مبدا : تهران
مقصد : دبی
تاریخ شروع تور : 1400/12/13
تاریخ پایان تور : 1400/12/23
نوع سفر : هوایی - آسمان
مدت اقامت : 4 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Sadaf Hotel

BB
8,890,000 تومان
11,850,000 تومان
8,890,000 تومان
5,900,000 تومان
Orchid Hotel

BB
8,990,000 تومان
12,350,000 تومان
8,990,000 تومان
5,900,000 تومان
Sun And Sands Downtown Hotel

BB
9,950,000 تومان
12,660,000 تومان
9,950,000 تومان
5,900,000 تومان
گلدن تولیپ

BB
10,140,000 تومان
13,100,000 تومان
10,140,000 تومان
5,900,000 تومان
Fortune Grand Hotel

BB
10,140,000 تومان
13,100,000 تومان
10,140,000 تومان
5,900,000 تومان
رویال فالسون

BB
10,170,000 تومان
13,130,000 تومان
10,170,000 تومان
5,900,000 تومان
Mayfair Hotel

BB
10,320,000 تومان
13,440,000 تومان
10,320,000 تومان
5,900,000 تومان
Avenue Hotel

BB
10,570,000 تومان
13,910,000 تومان
10,570,000 تومان
5,900,000 تومان
Grand Central Hotel

BB
10,640,000 تومان
14,040,000 تومان
10,640,000 تومان
5,900,000 تومان
آراوی

BB
10,700,000 تومان
14,190,000 تومان
10,700,000 تومان
5,900,000 تومان
ابجد گرند

BB
10,730,000 تومان
14,220,000 تومان
10,730,000 تومان
5,900,000 تومان
Fortune Grand Hotel

BB
10,790,000 تومان
14,350,000 تومان
10,790,000 تومان
5,900,000 تومان
هوارد جوهان دیرا

BB
10,820,000 تومان
14,400,000 تومان
10,820,000 تومان
5,900,000 تومان
Landmark Hotel Riqqa

BB
10,890,000 تومان
14,540,000 تومان
10,890,000 تومان
5,900,000 تومان
رامادا پلازا

BB
10,950,000 تومان
14,660,000 تومان
10,950,000 تومان
5,900,000 تومان
هتل گرند اکسلسیور دیره

BB
11,040,000 تومان
15,160,000 تومان
11,040,000 تومان
5,900,000 تومان
هتل آیبیس رقه

BB
11,100,000 تومان
14,220,000 تومان
11,110,000 تومان
5,900,000 تومان
Coral Dubai Deira Hotel

BB
11,100,000 تومان
14,940,000 تومان
11,100,000 تومان
5,900,000 تومان
City Seasons hotel

BB
11,230,000 تومان
15,160,000 تومان
11,230,000 تومان
5,900,000 تومان
حیاط پلاس دبی آل واسل

BB
11,670,000 تومان
16,100,000 تومان
11,670,000 تومان
5,900,000 تومان
لند مارک بانیاس

BB
11,670,000 تومان
16,100,000 تومان
11,670,000 تومان
5,900,000 تومان
ال خوری سکای گاردن

BB
11,730,000 تومان
16,250,000 تومان
11,730,000 تومان
5,900,000 تومان
ال خوری اوربان

BB
11,730,000 تومان
16,220,000 تومان
11,730,000 تومان
5,900,000 تومان
کپتیرن

BB
12,130,000 تومان
17,030,000 تومان
12,130,000 تومان
5,900,000 تومان
Avani Deira Dubai Hotel

BB
12,420,000 تومان
17,630,000 تومان
12,420,000 تومان
5,900,000 تومان
کرون پلازا دیر

BB
12,450,000 تومان
17,660,000 تومان
12,450,000 تومان
5,900,000 تومان
دیس هتل بای ویندهام

BB
12,730,000 تومان
19,150,000 تومان
12,730,000 تومان
5,900,000 تومان
هتل رویال کونتیننتال

BB
12,820,000 تومان
18,410,000 تومان
12,820,000 تومان
5,900,000 تومان
Moscow Hotel

BB
12,910,000 تومان
15,470,000 تومان
12,910,000 تومان
5,900,000 تومان
Aloft City Centre Deira

BB
13,070,000 تومان
17,970,000 تومان
13,070,000 تومان
5,900,000 تومان
Hyatt Regency Dubai

BB
13,130,000 تومان
19,060,000 تومان
13,130,000 تومان
5,900,000 تومان
هیات پلاس جمیرا

BB
13,130,000 تومان
19,060,000 تومان
13,130,000 تومان
5,900,000 تومان
کرون پلازا دیر

BB
13,600,000 تومان
20,000,000 تومان
13,600,000 تومان
5,900,000 تومان
گلدن سندس سیرک

BB
13,760,000 تومان
20,310,000 تومان
13,760,000 تومان
5,900,000 تومان
د تور پلازا

BB
14,010,000 تومان
20,780,000 تومان
14,010,000 تومان
5,900,000 تومان
هتل سوئیستل القریر

BB
14,070,000 تومان
20,930,000 تومان
14,070,000 تومان
5,900,000 تومان
میلنیوم پلازا

BB
14,350,000 تومان
21,400,000 تومان
14,350,000 تومان
5,900,000 تومان
Rose Rayhaan by Rotana - Dubai

BB
14,380,000 تومان
21,560,000 تومان
14,380,000 تومان
5,900,000 تومان
Al Bandar Rotana - Creek

BB
14,470,000 تومان
21,710,000 تومان
14,470,000 تومان
5,900,000 تومان
هتل کانال سنترال

BB
14,540,000 تومان
21,840,000 تومان
14,540,000 تومان
5,900,000 تومان
کرون پلازا دیر

