مبدا : تهران
مقصد : استانبول
تاریخ شروع تور : 1400/12/24
تاریخ پایان تور : 1401/01/13
نوع سفر : هوایی - قشم ایر
مدت اقامت : 4 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
هتل لازونی

BB
9,350,000 تومان
13,640,000 تومان
6,870,000 تومان
4,800,000 تومان
هتل ریچموند

BB
9,500,000 تومان
13,840,000 تومان
7,140,000 تومان
4,800,000 تومان
Grand Cevahir Hotel

BB
9,890,000 تومان
13,430,000 تومان
6,760,000 تومان
4,800,000 تومان
هیلتون باکیروکوی

BB
10,120,000 تومان
15,080,000 تومان
7,020,000 تومان
4,800,000 تومان
Special
Sheraton city center

BB
10,490,000 تومان
15,820,000 تومان
6,520,000 تومان
4,800,000 تومان
Elite World Istanbul

BB
10,740,000 تومان
16,320,000 تومان
6,890,000 تومان
4,800,000 تومان
Special
Sheraton city center

BB
11,110,000 تومان
17,060,000 تومان
6,520,000 تومان
4,800,000 تومان
هیلتون بومنتی

BB
12,470,000 تومان
19,790,000 تومان
7,020,000 تومان
4,800,000 تومان
Conrad Istanbul Bosphorus

BB
12,720,000 تومان
23,140,000 تومان
7,020,000 تومان
4,800,000 تومان
Grand Hyatt Istanbul

BB
13,590,000 تومان
22,020,000 تومان
8,260,000 تومان
4,800,000 تومان
CVK Park Bosphorus hotel

BB
14,950,000 تومان
24,750,000 تومان
8,130,000 تومان
4,800,000 تومان
Hilton Bosphorus hotel

BB
15,200,000 تومان
25,250,000 تومان
7,140,000 تومان
4,800,000 تومان
The Ritz Carlton Istanbul

BB
17,190,000 تومان
29,340,000 تومان
8,260,000 تومان
4,800,000 تومان
Swissotel The Bosphorus

BB
17,560,000 تومان
29,960,000 تومان
9,500,000 تومان
4,800,000 تومان
نام هتل هتل لازونی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,350,000 تومان 13,640,000 تومان 6,870,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ریچموند

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,500,000 تومان 13,840,000 تومان 7,140,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Cevahir Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,890,000 تومان 13,430,000 تومان 6,760,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل هیلتون باکیروکوی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,120,000 تومان 15,080,000 تومان 7,020,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
Sheraton city center

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,490,000 تومان 15,820,000 تومان 6,520,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل Elite World Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,740,000 تومان 16,320,000 تومان 6,890,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
Sheraton city center

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,110,000 تومان 17,060,000 تومان 6,520,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل هیلتون بومنتی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,470,000 تومان 19,790,000 تومان 7,020,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل Conrad Istanbul Bosphorus

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,720,000 تومان 23,140,000 تومان 7,020,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Hyatt Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,590,000 تومان 22,020,000 تومان 8,260,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل CVK Park Bosphorus hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,950,000 تومان 24,750,000 تومان 8,130,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hilton Bosphorus hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,200,000 تومان 25,250,000 تومان 7,140,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Ritz Carlton Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,190,000 تومان 29,340,000 تومان 8,260,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل Swissotel The Bosphorus

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,560,000 تومان 29,960,000 تومان 9,500,000 تومان 4,800,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 استانبول 4
ردیف 1
به استانبول
مدت اقامت 4
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 گشت شهری
2 بیمه مسافرتی
3 ترانسفر فرودگاهی
4 لیدر رایگان
ردیف 1
خدمت گشت شهری
توضیحات
ردیف 2
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 3
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
ردیف 4
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات

تور استانبول نوروز 141- تور لحظه آخری استانبول نوروز 1401-تور ارزان استانبول نوروز 1401

-----------------------------------------------------------------------------------------

رفت 26اسفند و 10 فرودین    800000                رفت 8.7.4فروردین     2200000

رفت 27اسفند                  1000000               رفت 1.2فروردین        2600000

رفت 29 اسفند 5و9فروردین   1400000               رفت 3فروردین           3100000

رفت 28 اسفند و6فروردین    1800000