB
5,440,000 تومان
7,810,000 تومان
4,120,000 تومان
3,500,000 تومان
لامارتین

BB
5,530,000 تومان
7,970,000 تومان
4,450,000 تومان
3,500,000 تومان
گرین پارک

BB
5,530,000 تومان
7,810,000 تومان
4,370,000 تومان
3,500,000 تومان
Mercure Hotel Istanbul Bomonti

BB
5,650,000 تومان
7,970,000 تومان
4,990,000 تومان
3,500,000 تومان
Nippon Hotel

BB
5,740,000 تومان
8,250,000 تومان
4,250,000 تومان
3,500,000 تومان
سنترال پلاس

BB
5,770,000 تومان
8,220,000 تومان
4,370,000 تومان
3,500,000 تومان
Golden Age Hotel

BB
5,920,000 تومان
8,710,000 تومان
4,720,000 تومان
3,500,000 تومان
هتل ریچموند

BB
5,920,000 تومان
8,530,000 تومان
4,720,000 تومان
3,500,000 تومان
چر هتل

BB
5,940,000 تومان
8,710,000 تومان
4,370,000 تومان
3,500,000 تومان
هتل لازونی

BB
6,020,000 تومان
8,960,000 تومان
4,780,000 تومان
3,500,000 تومان
Holiday Inn Istanbul Sisli

BB
6,020,000 تومان
8,960,000 تومان
4,780,000 تومان
3,500,000 تومان
Grand Cevahir Hotel

BB
6,100,000 تومان
8,220,000 تومان
4,450,000 تومان
3,500,000 تومان
اکسیدنتال

BB
6,200,000 تومان
9,180,000 تومان
462,000 تومان
3,500,000 تومان
د کارتن

BB
6,200,000 تومان
9,090,000 تومان
4,720,000 تومان
3,500,000 تومان
Elite World Istanbul

BB
6,300,000 تومان
8,900,000 تومان
4,160,000 تومان
3,500,000 تومان
Point Hotel Taksim

BB
6,670,000 تومان
10,110,000 تومان
4,620,000 تومان
3,500,000 تومان
Special
Sheraton city center

BB
6,850,000 تومان
10,570,000 تومان
4,250,000 تومان
3,500,000 تومان
Elite World Istanbul

BB
7,690,000 تومان
11,780,000 تومان
4,620,000 تومان
3,500,000 تومان
Titanic City Hotel

BB
7,780,000 تومان
11,500,000 تومان
4,720,000 تومان
3,500,000 تومان
بارسلو

BB
8,340,000 تومان
12,710,000 تومان
5,090,000 تومان
3,500,000 تومان
هیلتون بومنتی

BB
8,620,000 تومان
13,920,000 تومان
5,180,000 تومان
3,500,000 تومان
Divan Istanbul

BB
8,810,000 تومان
13,460,000 تومان
5,550,000 تومان
3,500,000 تومان
Hilton Bosphorus hotel

BB
8,990,000 تومان
14,760,000 تومان
4,620,000 تومان
3,500,000 تومان
Conrad Istanbul Bosphorus

BB
8,990,000 تومان
14,760,000 تومان
4,620,000 تومان
3,500,000 تومان
سوفی تل

BB
10,300,000 تومان
16,250,000 تومان
4,530,000 تومان
3,500,000 تومان
CVK Park Bosphorus hotel

BB
10,570,000 تومان
18,010,000 تومان
5,550,000 تومان
3,500,000 تومان
Swissotel The Bosphorus

BB
11,410,000 تومان
19,690,000 تومان
6,580,000 تومان
3,500,000 تومان
نام هتل Reydel Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,710,000 تومان 4,420,000 تومان 3,710,000 تومان 3,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Liza Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,960,000 تومان 4,750,000 تومان 3,960,000 تومان 3,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل نیو سیتی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,210,000 تومان 5,500,000 تومان 4,040,000 تومان 3,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل آل این

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,210,000 تومان 5,250,000 تومان 4,040,000 تومان 3,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cumbali Plaza Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,370,000 تومان 5,580,000 تومان 4,040,000 تومان 3,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dora

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,450,000 تومان 5,580,000 تومان 4,040,000 تومان 3,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل نپلادا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,700,000 تومان 6,240,000 تومان 4,450,000 تومان 3,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل لیون

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,810,000 تومان 6,300,000 تومان 4,810,000 تومان 3,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل تاکسیم اکسپرس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,870,000 تومان 6,570,000 تومان 4,210,000 تومان 3,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل اکتوال لایف

