مبدا : تهران
مقصد : کوش آداسی
تاریخ شروع تور : 1400/12/06
تاریخ پایان تور : 1400/12/22
نوع سفر : هوایی - آنادولوجت
مدت اقامت : 6 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
آسنا

BB
8,140,000 تومان
9,130,000 تومان
5,790,000 تومان
4,990,000 تومان
Dabaklar Kusadasi Hotel

HB
8,860,000 تومان
10,210,000 تومان
8,130,000 تومان
4,990,000 تومان
کامفرت آدا

HB
9,040,000 تومان
10,480,000 تومان
5,790,000 تومان
4,990,000 تومان
رامادا سوییت

HB
9,760,000 تومان
11,560,000 تومان
5,790,000 تومان
4,990,000 تومان
هتل لبلو ریزورت

HB
10,120,000 تومان
12,100,000 تومان
5,790,000 تومان
4,990,000 تومان
تنر بویاتیگو

BB
10,300,000 تومان
12,790,000 تومان
5,790,000 تومان
4,990,000 تومان
سیگناتور بلو

ALL
10,660,000 تومان
14,040,000 تومان
5,790,000 تومان
4,990,000 تومان
Tusan Beach Resort

ALL
11,560,000 تومان
16,960,000 تومان
5,790,000 تومان
4,990,000 تومان
چریسما دلوکس

HB
11,560,000 تومان
14,800,000 تومان
9,660,000 تومان
4,990,000 تومان
Korumar Hotel Deluxe

UALL
12,100,000 تومان
15,670,000 تومان
9,930,000 تومان
4,990,000 تومان
دوبلتر

BB
12,280,000 تومان
16,870,000 تومان
5,790,000 تومان
4,990,000 تومان
نام هتل آسنا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,140,000 تومان 9,130,000 تومان 5,790,000 تومان 4,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dabaklar Kusadasi Hotel

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,860,000 تومان 10,210,000 تومان 8,130,000 تومان 4,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل کامفرت آدا

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,040,000 تومان 10,480,000 تومان 5,790,000 تومان 4,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل رامادا سوییت

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,760,000 تومان 11,560,000 تومان 5,790,000 تومان 4,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل لبلو ریزورت

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,120,000 تومان 12,100,000 تومان 5,790,000 تومان 4,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل تنر بویاتیگو

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,300,000 تومان 12,790,000 تومان 5,790,000 تومان 4,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل سیگناتور بلو

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,660,000 تومان 14,040,000 تومان 5,790,000 تومان 4,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Tusan Beach Resort

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,560,000 تومان 16,960,000 تومان 5,790,000 تومان 4,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل چریسما دلوکس

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,560,000 تومان 14,800,000 تومان 9,660,000 تومان 4,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Korumar Hotel Deluxe

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,100,000 تومان 15,670,000 تومان 9,930,000 تومان 4,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل دوبلتر

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,280,000 تومان 16,870,000 تومان 5,790,000 تومان 4,990,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کوش آداسی 6
ردیف 1
به کوش آداسی
مدت اقامت 6
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 لیدر رایگان
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
ردیف 2
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات

تور کوش آداسی اسفند 1400-تور ارزان کوش آداسی اسفند 1400-تور لحظه آخری کوش آداسی اسفند 1400

6 تا 20اسفند