مبدا : تهران
مقصد : آنتالیا
تاریخ شروع تور : 1400/12/27
تاریخ پایان تور : 1401/01/13
نوع سفر : هوایی - قشم ایر
مدت اقامت : 6 شب
آژانس مسافرتی اوج ماندگار
09128331987
021-24823
021-22908979
info@oujmandegar.com
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Sherwood Dreams

UALL
8,690,000 تومان
8,990,000 تومان
8,390,000 تومان
8,000,000 تومان
بلدیبی بآچ

BB
9,816,000 تومان
10,932,000 تومان
9,630,000 تومان
8,000,000 تومان
ملاس

UALL
10,690,000 تومان
11,890,000 تومان
9,390,000 تومان
8,000,000 تومان
Lara Palace Hotel

ALL
10,716,000 تومان
12,228,000 تومان
9,204,000 تومان
8,000,000 تومان
Spice Hotel Belek

UALL
11,190,000 تومان
12,690,000 تومان
9,690,000 تومان
8,000,000 تومان
Cender Hotel

ALL
12,228,000 تومان
14,916,000 تومان
9,540,000 تومان
8,000,000 تومان
مایا ورد ایمپرال

ALL
12,396,000 تومان
15,924,000 تومان
9,540,000 تومان
8,000,000 تومان
رامادا ریسورت ساید

ALL
12,732,000 تومان
15,756,000 تومان
9,540,000 تومان
8,000,000 تومان
سلکتیوم فامیلی

UALL
13,190,000 تومان
17,190,000 تومان
10,690,000 تومان
8,000,000 تومان
هتل آرمر ریزورت

ALL
13,350,000 تومان
15,210,000 تومان
9,816,000 تومان
8,000,000 تومان
Asteria Kremlin Palace

UALL
13,490,000 تومان
16,790,000 تومان
10,790,000 تومان
8,000,000 تومان
لیماک لارا

UALL
13,490,000 تومان
16,190,000 تومان
10,790,000 تومان
8,000,000 تومان
دایما بیز ریزورت

UALL
13,536,000 تومان
17,442,000 تومان
9,816,000 تومان
8,000,000 تومان
Grand Park Lara

UALL
13,536,000 تومان
17,442,000 تومان
9,816,000 تومان
8,000,000 تومان
Sensitive Premium

ALL
14,280,000 تومان
18,744,000 تومان
10,002,000 تومان
8,000,000 تومان
دیاموند پریمیوم

UALL
14,580,000 تومان
20,460,000 تومان
10,212,000 تومان
8,000,000 تومان
ساید پرنسیس

UALL
14,652,000 تومان
18,930,000 تومان
10,002,000 تومان
8,000,000 تومان
Wind of Lara Hotel Spa

UALL
14,838,000 تومان
19,674,000 تومان
10,188,000 تومان
8,000,000 تومان
ساید استار بیچ

UALL
15,252,000 تومان
20,292,000 تومان
10,212,000 تومان
8,000,000 تومان
Orange County Resort Hotel Belek

UALL
15,396,000 تومان
20,790,000 تومان
10,374,000 تومان
8,000,000 تومان
ساید استار الفانسی

UALL
15,924,000 تومان
20,628,000 تومان
10,380,000 تومان
8,000,000 تومان
لیماک آرکادیا

UALL
15,954,000 تومان
21,720,000 تومان
10,374,000 تومان
8,000,000 تومان
Adalya Elite Lara

UALL
16,790,000 تومان
22,790,000 تومان
12,490,000 تومان
8,000,000 تومان
هتل شروود لارا

UALL
16,790,000 تومان
23,690,000 تومان
12,490,000 تومان
8,000,000 تومان
Delphin Imperial

UALL
17,490,000 تومان
23,090,000 تومان
12,790,000 تومان
8,000,000 تومان
نام هتل Sherwood Dreams

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,690,000 تومان 8,990,000 تومان 8,390,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل بلدیبی بآچ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,816,000 تومان 10,932,000 تومان 9,630,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل ملاس

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,690,000 تومان 11,890,000 تومان 9,390,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lara Palace Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,716,000 تومان 12,228,000 تومان 9,204,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Spice Hotel Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,190,000 تومان 12,690,000 تومان 9,690,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cender Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,228,000 تومان 14,916,000 تومان 9,540,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل مایا ورد ایمپرال

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,396,000 تومان 15,924,000 تومان 9,540,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل رامادا ریسورت ساید

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,732,000 تومان 15,756,000 تومان 9,540,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل سلکتیوم فامیلی

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,190,000 تومان 17,190,000 تومان 10,690,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آرمر ریزورت

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,350,000 تومان 15,210,000 تومان 9,816,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Asteria Kremlin Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,490,000 تومان 16,790,000 تومان 10,790,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل لیماک لارا

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,490,000 تومان 16,190,000 تومان 10,790,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل دایما بیز ریزورت

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,536,000 تومان 17,442,000 تومان 9,816,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Park Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,536,000 تومان 17,442,000 تومان 9,816,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sensitive Premium

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,280,000 تومان 18,744,000 تومان 10,002,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل دیاموند پریمیوم

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,580,000 تومان 20,460,000 تومان 10,212,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل ساید پرنسیس

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,652,000 تومان 18,930,000 تومان 10,002,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Wind of Lara Hotel Spa

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,838,000 تومان 19,674,000 تومان 10,188,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل ساید استار بیچ

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,252,000 تومان 20,292,000 تومان 10,212,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orange County Resort Hotel Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,396,000 تومان 20,790,000 تومان 10,374,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل ساید استار الفانسی

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,924,000 تومان 20,628,000 تومان 10,380,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل لیماک آرکادیا

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,954,000 تومان 21,720,000 تومان 10,374,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Adalya Elite Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,790,000 تومان 22,790,000 تومان 12,490,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل شروود لارا

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,790,000 تومان 23,690,000 تومان 12,490,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin Imperial

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,490,000 تومان 23,090,000 تومان 12,790,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6
ردیف 1
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت 7 ماه اعتبار
ردیف 1
مدرک پاسپورت 7 ماه اعتبار
شرط 0
خدمات آژانس
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 لیدر رایگان
3 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
ردیف 2
خدمت لیدر رایگان
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
توضیحات
مسئولین تور
توضیحات

تور آنتالیا نوروز 1401-قیمت تور آنتالیا -تور ارزان آنتالیا

--------------------------------------------

28اسفند           1200000