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,950,000 تومان 5,080,000 تومان 4,040,000 تومان 3,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل یورو پلازا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,950,000 تومان 6,490,000 تومان 4,540,000 تومان 3,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل سیتی سنتر

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,090,000 تومان 7,040,000 تومان 4,160,000 تومان 3,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dora

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,110,000 تومان 6,900,000 تومان 4,780,000 تومان 3,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل Feronya Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,110,000 تومان 7,060,000 تومان 4,120,000 تومان 3,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل گرند دی پرا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,110,000 تومان 7,810,000 تومان 4,540,000 تومان 3,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل Palazzo Donizetti Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,110,000 تومان 7,060,000 تومان 4,120,000 تومان 3,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل ادلمار

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,110,000 تومان 6,980,000 تومان 5,030,000 تومان 3,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل Marble Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,200,000 تومان 7,150,000 تومان 4,120,000 تومان 3,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل گرند هالیک

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,200,000 تومان 6,570,000 تومان 4,040,000 تومان 3,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سورملی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,200,000 تومان 7,150,000 تومان 4,120,000 تومان 3,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل کناک

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,280,000 تومان 7,310,000 تومان 4,210,000 تومان 3,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل تکسیم لانگ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,280,000 تومان 6,820,000 تومان 4,290,000 تومان 3,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ددمان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,440,000 تومان 7,810,000 تومان 4,120,000 تومان 3,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل لامارتین

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,530,000 تومان 7,970,000 تومان 4,450,000 تومان 3,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل گرین پارک

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,530,000 تومان 7,810,000 تومان 4,370,000 تومان 3,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mercure Hotel Istanbul Bomonti

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,650,000 تومان 7,970,000 تومان 4,990,000 تومان 3,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل Nippon Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,740,000 تومان 8,250,000 تومان 4,250,000 تومان 3,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل سنترال پلاس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,770,000 تومان 8,220,000 تومان 4,370,000 تومان 3,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل Golden Age Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,920,000 تومان 8,710,000 تومان 4,720,000 تومان 3,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ریچموند

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,920,000 تومان 8,530,000 تومان 4,720,000 تومان 3,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل چر هتل

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,940,000 تومان 8,710,000 تومان 4,370,000 تومان 3,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل لازونی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,020,000 تومان 8,960,000 تومان 4,780,000 تومان 3,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل Holiday Inn Istanbul Sisli

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,020,000 تومان 8,960,000 تومان 4,780,000 تومان 3,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Cevahir Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,100,000 تومان 8,220,000 تومان 4,450,000 تومان 3,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل اکسیدنتال

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,200,000 تومان 9,180,000 تومان 462,000 تومان 3,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل د کارتن

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,200,000 تومان 9,090,000 تومان 4,720,000 تومان 3,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل Elite World Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,300,000 تومان 8,900,000 تومان 4,160,000 تومان 3,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل Point Hotel Taksim

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,670,000 تومان 10,110,000 تومان 4,620,000 تومان 3,500,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
Sheraton city center

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,850,000 تومان 10,570,000 تومان 4,250,000 تومان 3,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل Elite World Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,690,000 تومان 11,780,000 تومان 4,620,000 تومان 3,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic City Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,780,000 تومان 11,500,000 تومان 4,720,000 تومان 3,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل بارسلو

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,340,000 تومان 12,710,000 تومان 5,090,000 تومان 3,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل هیلتون بومنتی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,620,000 تومان 13,920,000 تومان 5,180,000 تومان 3,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل Divan Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,810,000 تومان 13,460,000 تومان 5,550,000 تومان 3,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hilton Bosphorus hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,990,000 تومان 14,760,000 تومان 4,620,000 تومان 3,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل Conrad Istanbul Bosphorus

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,990,000 تومان 14,760,000 تومان 4,620,000 تومان 3,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل سوفی تل

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,300,000 تومان 16,250,000 تومان 4,530,000 تومان 3,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل CVK Park Bosphorus hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,570,000 تومان 18,010,000 تومان 5,550,000 تومان 3,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل Swissotel The Bosphorus

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,410,000 تومان 19,690,000 تومان 6,580,000 تومان 3,500,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 استانبول 3
ردیف 1
به استانبول
مدت اقامت 3
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 بیمه مسافرتی
3 لیدر رایگان
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
ردیف 2
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 3
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات

تور استانبول 1401-تور لحظه آخری استانبول1401-قیمت استانبول 1401

رفت6 اسفند و ما بقی تاریخ ها تا 20اسفند    200000

رفت5و10اسفند                             600000

رفت 3و4اسفند                             1200000