مبدا : تهران
مقصد : کوش آداسی
تاریخ شروع تور : 1400/12/27
تاریخ پایان تور : 1401/01/12
نوع سفر : هوایی - آنادولوجت
مدت اقامت : 6 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
روکس رویال

BB
11,320,000 تومان
12,220,000 تومان
10,420,000 تومان
9,990,000 تومان
آسنا

BB
11,680,000 تومان
12,760,000 تومان
10,600,000 تومان
9,990,000 تومان
Dabaklar Kusadasi Hotel

HB
12,040,000 تومان
13,300,000 تومان
10,780,000 تومان
9,990,000 تومان
کامفرت آدا

HB
12,040,000 تومان
24,640,000 تومان
10,780,000 تومان
9,990,000 تومان
رویال پلاس

ALL
12,580,000 تومان
14,110,000 تومان
11,050,000 تومان
9,990,000 تومان
Belmare Hotel

ALL
12,760,000 تومان
14,380,000 تومان
11,140,000 تومان
9,990,000 تومان
تنر بویاتیگو

BB
13,660,000 تومان
16,144,000 تومان
11,590,000 تومان
9,990,000 تومان
رامادا سوییت

ALL
14,740,000 تومان
17,350,000 تومان
12,130,000 تومان
9,990,000 تومان
سیگناتور بلو

ALL
14,740,000 تومان
18,655,000 تومان
12,130,000 تومان
9,990,000 تومان
دوبلتر

BB
14,740,000 تومان
18,655,000 تومان
12,130,000 تومان
9,990,000 تومان
چریسما دلوکس

HB
15,100,000 تومان
18,448,000 تومان
12,310,000 تومان
9,990,000 تومان
سوهان360

ALL
15,640,000 تومان
18,700,000 تومان
12,580,000 تومان
9,990,000 تومان
Korumar Hotel Deluxe

ALL
16,000,000 تومان
19,888,000 تومان
12,760,000 تومان
9,990,000 تومان
هتل آکوافانتاسی

UALL
16,720,000 تومان
20,320,000 تومان
13,120,000 تومان
9,990,000 تومان
Tusan Beach Resort

ALL
17,260,000 تومان
21,310,000 تومان
13,390,000 تومان
9,990,000 تومان
Palm Wings Ephesus Hotel

UALL
17,620,000 تومان
21,670,000 تومان
13,570,000 تومان
9,990,000 تومان
کرومار افسیوس

UALL
18,340,000 تومان
23,632,000 تومان
13,930,000 تومان
9,990,000 تومان
نام هتل روکس رویال

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,320,000 تومان 12,220,000 تومان 10,420,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل آسنا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,680,000 تومان 12,760,000 تومان 10,600,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dabaklar Kusadasi Hotel

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,040,000 تومان 13,300,000 تومان 10,780,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل کامفرت آدا

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,040,000 تومان 24,640,000 تومان 10,780,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل رویال پلاس

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,580,000 تومان 14,110,000 تومان 11,050,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Belmare Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,760,000 تومان 14,380,000 تومان 11,140,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل تنر بویاتیگو

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,660,000 تومان 16,144,000 تومان 11,590,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل رامادا سوییت

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,740,000 تومان 17,350,000 تومان 12,130,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل سیگناتور بلو

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,740,000 تومان 18,655,000 تومان 12,130,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل دوبلتر

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,740,000 تومان 18,655,000 تومان 12,130,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل چریسما دلوکس

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,100,000 تومان 18,448,000 تومان 12,310,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل سوهان360

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,640,000 تومان 18,700,000 تومان 12,580,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Korumar Hotel Deluxe

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,000,000 تومان 19,888,000 تومان 12,760,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آکوافانتاسی

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,720,000 تومان 20,320,000 تومان 13,120,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Tusan Beach Resort

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,260,000 تومان 21,310,000 تومان 13,390,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Palm Wings Ephesus Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,620,000 تومان 21,670,000 تومان 13,570,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل کرومار افسیوس

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 18,340,000 تومان 23,632,000 تومان 13,930,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کوش آداسی 6
ردیف 1
به کوش آداسی
مدت اقامت 6
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
2 ترانسفر فرودگاهی
3 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 2
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات تور کوش آداسی نوروز 1401-تور ارزان کوش آداسی-قیمت تور کوش آداسی