مبدا : تهران
مقصد : دبی
تاریخ شروع تور : 1400/12/27
تاریخ پایان تور : 1401/01/13
نوع سفر : هوایی - ماهان
مدت اقامت : 5 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Sun And Sands Downtown Hotel

BB
15,590,000 تومان
18,850,000 تومان
15,250,000 تومان
13,850,000 تومان
گلدن تولیپ

BB
16,690,000 تومان
20,790,000 تومان
16,450,000 تومان
10,950,000 تومان
هتل کارلتون پالاس

BB
17,550,000 تومان
22,500,000 تومان
17,250,000 تومان
10,950,000 تومان
دیس هتل بای ویندهام

BB
17,690,000 تومان
22,950,000 تومان
17,350,000 تومان
10,950,000 تومان
Avani Deira Dubai Hotel

BB
18,890,000 تومان
25,150,000 تومان
18,650,000 تومان
11,190,000 تومان
نوتل دیرا

BB
18,950,000 تومان
25,420,000 تومان
18,700,000 تومان
11,990,000 تومان
هتل آلفت دیرا

BB
19,450,000 تومان
26,400,000 تومان
19,250,000 تومان
10,950,000 تومان
کرون پلازا دیر

BB
19,850,000 تومان
27,150,000 تومان
19,590,000 تومان
10,950,000 تومان
هتل سوئیستل القریر

BB
20,650,000 تومان
28,740,000 تومان
20,430,000 تومان
10,950,000 تومان
د تور پلازا

BB
20,890,000 تومان
28,990,000 تومان
-
-
Hyatt Regency Dubai

BB
21,000,000 تومان
29,590,000 تومان
15,450,000 تومان
10,950,000 تومان
Al Bandar Rotana - Creek

BB
21,000,000 تومان
29,590,000 تومان
15,450,000 تومان
10,950,000 تومان
Hyatt Regency Dubai

BB
21,000,000 تومان
29,950,000 تومان
15,450,000 تومان
10,950,000 تومان
گرند حیات دبی

BB
23,690,000 تومان
34,890,000 تومان
16,750,000 تومان
10,950,000 تومان
هابتور گرند رسوت

BB
39,390,000 تومان
62,900,000 تومان
16,890,000 تومان
10,950,000 تومان
نام هتل Sun And Sands Downtown Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,590,000 تومان 18,850,000 تومان 15,250,000 تومان 13,850,000 تومان
توضیحات
نام هتل گلدن تولیپ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,690,000 تومان 20,790,000 تومان 16,450,000 تومان 10,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل کارلتون پالاس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,550,000 تومان 22,500,000 تومان 17,250,000 تومان 10,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل دیس هتل بای ویندهام

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,690,000 تومان 22,950,000 تومان 17,350,000 تومان 10,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل Avani Deira Dubai Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 18,890,000 تومان 25,150,000 تومان 18,650,000 تومان 11,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل نوتل دیرا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 18,950,000 تومان 25,420,000 تومان 18,700,000 تومان 11,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آلفت دیرا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 19,450,000 تومان 26,400,000 تومان 19,250,000 تومان 10,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل کرون پلازا دیر

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 19,850,000 تومان 27,150,000 تومان 19,590,000 تومان 10,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سوئیستل القریر

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 20,650,000 تومان 28,740,000 تومان 20,430,000 تومان 10,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل د تور پلازا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 20,890,000 تومان 28,990,000 تومان - -
توضیحات
نام هتل Hyatt Regency Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 21,000,000 تومان 29,590,000 تومان 15,450,000 تومان 10,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل Al Bandar Rotana - Creek

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 21,000,000 تومان 29,590,000 تومان 15,450,000 تومان 10,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hyatt Regency Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 21,000,000 تومان 29,950,000 تومان 15,450,000 تومان 10,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل گرند حیات دبی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 23,690,000 تومان 34,890,000 تومان 16,750,000 تومان 10,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل هابتور گرند رسوت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 39,390,000 تومان 62,900,000 تومان 16,890,000 تومان 10,950,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 دبی 5
ردیف 1
به دبی
مدت اقامت 5
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 ویزا
2 ترانسفر فرودگاهی
3 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت ویزا
توضیحات
ردیف 2
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات

تور دبی نوروز 1401-تور لحظه آخری دبی نوروز 1401-قیمت تور دبی نوروز 1401

تاریخ 27و28 اسفند 1000000کاهش میابد