مبدا : تهران
مقصد : پوکت
تاریخ شروع تور : 1401/01/01
تاریخ پایان تور : 1401/01/11
نوع سفر : هوایی - قطر ایر ویز
مدت اقامت : 7 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
آنداکیرا

BB
35,810,000 تومان
39,000,000 تومان
31,470,000 تومان
30,300,000 تومان
هتل اسلیپ ویت می

BB
35,910,000 تومان
39,390,000 تومان
31,560,000 تومان
30,340,000 تومان
Fishermen’s Harbour Urban Resort

BB
36,000,000 تومان
39,590,000 تومان
31,650,000 تومان
30,370,000 تومان
Deevana Plaza Phuket Patong

BB
36,100,000 تومان
39,590,000 تومان
31,740,000 تومان
30,410,000 تومان
هتل پاتونگ هریتیج

BB
36,300,000 تومان
39,980,000 تومان
31,910,000 تومان
30,490,000 تومان
اندمان امبراسی پاتونگ

BB
36,400,000 تومان
40,370,000 تومان
32,300,000 تومان
30,530,000 تومان
هتل رویال پارادایس اند اسپیا

BB
37,380,000 تومان
42,140,000 تومان
32,880,000 تومان
30,920,000 تومان
Crest Resort Pool Villas

BB
38,160,000 تومان
43,700,000 تومان
33,590,000 تومان
31,240,000 تومان
Duangjitt Resort & Spa

BB
38,940,000 تومان
45,270,000 تومان
34,290,000 تومان
31,550,000 تومان
Grand Mercure Phuket Patong

BB
39,340,000 تومان
46,060,000 تومان
34,560,000 تومان
31,710,000 تومان
هلیدی این رسورت

BB
40,900,000 تومان
49,190,000 تومان
36,060,000 تومان
32,330,000 تومان
Novotel Phuket Resort

BB
41,100,000 تومان
49,580,000 تومان
36,230,000 تومان
32,410,000 تومان
Amari Phuket

BB
43,450,000 تومان
54,290,000 تومان
38,350,000 تومان
33,350,000 تومان
لا فلورا رسرت پاتنگ

BB
45,610,000 تومان
58,600,000 تومان
40,290,000 تومان
34,220,000 تومان
Centara Grand Beach Resort Phuket

BB
46,000,000 تومان
59,380,000 تومان
40,640,000 تومان
34,370,000 تومان
هتل لمردین پوکت

BB
46,000,000 تومان
59,380,000 تومان
40,640,000 تومان
34,370,000 تومان
نام هتل آنداکیرا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 35,810,000 تومان 39,000,000 تومان 31,470,000 تومان 30,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل اسلیپ ویت می

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 35,910,000 تومان 39,390,000 تومان 31,560,000 تومان 30,340,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fishermen’s Harbour Urban Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 36,000,000 تومان 39,590,000 تومان 31,650,000 تومان 30,370,000 تومان
توضیحات
نام هتل Deevana Plaza Phuket Patong

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 36,100,000 تومان 39,590,000 تومان 31,740,000 تومان 30,410,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پاتونگ هریتیج

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 36,300,000 تومان 39,980,000 تومان 31,910,000 تومان 30,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل اندمان امبراسی پاتونگ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 36,400,000 تومان 40,370,000 تومان 32,300,000 تومان 30,530,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل رویال پارادایس اند اسپیا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 37,380,000 تومان 42,140,000 تومان 32,880,000 تومان 30,920,000 تومان
توضیحات
نام هتل Crest Resort Pool Villas

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 38,160,000 تومان 43,700,000 تومان 33,590,000 تومان 31,240,000 تومان
توضیحات
نام هتل Duangjitt Resort & Spa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 38,940,000 تومان 45,270,000 تومان 34,290,000 تومان 31,550,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Mercure Phuket Patong

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 39,340,000 تومان 46,060,000 تومان 34,560,000 تومان 31,710,000 تومان
توضیحات
نام هتل هلیدی این رسورت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 40,900,000 تومان 49,190,000 تومان 36,060,000 تومان 32,330,000 تومان
توضیحات
نام هتل Novotel Phuket Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 41,100,000 تومان 49,580,000 تومان 36,230,000 تومان 32,410,000 تومان
توضیحات
نام هتل Amari Phuket

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 43,450,000 تومان 54,290,000 تومان 38,350,000 تومان 33,350,000 تومان
توضیحات
نام هتل لا فلورا رسرت پاتنگ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 45,610,000 تومان 58,600,000 تومان 40,290,000 تومان 34,220,000 تومان
توضیحات
نام هتل Centara Grand Beach Resort Phuket

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 46,000,000 تومان 59,380,000 تومان 40,640,000 تومان 34,370,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل لمردین پوکت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 46,000,000 تومان 59,380,000 تومان 40,640,000 تومان 34,370,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 پوکت 7
ردیف 1
به پوکت
مدت اقامت 7
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
ردیف 2
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور پوکت نوروز 1401-تور ارزان پوکت نوروز 1401-قیمت تور پوکت نوروز 1401