BB
14,690,000 تومان
22,180,000 تومان
14,690,000 تومان
5,900,000 تومان
دبی مارین بچ

BB
16,560,000 تومان
23,430,000 تومان
16,560,000 تومان
5,900,000 تومان
هیلتون آلهابتور سیتی

BB
17,340,000 تومان
27,480,000 تومان
17,340,000 تومان
5,900,000 تومان
گرند میلنیوم

BB
17,660,000 تومان
26,550,000 تومان
17,660,000 تومان
5,900,000 تومان
نام هتل Sadaf Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,890,000 تومان 11,850,000 تومان 8,890,000 تومان 5,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orchid Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,990,000 تومان 12,350,000 تومان 8,990,000 تومان 5,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sun And Sands Downtown Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,950,000 تومان 12,660,000 تومان 9,950,000 تومان 5,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل گلدن تولیپ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,140,000 تومان 13,100,000 تومان 10,140,000 تومان 5,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fortune Grand Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,140,000 تومان 13,100,000 تومان 10,140,000 تومان 5,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل رویال فالسون

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,170,000 تومان 13,130,000 تومان 10,170,000 تومان 5,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mayfair Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,320,000 تومان 13,440,000 تومان 10,320,000 تومان 5,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل Avenue Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,570,000 تومان 13,910,000 تومان 10,570,000 تومان 5,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Central Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,640,000 تومان 14,040,000 تومان 10,640,000 تومان 5,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل آراوی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,700,000 تومان 14,190,000 تومان 10,700,000 تومان 5,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل ابجد گرند

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,730,000 تومان 14,220,000 تومان 10,730,000 تومان 5,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fortune Grand Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,790,000 تومان 14,350,000 تومان 10,790,000 تومان 5,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل هوارد جوهان دیرا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,820,000 تومان 14,400,000 تومان 10,820,000 تومان 5,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل Landmark Hotel Riqqa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,890,000 تومان 14,540,000 تومان 10,890,000 تومان 5,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل رامادا پلازا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,950,000 تومان 14,660,000 تومان 10,950,000 تومان 5,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل گرند اکسلسیور دیره

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,040,000 تومان 15,160,000 تومان 11,040,000 تومان 5,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آیبیس رقه

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,100,000 تومان 14,220,000 تومان 11,110,000 تومان 5,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل Coral Dubai Deira Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,100,000 تومان 14,940,000 تومان 11,100,000 تومان 5,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل City Seasons hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,230,000 تومان 15,160,000 تومان 11,230,000 تومان 5,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل حیاط پلاس دبی آل واسل

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,670,000 تومان 16,100,000 تومان 11,670,000 تومان 5,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل لند مارک بانیاس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,670,000 تومان 16,100,000 تومان 11,670,000 تومان 5,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل ال خوری سکای گاردن

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,730,000 تومان 16,250,000 تومان 11,730,000 تومان 5,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل ال خوری اوربان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,730,000 تومان 16,220,000 تومان 11,730,000 تومان 5,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل کپتیرن

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,130,000 تومان 17,030,000 تومان 12,130,000 تومان 5,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل Avani Deira Dubai Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,420,000 تومان 17,630,000 تومان 12,420,000 تومان 5,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل کرون پلازا دیر

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,450,000 تومان 17,660,000 تومان 12,450,000 تومان 5,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل دیس هتل بای ویندهام

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,730,000 تومان 19,150,000 تومان 12,730,000 تومان 5,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل رویال کونتیننتال

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,820,000 تومان 18,410,000 تومان 12,820,000 تومان 5,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل Moscow Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,910,000 تومان 15,470,000 تومان 12,910,000 تومان 5,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل Aloft City Centre Deira

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,070,000 تومان 17,970,000 تومان 13,070,000 تومان 5,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hyatt Regency Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,130,000 تومان 19,060,000 تومان 13,130,000 تومان 5,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل هیات پلاس جمیرا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,130,000 تومان 19,060,000 تومان 13,130,000 تومان 5,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل کرون پلازا دیر

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,600,000 تومان 20,000,000 تومان 13,600,000 تومان 5,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل گلدن سندس سیرک

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,760,000 تومان 20,310,000 تومان 13,760,000 تومان 5,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل د تور پلازا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,010,000 تومان 20,780,000 تومان 14,010,000 تومان 5,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سوئیستل القریر

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,070,000 تومان 20,930,000 تومان 14,070,000 تومان 5,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل میلنیوم پلازا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,350,000 تومان 21,400,000 تومان 14,350,000 تومان 5,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rose Rayhaan by Rotana - Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,380,000 تومان 21,560,000 تومان 14,380,000 تومان 5,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل Al Bandar Rotana - Creek

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,470,000 تومان 21,710,000 تومان 14,470,000 تومان 5,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل کانال سنترال

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,540,000 تومان 21,840,000 تومان 14,540,000 تومان 5,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل کرون پلازا دیر

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,690,000 تومان 22,180,000 تومان 14,690,000 تومان 5,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل دبی مارین بچ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,560,000 تومان 23,430,000 تومان 16,560,000 تومان 5,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل هیلتون آلهابتور سیتی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,340,000 تومان 27,480,000 تومان 17,340,000 تومان 5,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل گرند میلنیوم

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,660,000 تومان 26,550,000 تومان 17,660,000 تومان 5,900,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 دبی 4
ردیف 1
به دبی
مدت اقامت 4
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 بیمه مسافرتی
2 ویزا
3 لیدر رایگان
ردیف 1
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
ردیف 2
خدمت ویزا
توضیحات
ردیف 3
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات

تور دبی زمستان -تور ارزان دبی زمستان-قیمت تور دبی زمستان

-------------------------------------------------

5و11و12اسفند     990000