مبدا : تهران
مقصد : آنتالیا
تاریخ شروع تور : 1400/12/21
تاریخ پایان تور : 1401/01/05
نوع سفر : هوایی - ایران ایر تور
مدت اقامت : 6 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
هتل آگون

BB
9,990,000 تومان
11,990,000 تومان
7,990,000 تومان
6,990,000 تومان
الامیر رسورت

ALL
12,190,000 تومان
14,990,000 تومان
8,990,000 تومان
6,990,000 تومان
Cender Hotel

ALL
12,790,000 تومان
14,990,000 تومان
8,990,000 تومان
6,990,000 تومان
مایا ورد ایمپرال

ALL
13,090,000 تومان
16,990,000 تومان
8,990,000 تومان
6,990,000 تومان
رامادا ریسورت ساید

ALL
13,090,000 تومان
16,990,000 تومان
8,990,000 تومان
6,990,000 تومان
دایما بیز ریزورت

ALL
14,190,000 تومان
17,990,000 تومان
8,990,000 تومان
6,990,000 تومان
این ویستا

UALL
14,490,000 تومان
18,990,000 تومان
9,590,000 تومان
6,990,000 تومان
Sensitive Premium

UALL
14,590,000 تومان
18,990,000 تومان
9,590,000 تومان
6,990,000 تومان
پرتو بلو

UALL
15,690,000 تومان
22,990,000 تومان
9,590,000 تومان
6,990,000 تومان
گرند پارک کمر

UALL
15,690,000 تومان
22,990,000 تومان
9,590,000 تومان
6,990,000 تومان
لیماک لارا

UALL
15,990,000 تومان
23,990,000 تومان
9,590,000 تومان
6,990,000 تومان
Orange County Resort Hotel Belek

UALL
16,290,000 تومان
23,990,000 تومان
9,590,000 تومان
6,990,000 تومان
ملاس

UALL
17,690,000 تومان
24,990,000 تومان
9,990,000 تومان
6,990,000 تومان
Spice Hotel Belek

UALL
18,990,000 تومان
22,990,000 تومان
9,990,000 تومان
6,990,000 تومان
سلکتیوم فامیلی

UALL
19,090,000 تومان
27,990,000 تومان
9,990,000 تومان
6,990,000 تومان
هتل شروود لارا

UALL
19,490,000 تومان
27,990,000 تومان
9,990,000 تومان
6,990,000 تومان
کنکورد

UALL
19,590,000 تومان
27,990,000 تومان
10,990,000 تومان
6,990,000 تومان
لیماک لارا

UALL
19,690,000 تومان
27,990,000 تومان
10,990,000 تومان
6,990,000 تومان
Adalya Elite Lara

UALL
20,390,000 تومان
27,990,000 تومان
10,990,000 تومان
6,990,000 تومان
Titanic Beach

UALL
20,990,000 تومان
29,990,000 تومان
10,990,000 تومان
6,990,000 تومان
Granada Luxury Belek

UALL
21,790,000 تومان
30,990,000 تومان
11,990,000 تومان
6,990,000 تومان
Titanic Deluxe Hotel

UALL
23,890,000 تومان
33,990,000 تومان
12,990,000 تومان
6,990,000 تومان
Delphin Imperial

UALL
24,590,000 تومان
35,990,000 تومان
18,990,000 تومان
6,990,000 تومان
نیروانا

UALL
25,990,000 تومان
37,990,000 تومان
12,990,000 تومان
6,990,000 تومان
نام هتل هتل آگون

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,990,000 تومان 11,990,000 تومان 7,990,000 تومان 6,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل الامیر رسورت

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,190,000 تومان 14,990,000 تومان 8,990,000 تومان 6,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cender Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,790,000 تومان 14,990,000 تومان 8,990,000 تومان 6,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل مایا ورد ایمپرال

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,090,000 تومان 16,990,000 تومان 8,990,000 تومان 6,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل رامادا ریسورت ساید

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,090,000 تومان 16,990,000 تومان 8,990,000 تومان 6,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل دایما بیز ریزورت

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,190,000 تومان 17,990,000 تومان 8,990,000 تومان 6,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل این ویستا

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,490,000 تومان 18,990,000 تومان 9,590,000 تومان 6,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sensitive Premium

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,590,000 تومان 18,990,000 تومان 9,590,000 تومان 6,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل پرتو بلو

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,690,000 تومان 22,990,000 تومان 9,590,000 تومان 6,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل گرند پارک کمر

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,690,000 تومان 22,990,000 تومان 9,590,000 تومان 6,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل لیماک لارا

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,990,000 تومان 23,990,000 تومان 9,590,000 تومان 6,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orange County Resort Hotel Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,290,000 تومان 23,990,000 تومان 9,590,000 تومان 6,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل ملاس

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,690,000 تومان 24,990,000 تومان 9,990,000 تومان 6,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Spice Hotel Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 18,990,000 تومان 22,990,000 تومان 9,990,000 تومان 6,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل سلکتیوم فامیلی

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 19,090,000 تومان 27,990,000 تومان 9,990,000 تومان 6,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل شروود لارا

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 19,490,000 تومان 27,990,000 تومان 9,990,000 تومان 6,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل کنکورد

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 19,590,000 تومان 27,990,000 تومان 10,990,000 تومان 6,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل لیماک لارا

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 19,690,000 تومان 27,990,000 تومان 10,990,000 تومان 6,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Adalya Elite Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 20,390,000 تومان 27,990,000 تومان 10,990,000 تومان 6,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Beach

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 20,990,000 تومان 29,990,000 تومان 10,990,000 تومان 6,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Granada Luxury Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 21,790,000 تومان 30,990,000 تومان 11,990,000 تومان 6,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Deluxe Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 23,890,000 تومان 33,990,000 تومان 12,990,000 تومان 6,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin Imperial

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 24,590,000 تومان 35,990,000 تومان 18,990,000 تومان 6,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل نیروانا

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 25,990,000 تومان 37,990,000 تومان 12,990,000 تومان 6,990,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6
ردیف 1
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 لیدر رایگان
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
ردیف 2
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور آنتالیا نوروز 1401-تور لحظه آخری آنتالیا نوروز 1401-تور ارزان آنتالیا نوروز 1401